Sijoitusideat

Näin rakennat taantuman kestävän osakesalkun

Epävarmassa markkinatilanteessa yksi mahdollinen sijoitusstrategia on defensiivisen sijoitusportfolion rakentaminen.

Defensiivisellä osakesalkulla voidaan sekä pienentää oman sijoitussalkun volatiliteettiä ja heiluntaa markkinaturbulenssissa, mutta myös varautua taloudelliseen laskusuhdanteeseen.

Markkinoiden laskiessa defensiivisen osakesalkun odotetaan laskevan markkinoita vähemmän ja vastevetoisesti nousumarkkinassa salkun odotetaan nousevan markkinan mukana tai hieman vähemmän. Tämä strategia sopii mainiosti maltillista riskiä kestävälle sijoittajalle, kuten vaikkapa eläkesäästäjälle.

Mikäli haluat rakentaa itsellesi taantumankestävän osakesalkun, sinun tulee huomioida valittavat toimialat yhtiöineen, osinkotuotto sekä yhtiöiden kyky maksaa osinkoa.

Toimialat

Taantumankestäviä toimialoja historiallisesti ovat ne joihin talouden syklit vaikuttavat suhteellisen vähän. Näistä esimerkkejä ovat:

  • Terveydenhuolto
  • Teleoperaattorit
  • Päivittäistavarat
  • Elintarviketeollisuus
  • Yleishyödylliset palvelut

Yllä listatut toimialat tekevät pääsääntöisesti voittoa taloustilanteesta riippumatta. Esimerkiksi terveydenhuoltopalveluiden kysyntä ja elintarvikkeiden kysyntä esimerkiksi eivät riipu siitä, kuinka hyvin taloudella menee. Niiden kysyntään vaikuttavat pääsääntöisesti muut tekijät, kuten vaikkapa väestönrakenteelliset tekijät.

Nämä ovat toimialat joita sijoittajan tulisi painottaa salkussaan, mikäli hän haluaa suojata sijoituksiaan taloudelliselta taantumalta. Huomionarvoista on kuitenkin se, että yksittäisille yhtiöille voi aina tapahtua jotain odottamatonta. Hyvä esimerkki on terveydenhuoltoyhtiö Orion: Vaikka yhtiö on toiminut suhteellisen turvallisella ja taantumankestävällä toimialalla, yhtiön osakekurssi on lähes puolittunut vuoden 2017 huipuistaan.

Pointtina on löytää salkkuun sellaiset toimialat, joiden kysyntä ei riipu taloudellisista sykleistä. Defensiivisessä salkussa ei täten tulisi olla suurta painoa vaikkapa konepajoille tai metsäyhtiöille.

Osingot

Defensiivinen sijoittaja haluaa saada hyvää osinkotuottoa salkustaan. Ensinnäkin suhteellisen korkea osinkotuotto verrokkeihin nähden saattaa kieliä yhtiön alhaisesta arvostuksesta. Tämän arvioiminen kuitenkin vaatii sijoittajalta aikaa eikä päätöstä voida tehdä sokeasti pelkän osinkotuoton korkeuden perusteella. Arvostus on tärkeä elementti, sillä defensiivinen sijoittaja haluaa saada sijoituksilleen suhteellisen suurta turvamarginaalia epävarmuuksia varten.

Toisekseen osingot ovat siitä käteviä, että vakaiden toimialojen vahvoilla yhtiöillä on kyky jatkaa osingonmaksuaan joka markkinatilanteessa. Tällöin sijoittaja voi luottaa enemmän yhtiön osinkotuottoon kuin osakekurssin kehitykseen epävarmassa markkinatilanteessa. Tässä korostuu yhtiön maksaman osingon laatu, jota voidaan esimerkiksi arvioida yhtiön sijoitetun pääoman tuottoasteella (ROIC-%).

Esimerkiksi Jukka Oksaharju listasi elokuussa Helsingin pörssin laadukkaimmat osinkoyhtiöt juuri näillä kriteeteillä.

Esimerkkejä defensiivisistä yhtiöistä

Muutamana esimerkkinä defensiivisistä yhtiöistä ovat Helsingin pörssistä muun muassa Suomen Hoivatilat, Elisa, Altia, Fortum, Tokmanni ja Orion. Esimerkiksi Orion ja Elisa toimivat suhteellisen taantumankestävillä toimialoilla ja molempia yhdistää korkea osinkotuotto korkealla sijoitetun pääoman tuottoasteella.

Suomen Hoivatilat puolestaan hyötyy väestönrakenteellisista tekijöistä ja yhtiö omaa jo äärimmäisen vahvan vuokrakannan. Osinko vaikuttaisi olevan vakaalla pohjalla eikä yhtiön osakekurssi pienestä koostaan huolimatta ole ollut erityisen volatiili.

Altia ja Tokmanni edustavat liiketoiminnaltaan toimialoja joihin eivät pääsääntöisesti talouden syklit vaikuta. Päivittäistavarat ja elintarvikkeet ovat luonteeltaan kulutustavaraa, joiden kysyntä ei välttämättä riipu talouden syklistä. Molemmat yhtiöt maksavat suhteellisen avokätisesti osinkoa ja etenkin Altia on historiallisesti ollut suhteellisen vakaa yhtiö. Toki sekä Altian että Tokmannin kurssikehitykseen voivat edelleen vaikuttaa monet muut asiat.

Fortum puolestaan edustaa yleishyödyllisiä palveluita, joille kysyntää löytyy talosutilanteesta riippumatta. Kuluttajat ja muut toimijat tarvitsevat sähköä, vaikka taloudessa menisikin huonosti. Mahdollisia riskejä vastaan Fortumin sijoittajat ovat ainakin toistaiseksi saaneet runsasta osinkotuottoa sijoituksilleen.

Muita mielenkiintoisia yhtiöitä

Mutia mielenkiintoisia defensiiviä yhtiöitä ovat esimerkiksi yhdysvaltalaiset autojen varaosaliikkeet kuten O’Reilly Automotive, Advance Auto Parts, sekä AutoZone Inc. Näiden yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä ei ainoastaan pysy vahvana vanhalla autokannalla, vaan liiketoiminta saattaa jopa hyötyä taantumasta, kun ihmiset jättävät uusien autojen hankinnat väliin ja jatkavat ajamista vanhoilla autoillaan. Tällöin autojen varaosien kysyntä saattaa jopa nousta.

Samoin esimerkiksi O’Reilly ja AutoZone omistavat varastojensa ja toimitilojensa kautta suuren määrän kiinteistöjä, jotka antavat sekä hajautusta liiketoimintaan että liikkumavaraa yllättävissä tilanteissa.

Kyseinen toimiala osoitti jo edellisessä laskusuhdanteessa vahuutensa: Siinä missä osakekurssit tulivat alas rytinällä, kyseisen toimialan yhtiöt selvisivät rytinästä hyvin vähällä toimialan luonteen vuoksi. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen tutustumaan loistavaan artikkeliin aiheesta Seeking Alphassa. Helsingin pörssistä ei suoraan vastaavanlaisia yhtiöitä tällä hetkellä valitettavasti löydy.

Lopuksi

Valitessa yhtiöitä omaan taantumankestävään salkkuun on kuitenkin itse arvioitava jokaisen yhtiön tulevaisuuden näkymät sekä osingon laatu. Vaikka artikkeleissa mainittuja yhtiöitä ja toimialoja voidaan pitää yleisesti ottaen taantuman kestävinä, kaikkien näiden yhtiöiden tulokseen ja kurssikehitykseen vaikuttavat kuitenkin monet muut asiat joita jokaisen sijoittajan olisi arvioitava ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös