Kumppaniblogit

Matala korkotaso uhkaa tulevaisuuden eläkkeitä

Tutkimuksen mukaan jo prosentin korkotason lasku heikentää eläkeyhtiöiden tilannetta merkittävästi.

Matalan korkotason aiheuttamista haitoista taloudelle ja yhteiskunnalle on yleisessä keskustelussa huomioitu lähinnä matalan korkotason mahdolliset vaikutukset kuplien muodostumiseen ja finanssisektorin heikentyneeseen kannattavuuteen.

Vähemmälle huomiolle keskustelussa on jäänyt matalan korkotason vaikutus tuleviin eläkkeisiin. Ranskalainen varainhoitotalo Amundi käsitteli tutkimuksessaan (Quantitative easing: the end of the road for pension investors?) matalan korkotason vaikutuksia muun muassa eläkevastuisiin ja eläkeyhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen.

Amundin tutkimustulokset ovat huolestuttavia tulevien eläkkeiden näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella yhden prosentin lasku korkotasossa kasvattaa peräti 20 prosenttia tulevien eläkevastuiden nykyarvoa. Vastaavan suuruinen korkotason lasku heikentää tutkimuksen mukaan eläkeyhtiöiden rahastointisuhdetta peräti 10 prosenttia.

Eläkeyhtiöiden rahastointisuhde lasketaan jakamalla eläkeyhtiön varat sen vastuilla. Rahastointisuhde kertoo eläkeyhtiön kyvystä suoriutua tulevaisuuden eläkemaksuista.

Eläkeyhtiöt vaikeuksissa historiallisen matalan korkotason vuoksi

Eurooppalaisista eläkeyhtiöistä lähes 25 prosentin rahastointisuhde oli tutkimuksen mukaan alle 90 prosenttia ja vain noin kolmanneksen rahastointisuhde ylitti 100 prosenttia. Eläkeyhtiöiden edustajat syyttävät eläkeyhtiöiden heikentyneestä nykytilanteesta Euroopan keskuspankin elvytysohjelmaa, johon ovat kuuluneet niin korkotason madaltaminen kuin joukkolainojen osto-ohjelmat.

Yleisesti ottaen eläkeyhtiöiden rahastointisuhde tulisi olla yli 100 prosenttia, jotta eläkeyhtiön toiminta olisi terveellisellä tasolla. Esimerkiksi Alankomaissa lakisääteiseksi rajaksi on asetettu 104,2 prosenttia. De Nederlandsche Bankin lokakuussa julkaiseman kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen tilaston mukaan maassa oli kuitenkin jo peräti 70 eläkerahastoa, joiden rahastointisuhde oli alle minimirajan.

Lisäksi huolestuttavaa on, että Amundin tutkimuksen vastanneista eurooppalaisesta eläkeyhtiöistä peräti 40 prosentin nettokassavirta oli negatiivinen.

Matalan korkotason vaikutukset näkyvät lisäksi suoraan myös eläkeyhtiöiden tuleville vuosille odottamissa tuotoissa. Amundin tutkimukseen osallistuneista eläkeyhtiöistä 64 prosentin tuotto-odotus eläkevaroille on viisi prosenttia tai sitä matalampi. Amundin tekemään tutkimukseen osallistui 153 eurooppalaista eläkeyhtiötä.

Tuleeko eläkemaksuihin korotuksia?

Heikentynyt tuotto-odotus erityisesti korkomarkkinoilla asettaa haasteensa myös suomalaisille eläkeyhtiöille, joiden on sijoitettava tietty osuus eläkevaroista korkotuotteisiin. Heikompi tuotto-odotus yhdistettynä Suomen demografiseen rakenteeseen ja haastavaan huoltosuhteeseen eivät tiedä hyvää tulevaisuuden eläkkeiden kannalta.

Tulevaisuuden eläkkeiden kattamiseksi eläkemaksuihin on näin ollen odotettavissa reiluja korotuksia. Toisena vaihtoehtona on muuttaa eläkeyhtiöiden sijoituspolitiikkaa niin, että eläkeyhtiöiden ei tarvitse pitää niin suurta osuutta korkomarkkinoilla.

Sijoituspolitiikan muuttamisella olisi kuitenkin omat riskinsä, sillä korkosijoitukset ovat tyypillisesti tuoneet hyvää hajautusta maltillisella riskillä. Korkotuotteiden tilalle voisi olla vaikea löytää vaihtoehtoa, jonka tuotto olisi riskiin suhteutettuna samalla tasolla kuin korkotuotteiden on ollut viimeiset vuosikymmenet ja joka vielä toisi yhtä hyvää hajautushyötyä.

Suomalaisista eläkeyhtiöistä Varmalla oli eläkesalkun koosta sijoitettu korkomarkkinoille kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen raportin mukaan noin 27 prosenttia ja Ilmarisella peräti 34 prosenttia sijoituksista oli korkotuotteissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös