Kumppaniblogit

Sijoittaminen muuttuu, mutta mihin suuntaan?

Pankkien rooli pienenee ja toimiala muuttuu pankkipalvelujen tullessa vapaammin tarjottaviksi.

Pankkien rooli pienenee ja toimiala muuttuu pankkipalvelujen tullessa vapaammin tarjottaviksi.

Sijoittajat vaativat nykyisiltä toimijoilta yhä enemmän läpinäkyvyyttä, ja samalla hylkäävät pankit uusien toimijoiden tullessa markkinoille.

Mediatalojen rooli pienenee, kun sijoittajat seuraavat mielipidevaikuttajia ja taloustiedon jakamiseen erikoistuneita pienempiä sisällöntuottajia. Tekoäly ja robotit hoitavat sijoituksiamme ja tekevät meistä passiivisempia. Muun muassa tähän suuntaan sijoittaminen muuttuu.

Sijoittaminen on muuttunut valtavasti oman urani aikana. Kun aloitin noin 20 vuotta sitten osakevälittäjän palveluksessa, listautumisanteihin jonotettiin kadulla, osakekauppoja vasta opeteltiin tekemään itse verkossa ja reaaliaikaiset pörssikurssit olivat vain pienen sijoittajajoukon saatavilla. Näistä päivistä tuntuu olevan ikuisuus. Etenkin teknologinen kehitys on tehnyt sijoittamisesta helppoa, yksinkertaista ja arkipäiväistä suurelle joukolle meitä tavallisia säästäjiä.

Nuorten ja naisten mukaantulo

Kun puhutaan sijoittamisen arkipäiväistymisestä, sillä tarkoitetaan usein palveluiden saatavuutta, matalaa kynnystä aloittaa ja tiedonsaannin helppoutta. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on juuri nähty historian pisin nousuputki, jonka aikana osakkeet ovat nousseet vuoden 2009 maaliskuusta alkaen. Nousumarkkina on ollut omiaan kannustamaan uusia sijoittajia mukaan – tällä hetkellä nuorten sijoittajien sekä naissijoittajien määrän kasvu on merkittävää Nordnetinkin tilastojen valossa.

Naisten kasvava sijoittamisinto näkyy useiden omista sijoituskokemuksistaan kertovien naisten esiinmarssina: muun muassa Aissa ParonenMerja Mähkä ja Jasmin Hamid ovat olleet vahvasti esillä mediassa. Sosiaaliseen mediaan nousseiden lukuisten vertaisryhmien suosio kertoo, että samanhenkiselle keskusteluseuralle on suuri tarve. Moni nainen saattaa olla vielä ystäväpiirinsä ainoa sijoittaja.

Kun syitä sijoitusinnolle pohtii tarkemmin, taustalta löytyy mielestäni kaksi suurempaa yhteiskunnallista muutosta. Ensimmäisenä voi nostaa esiin kestävän kulutuksen, kierrätysinnon, kirpputorien suosion ja KonMari-liikkeen. Järkevä kulutus ja taloudenhoito ovat silottaneet tietä säästämiselle ja sijoittamiselle. Näiden kaikkien ilmiöiden esiinnousua saa kiittää siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneempia rahasta, säästämisestä ja sijoittamisesta.

Toisena isona tekijänä on työelämän muutos, jossa pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet vaativat tarkempaa talouden suunnittelua. Erään tutkimuksen mukaan naiset sijoittavat pääasiassa velvollisuudentunnosta: Sijoittaessaan he kokevat pystyvänsä pitämään huolta perheestään ja tekevänsä oman osansa yhteiskunnassa.

Sosiaalinen sijoittaminen luo uskottavuutta

Sosiaalinen sijoittaminen on ilmiönä maailmalla jo tuttu: tunnetuimpia sosiaalisen sijoittamisen alustatarjoajia ovat TradeKing ja eToro. Samaan tapaan kuin moni meistä tekee kulutus- ja ostopäätöksensä kysymällä asiasta ensin suositteluja ystäviltään tai seuraamalla vaikuttajia, sijoituspäätöksetkin tehdään entistä useammin seuraamalla muita tavallisia sijoittajia.

Kun neljä vuotta sitten lanseerasimme Sharevillen, palvelun ajatus oli yksinkertainen – Shareville olisi sosiaalinen ja digitaalinen verkosto säästäjille ja sijoittajille. Palvelusta tulisi eräänlainen ”sijoittajien Facebook”.

Sharevillestä ei kuitenkaan haluttu tehdä vain yhtä sijoitusfoorumia tai -chattia muiden joukossa, vaan halusimme luoda jotakin, mitä Pohjoismaista ei vielä löytynyt. Syntyi idea palvelusta, jossa käyttäjät jakavat omat, reaaliaikaisesti päivittyvät osake- ja rahastosalkkunsa muiden jäsenten nähtäville (prosenttimääräisesti, ei eurojen tarkkuudella). Näin sijoittajat voivat käydä keskenään luotettavasti ja läpinäkyvästi keskustelua todellisiin sijoituksiinsa pohjautuen. Nykyään Sharevilleä käyttää jo huimat 200 000 sijoittajaa.

Oman salkun avoin jakaminen tuo sijoituskeskusteluun kaivattua uskottavuutta. Voit esimerkiksi seurata minua Sharevillessä nimimerkillä Sheryl. Sijoittamisen ei tarvitse enää olla vain henkilökohtainen asia, eikä rahasta ja sijoituksista puhuvaa henkilöä pidetä enää ahneena tai outona.

Sijoittajat vaativat pankeilta läpinäkyvyyttä

Säästäjät ja sijoittajat vaativat kokemukseni mukaan pankeilta ja sijoituspalveluiden tarjoajilta helppokäyttöisyyttä, 24/7-asennetta ja -palvelua sekä prosessien automatisointia. Suurin vaatimus liittyy kuitenkin läpinäkyvyyteen. Sillä tarkoitetaan sitä, että asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – alan hankalasti ymmärrettävä jargon on jo aika lakaista pois. Palvelujen ominaisuudet ja ehdot tulee olla helposti löydettävissä ja selkeästi esitettynä. Hankalasti ymmärrettävät hinnastot, monimutkainen kulurakenne ja piilokulut ovat eilistä päivää.

Pankeilla on iso työ vastata sekä kuluttajien että myös sääntelyn vaatimiin muutoksiin. Tämän vuoksi alalla tullaan näkemään pieniä, ketteriä fintech-pelureita, jotka pienentävät pankkien roolia. Perinteisen pankkikonttorin virkaa korvaavat jo nyt älypuhelimen eri sovellukset ja virtuaalitapaamiset.

Sijoitusmarkkinoille ryntäävät uudet sukupolvet eivät samalla tavoin luota myöskään pankkien neuvonantajiin ja ammattilaisiin. He luottavat enemmän itse valitsemiinsa mielipidevaikuttajiin. Tulevaisuudessa varainhoitoa ei ulkoisteta pankille, vaan ehkäpä jollekulle muulle menestyneelle sijoittajalle.

Talousmedia menettää asemaansa

Sijoitustiedon saatavuus kasvaa ja siirtyy mediataloilta mielipidevaikuttajille ja muille asiantuntijoille. Seuraavaa sijoituskohdetta etsiessään yhä useampi sijoittaja avaa perinteisen talouslehtisisällön sijaan mielipidevaikuttajan blogin, riippumattoman analyysiyhtiön aamukirjeen, Facebookin sijoitusaiheisen ryhmän tai muun sijoitusaiheisen sivuston. InderesSijoitustietoSijoittaja.fi ja SalkunRakentaja ovat esimerkkejä kotimaisista toimijoista, jotka ovat mullistaneet sijoittajien tapaa etsiä itselleen relevanttia tietoa sijoittamisesta.

Sosiaalisen median yleistymisen myötä videomuoto on noussut tekstisisältöjen rinnalle tärkeänä sijoitustiedon välittäjänä ja inspiraation lähteenä. Muun muassa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien haastattelut, sijoittamisen eri aihepiireihin liittyvät infovideot ja tuloskausikatsaukset tuovat tuoretta näkökulmaa sijoittamisen maailmaan, jota moni on tottunut pitämään puisevana osavuosikatsausten läpikahlaamisena.

Videomuotoisesta sijoitustiedon kiinnostavuudesta kertoo muun muassa se, että Nordnet Suomen YouTube-kanavan tilaajamäärä on kasvanut vuoden 2018 aikana reilut 110 %. (1.1.–28.8.2018)

Tekoäly ja automaatio tulevat sijoittajan apuun

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tee se itse -ajattelusta ollaan tulevaisuudessa siirtymässä kohti algoritmipohjaisten varainhoitopalveluiden hyödyntämistä. Automaation ja älykkäiden järjestelmien myötä sijoittamisesta on tulossa passiivisempaa. Esimerkkejä tästä ovat indeksisijoittamisen ja digitaalisten salkunhoitopalveluiden suosion kasvu. Alalla puhutaan muun muassa roboneuvonnasta ja robovarainhoidosta.

Roboneuvonnalla tarkoitetaan sellaisia digitaalisia neuvontapalveluja, joita sijoittaja voi käyttää verkossa tai vaikka mobiilisovelluksen avulla. Sijoittajalle saatetaan esittää kysymyksiä, joiden perusteella hänelle näytetään vaihtoehtoja, jotka sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja antamiinsa vastauksiin. Sijoittaja saa neuvoja verkossa algoritmiperusteisesti – perinteistä sijoitusneuvojaa ei tarvita. Esimerkki tällaisesta palvelusta on Nordnet RahastoneuvojaRobovarainhoidosta on kyse silloin, kun edellä esitetyn lisäksi salkkuun tehdään automaattisesti muutoksia ja salkkua tasapainotetaan sijoittajan riskinsietokyvyn ja tuottotavoitteiden mukaisesti.

Markkinaa mullistava tekijä on, että robo- tai digineuvonta- ja varainhoitopalvelut tuovat neuvonnan ja varainhoidon lähes kaikkien saataville. Aiemmin nämä olivat saatavilla vain rajatulle, tietyn varallisuuden omaaville sijoittajille. Digineuvoja myös palvelee tuhat asiakasta sillä aikaa, kun ihminen ehtii palvella yhden. Tämä muuttaa koko toimialan kustannusrakennetta merkittävästi, ja kehityksen hyödyt siirtyvät kilpailun myötä asiakkaille.

Miten suhtautua sijoitusmaailman muutoksiin?

Sijoitusmaailman viimeaikaiset muutokset ovat yksittäisen sijoittajan näkökulmasta positiivisia, olit sitten aktiivista osakepoimintaa harrastava treideri tai passiivisten sijoitusratkaisujen kannattaja. Markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyy ja tekoälypohjaiset ratkaisut helpottavat päätöksentekoa jatkuvasti monimutkaistuvassa sijoitusmaailmassa.

Käytännön tasolla oleellista on miettiä, haluatko tehdä itse sijoituspäätökset, salkun tasapainottamisen ja uusien sijoituskohteiden valinnan, vai haluatko, että ne tehdään sinulle automaattisesti oman riskiprofiilisi mukaisesti. Päätit sitten miten vain, niin sijoituspäätöstesi tueksi on tarjolla jatkuvasti kasvava määrä digitaalisia työkaluja.

Ei siis muuta kuin rohkeasti kokeilemaan uutta – ja vinkkaamaan myös kaverille sijoittamisen uusista mahdollisuuksista!

Artikkeli on julkaistu alun perin Nordnetblogissa 3.9.2018.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös