Sijoitusuutiset

Suorat sijoitukset Suomeen hiipuvat

Lähde: Tilastokeskus.

Suomesta sijoitetaan nyt ulkomaille selvästi enemmän, kuin mitä ulkomailta sijoitetaan Suomeen.

Tilastokeskuksen mukaan suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018. Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski vuoden 2018 aikana 75,0 miljardista eurosta 62,4 miljardiin euroon.

Ulkomaisten suorien sijoitusten tilasto kuvaa lähinnä monikansallisten konsernien kotimaisten ja ulkomaisten yksiköiden välisiä rahoitustaloustoimia, niistä syntyviä saamisia ja velkoja sekä kansainvälisiä yrityskauppoja.

Suorat sijoitukset Suomeen kuvaavat sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yritykseen.

Rahoitustaloustoimina Suomeen tehtiin sijoituksia nettomääräisesti -2,1 miljardin euron arvosta eli sijoituksia vähennettiin. Suorien sijoitusten kannan lasku selittyy kuitenkin pääosin arvostuserien muutoksella -10,5 miljardia euroa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomesta ulkomaille suuntautuvien sijoitusten kannan arvo vuoden 2018 lopussa oli 111,7 miljardia euroa, josta oman pääoman osuus oli 115,4 miljardia euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -3,7 miljardia euroa. Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kanta kasvoi 9,4 miljardia euroa edellisvuodesta.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomeen tulivat pääosin EU:n alueelta, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2018 lopussa oli 90 prosenttia. Euroalueen osuus Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 50 prosenttia.

Maittain tarkasteltuna Suomeen on tehty suoria sijoituksia erityisesti Ruotsista (32 % sijoituskannasta), Luxemburgista (19 %), Alankomaista (17 %), Tanskasta (5 %) ja Saksasta (4 %).

Toimialoittain tarkasteltuna Suomeen suuntautuvat ulkomaiset suorat sijoitukset kohdistuvat palvelualoista erityisesti muiden palveluiden yrityksiin (39 % kaikkien toimialojen sijoituskannasta) ja rahoitus- ja vakuutustoiminnan yrityksiin (9 %). Teollisuudessa eniten sijoituksia on tehty metalliteollisuuden (16 %) sekä kemianteollisuuden yrityksiin (12 %). 

Tuottoja suorista sijoituksista kertyi ulkomailta Suomeen vuonna 2018 yhteensä 8,6 miljardia euroa ja Suomesta ulkomaille 6,6 miljardia euroa. Suomen saamat tuotot suhteutettuna ulkomaisten suorien sijoitusten kannan arvoon pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2018 tuottoprosentti oli 7,7.

Ulkomaisille sijoittajille kertyneet tuotot suhteutettuna sijoituskannan arvoon kasvoivat edellisvuodesta. Vuonna 2018 tuotto suhteutettuna vuoden lopun sijoitusten arvoon oli 10,5 prosenttia, kun vuonna 2017 tuottoprosentti oli 10,0. 

Kommentoi

No Comment.

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2021 Salkkumedia Oy

Ylös