Oma talous

Milloin osakeyhtiö kannattaa valita yhtiömuodoksi?

Lakimuutoksen vuoksi toiminimi on pian entistäkin helpompi muuttaa osakeyhtiöksi. Milloin yhtiömuodon vaihtoa kannattaa harkita?

Yritystoiminnan aloittaminen helpottuu heinäkuussa, kun yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus.

Oikeusministeriön tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta alentamalla kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys. Muutos myös helpottaa yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.

Lakimuutos tulee luultavasti lisäämään toiminimien muutoksia osakeyhtiöiksi.

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto. Osakeyhtiössä yrittäjän henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Osakkeenomistajat siis omistavat yhtiön osakkeet, eivät yhtiön varallisuutta. Varallisuuden omistaa yksin yhtiö.

Osakeyhtiö eroaa esimerkiksi avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä siten, että osakeyhtiössä yrittäjä on vastuussa yrityksestä ainoastaan sijoituksellaan.

Konkreettisesti ero tulee esiin esimerkiksi konkurssin tapauksessa, jolloin yrittäjä ei ole osakeyhtiössä henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen lainoista ja muista velvoitteista, ellei hän ole itse ollut yrityksen lainojen takaajana.

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on teknisesti suhteellisen helppoa. Käytännössä toiminimen muutos osakeyhtiöksi tehdään siten, että yritysmuodon muutos ilmoitetaan aina sekä kaupparekisteriin että verohallintoon. Nämä ilmoitukset ovat maksullisia.

Yleensä toiminimi lopetetaan samalla kun osakeyhtiö perustetaan, ja lopettamisesta on täytettävä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Yritysmuodon muutosta tehtäessä on syytä olla tarkkana päivämäärien kanssa, neuvoo taloushallinnon palveluja tuottava Rantalainen. Rantalaisen mukaan esimerkiksi osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muuten perustaminen raukeaa.

Yksi tärkeä seikka toiminimen muuttamisessa osakeyhtiöksi on varojen ja velkojen siirto. Toiminimen varat ja velat voidaan siirtää osakeyhtiöön veroseuraamuksitta, jos toiminnan jatkamisen osalta verotuksessa ja kirjanpidossa noudatetaan jatkuvuuden periaatetta, kertoo Yrittäjä.fi-sivusto.

Tällöin toiminimen varat ja velat siirretään perustettavan osakeyhtiön saman toiminnan varoiksi ja veloiksi saman määräisenä eli samoista arvoista kuin ne olivat toiminimen verotuksessa.

Usein yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on hyvä valinta yritysmuodoksi, kun toiminta on pienimuotoista ja perustuu pääosin yrittäjän omaan työpanokseen. Yleensä osakeyhtiömuotoista yritystä kannattaa harkita silloin kun mukana on useampi kuin yksi yrittäjä tai jos liiketoiminta ja sen riskit kasvavat.

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja sen osakkailla on vain rajoitettu vastuu, eli he vastaavat yrityksen vastuista vain sijoittamillaan osakepääomilla. Poikkeuksena ovat sellaiset velat, jotka yrittäjä on taannut henkilökohtaisesti.

Yksi syy harkita osakeyhtiötä on silloin kun toiminimen verotus nousee progression kautta yli 30 prosentin. Tällöin osakeyhtiö saattaa tarjota veroedun. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, toisin kuin toiminimi ja osakeyhtiöstä on tietyin edellytyksin mahdollista nostaa voittovaroja osinkoina alle 30 prosentin veroprosentilla.

Joillakin toimialoilla osakeyhtiö saattaa myös olla uskottavampi yritysmuoto, sillä esimerkiksi yritysten välisessä yhteistyössä osakeyhtiömuotoinen yritys saattaa olla olla uskottavampi liikekumppani.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös