Yritysuutiset

Attendo myöntää: Kasvuvauhti hoiva-alalla on ollut liian aggressiivinen

Terveys- ja hoivapalveluyhtiö Attendo antoi tulosvaroituksen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Attendo on perustanut yli 10 000 uutta asukaspaikkaa Suomessa. Yhtiön vuonna 2016 käynnistämä uusi kasvustrategia on merkinnyt huomattavasti suurempaa kasvuvauhtia.

Attendo myöntää nyt, että laajentumisvauhti on myös aiheuttanut suuria kielteisiä vaikutuksia tulokseen ja on ollut haastava suomalaiselle organisaatiolle.

”On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen”, toimitusjohtaja Martin Tivéus toteaa.

Yhdistettynä ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun ja Suomen hoiva-alan yleiseen tilanteeseen, laajentumisella on suuri vaikutus Attendon kannattavuuteen.

”Saadaksemme ongelmat hallintaamme käynnistämme nyt voimallisen toimintaohjelman”, toimitusjohtaja toteaa.

Attendon aiempi tulosohjaus oli seuraava:

Attendon vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä esitettiin seuraava arviointi: ”Attendo odottaa voiton kasvavan hyvin tulevina vuosina, mutta käynnissä olevan laajenemisen vauhti huomioon ottaen mahdollisuuksien katteen kasvattamisen nykytasosta odotetaan olevan rajallisia vuosina 2019 ja 2020.” 27.3.2019 Attendo ilmoitti kustannusten kasvavan Suomessa vuositasolla noin 200 miljoonalla kruunulla. Nämä kustannukset aiheutuvat pääasiassa työntekijöiden määrän kasvusta, jolla vastataan Suomen hoivakriisin seurauksena tulleisiin uusiin viranomaisten vaatimuksiin, sekä kunnianhimoisista toimenpiteistä, joilla vahvistetaan Attendon mainetta johtavana ikäihmisten hoivapalvelujen tarjoajana Suomessa.

Uusi ohjaus on seuraava:

Vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana Attendon uusien asukaspaikkojen myynnin kasvu on ollut odotettua alhaisempaa, mikä on johtanut tyhjien asukaspaikkojen kasvuun. Tämä johtuu osittain vaikeuksista rekrytoida henkilöstöä uusiin yksiköihin, mikä vaikuttaa suoraan kykyyn vastaanottaa uusia asukkaita, sekä osittain odotettua pienemmästä asukaspaikkojen kysynnästä joissakin kunnissa.

Koska Attendo avaa vuonna 2019 aiemmin solmittujen sopimusten mukaisesti paljon uusia yksiköitä, alhaisempi myynnin kasvu vaikuttaa merkittävästi käyttöasteeseen ja kannattavuuteen.

Toimenpideohjelmien kustannusten yhdistäminen uusien yksiköiden avaamisen määrään ja ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun merkitsee sitä, että tulos tulee olemaan huomattavasti heikompi kuin aiemmin arvioitiin. Uusien asukaspaikkojen alhaisempi myynnin kasvu johtaa sekä pienempään voittoon että heikompaan hallintokulujen skaalautumiseen. 

Tällä hetkellä Attendo arvioi koko konsernin liikevoiton olevan noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen ennuste heijastaa jatkuvaa tulostasoa (run-rate) eikä sisällä kertaluonteisia eriä.

Uusia asukaspaikkoja aiempaa varovaisemmin

Attendo vähentää tulevina vuosia uusien yksiköiden avaamista vähentääkseen kustannuksia sekä parantaakseen liiketoiminta-alueen nykyisten yksiköiden käyttöastetta.

Yhtiö on avannut Suomessa vuoden 2019 aikana noin 1 000 uutta asukaspaikkaa ja avaa loppuvuoden aikana vielä noin 650 uutta asukaspaikkaa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Vuonna 2020 käyttöön otettavien uusien asukaspaikkojen määrän odotetaan vähentyvän noin tuhanteen paikkaan.

Attendo on joutunut kovaan julkiseen ryöpytykseen hoivapalveluissaan havaittujen vakavien puutteiden vuoksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä puutteita Attendon Siilinjärvellä sijaitsevan hoivakoti Vänrikin toiminnassa. Hoivakodissa kuoli tammi–helmikuussa kuusi vanhusta. Myöhemmin kunta täsmensi, että kuolintapauksia oli viisi.

Ongelmat ovat heijastuneet yhtiön osakekurssiin. Attendo on menettänyt lähes 50 prosenttia markkina-arvostaan viimeisen vuoden aikana.

Attendolla on käynnissä kehitysohjelma, jolla pyritään edelleen vahvistamaan laatua, työntekijöiden sitoutumista ja asiakastyytyväisyyttä Suomessa.

Hoivahenkilöstön mitoitus saattaa muuttua

Suomen uusi hallitus on esittänyt hallitusohjelmassaan tavoitteekseen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivahenkilöstön mitoituksen kasvattamisen. Mitoituksen odotetaan kasvavan nykyisestä suositellusta vähimmäismitoituksesta 0,5 mitoitukseen 0,7 työntekijää asukasta kohden.

Tämä muutos tarjoaa paremmat edellytykset laadukkaan hoivan toteutumiselle ja on yhdenmukainen muiden Pohjoismaiden kanssa.

Mikäli henkilöstömitoitukset muuttuvat Suomessa, Attendo kertoo voivansa neuvotella uudelleen sopimuksistaan ja saada suuremmasta henkilöstömäärästä johtuvat kustannukset sisällytettyä palvelujen hintaan.

Yhtiö muistuttaa, että on kuitenkin vielä epäselvää, milloin lakimuutos astuu voimaan, millaista siirtymäaikaa noudatetaan, ja kuinka paljon muutos vaikuttaa Attendon toimintaan.

Attendo uskoo edelleen, että Suomen hoivamarkkinat ovat erittäin houkuttelevat huolimatta tämänhetkisestä kannattavuuden heikkenemisestä.

Yhtiön mukaan tarpeet yhtiön palveluille ovat yhtä suuret kuin aiemmin, ja Suomen kunnat näkevät edelleen suuria etuja yhteistyöstä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Attendon mukaan tutkimukset osoittavat, että kuntien omat hoivakodit ovat huomattavasti kalliimpia operoida kuin yksityisten yritysten hoivakodit. Tämä yhdessä ikäihmisten hoivan kasvavan tarpeen kanssa viittaa siihen, että yksityisen sektorin palvelujen kasvun jatkumiseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös