Yritysuutiset

Aluehallintovirasto keskeyttää osittain Pihlajalinnan hoivakodin toiminnan Pirkanmaalla

Pörssiyhtiö Pihlajalinnan käsityksen mukaan osittaiselle keskeyttämispäätökselle ei olisi ollut perustetta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto AVI on päättänyt perjantaina 8.11. keskeyttää pörssiyhtiö Pihlajalinnan hoivakoti Ikipihlaja Annen toiminnan osittain. AVI:n mukaan Sastamalassa Pirkanmaalla toimivan hoivakodin asiakas- ja potilasturvallisuus on vaarantunut merkittävästi.

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Se on markkinajohtaja Suomen sote-ulkoistuksissa.

Ikipihlaja Anne -toimintayksiköstä tulee AVI:n mukaan vähentää asiakaspaikkoja siten, että toimintayksikön asiakaspaikkojen määrä on 15 ja toiminta tulee keskittää ainoastaan alakertaan 13.11. mennessä. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja toimintayksiköstä pois siirtyvien asiakkaiden turvallisen siirtymisen vuoksi keskeyttämiselle on asetettu siirtymäaika.

Pihlajalinnan tulee kuitenkin välittömästi varmistaa se, että toimintayksikössä tällä hetkellä ja jatkossa asuvat asiakkaat saavat palvelutarpeidensa mukaisen hoidon ja hoivan jatkuvasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto toisin päättää.

Pihlajalinna kertoo tiedotteessaan, että valvova viranomainen teki Ikipihlaja Anneen ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin jo lokakuun 23. päivänä. Tarkastuksessa havaittiin asiakasturvallisuuden vaarantuneen liian vähäisen henkilöstömitoituksen ja lääkitysturvallisuudessa havaittujen poikkeamien vuoksi.

Pihlajalinnan mukaan Ikipihlaja Annessa ryhdyttiin välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavista toimenpiteistä huolimatta Aluehallintovirasto edellyttää Ikipihlaja Annen toiminnan keskittämistä yhteen kerrokseen toiminnan vakiintumisen ajaksi.

Pihlajalinnan käsityksen mukaan osittaiselle keskeyttämispäätökselle ei olisi ollut perustetta, koska Pihlajalinna on toteuttanut tarkastuskäynnillä asetetut vaatimukset.

”Näkemykseni mukaan lupaviranomaisen linjaus on poikkeuksellisen jyrkkä. Olemme yhtä mieltä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä todetuista puutteista. Omavalvontamme ei toiminut niin kuin pitää tässä yksittäisessä tapauksessa ja lähdimme välittömästi korjaaviin toimiin ja niitä jatketaan edelleen”, kertoo Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala.

”Pihlajalinna on nimennyt minut vastaamaan Ikipihlaja Annen toiminnasta koko kokemuksellani ja katson, että olemme toimineet kuten viranomaiset edellyttävät ja lähteneet kehittämään Ikipihlaja Annen toimintaa määrätietoisesti”, kertoo puolestaan Pihlajalinnan ikäihmisten palveluiden laatujohtaja Arja Laitinen.

Pihlajalinna on esittänyt ennen keskeyttämispäätöstä pidetyssä kuulemistilaisuudessa päiväkohtaisen selvityksen toimintansa luvanmukaisesta järjestämisestä.

Aluehallintoviraston ilmoituksella ei ollut vaikutusta Pihlajalinnan osakekurssiin. Pihlajalinnan osakekurssi pomppasi maanantaina 4.11. kun Mehiläinen Yhtiöt Oy teki julkisen ostotarjouksen Pihlajalinnasta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös