Sijoitusuutiset

Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna sai rangaistuksen pörssin sääntöjen rikkomisesta

Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta on määrännyt Pihlajalinnalle varoituksen ja kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta.

Kurinpitolautakunta on määrännyt Pihlajalinnalle varoituksen lisäksi 75 000 euron suuruisen kurinpitomaksun Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pihlajalinna ei noudattanut tiedottaessaan tekemästään yhteistyösopimuksesta kesäkuussa 2019 pörssin sääntöjä yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon julkistamisen ajankohdan ja sisällön osalta.

Lisäksi Pihlajalinna laiminlöi asiassa pörssin sääntöjä pörssiyhtiön hallinnon järjestämisestä.

Mitä siis tapahtui?

Nasdaq Helsingin mukaan Pihlajalinna julkisti perjantaina 31.5.2019 tekemäänsä yhteistyösopimusta koskevan tiedotteen vasta maanantaina 3.6.2019 kello 8.00.  Yhtiö oli jo ennen yhteistyösopimuksen allekirjoittamista valmistellut tiedottamista, mutta ei ollut pitänyt tiedottamista tuolloin välttämättömänä, koska pörssi oli jo sulkeutunut. Yhteistyösopimuksen tultua 31.5.2019 illalla allekirjoitetuksi yhtiöllä ei myöskään ollut ollut tiedottamisresurssia käytettävissään.

Sisäpiiritiedoksi merkityn tiedotteen mukaan Pihlajalinna ja Pohjola Vakuutus Oy olivat allekirjoittaneet 31.5.2019 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on pilotoida uudenlaista asiakaspalvelumallia kahdella paikkakunnalla Pohjola Vakuutuksen asiakkaille. Tiedotteessa ei annettu muuta tietoa sopimuksesta.

Yhtiö ei ollut täydentänyt tiedottamistaan pörssin markkinavalvonnan sitä pyydettyä 3.6.2019, eikä ollut tämän jälkeen halukas keskustelemaan tiedottamisen täydentämisestä pörssin markkinavalvonnan kanssa. Lisäksi yhtiön sisäpiiritiedon hallinnointia varten perustaman sisäpiiriluettelon pitämisessä oli ollut katkos kesäkuun alussa.

Sisäpiiritiedon julkistamisessa ei saa vitkastella

Nasdaq Helsingin mukaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja pörssin sääntöjen mukaan sisäpiiritieto on julkistettava mahdollisimman pian ja siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Lisäksi pörssin säännöt edellyttävät, että pörssiyhtiön hallinto on järjestetty siten, että yhtiö pystyy täyttämään vaadittavalla tavalla velvollisuutensa toimittaa markkinoille luotettavaa, täsmällistä ja ajantasaista informaatiota. Sääntely myös edellyttää, että pörssiyhtiö ylläpitää sisäpiiriluetteloa niistä henkilöistä, joilla on julkistamatonta sisäpiiritietoa.

Kurinpitolautakunta toteaa päätöksessään, että sääntelyn lähtökohtana ja tarkoituksena on, että liikkeellelaskijaa koskeva sisäpiiritiedon syntymisen ja markkinoille julkistamisen välillä saa kulua vain vähän aikaa, eikä enempää, kuin mitä tiedon kokoaminen ja välittäminen välttämättä edellyttävät. Mikäli sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset ovat täyttyneet ja lykkäämisestä on tehty päätös, on aiemmin syntynyt sisäpiiritieto vastaavasti julkistettava niin pian kuin se on mahdollista sen jälkeen, kun lykkäyksen peruste on lakannut.

Perusteita sisäpiiritiedon lykkäämiselle ei ollut

Pihlajalinna oli 15.4.2019 perustanut sisäpiirihankkeen ja samalla tehnyt päätöksen lykätä sisäpiiritiedon julkistamista asiassa käytävien sopimusneuvotteluiden perusteella. Kun neuvottelut olivat 31.5.2019 päättyneet allekirjoitettuun sopimukseen, oli peruste julkistamisen lykkäämiselle yhtiön omankin käsityksen mukaan lakannut.

Koska tiedottamisen lykkääminen viikonlopun yli ei ole ollut välttämätöntä tiedon kokoamiseksi tai sen välittämiseksi, yhtiöllä ei ole Kurinpitolautakunnan mukaan ollut hyväksyttävää perustetta poiketa sääntelyn asettamasta velvoitteesta julkistaa tieto mahdollisimman pian.

Tällaisena hyväksyttävänä perusteena kurinpitolautakunta ei myöskään pitää sitä Pihlajalinnan vetoamaa seikkaa, ettei pörssi ole ollut viikonlopun aikana auki. Listayhtiön osake voi olla kaupankäynnin kohteena muilla markkinapaikoilla, jotka sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä ja joissa kaupankäyntiajat poikkeavat pörssin vastaavista.

Koska Pihlajalinnan omankin käsityksen mukaan sillä olisi ollut valmius ja mahdollisuus antaa tiedote heti sopimuksen tekemisen 31.5.2019 jälkeen ja kun se ei näin ollut menetellyt, katsoo kurinpitolautakunta sen toimineen tiedottamisen oikea-aikaisuutta koskevan sääntelyn vastaisesti.

Kurinpitolautakunnan mukaan sisäpiiritiedon oikea-aikainen ja sisällöltään perusteellinen ja asianmukainen tiedottaminen on yksi listayhtiön keskeisimmistä velvollisuuksista ja sen laiminlyönti on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvoperimarkkinoiden ja pörssin toiminnan luotettavuuteen.

Pihlajalinna kertoo tiedotteessaan suhtautuvansa pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös