Käänneyhtiöt

HKScan hakee tuloskäännettä – investoi siipikarjamarkkinan kasvuun

HKScan kertoo investoivansa noin kuusi miljoonaa euroa Rauman siipikarjayksikön uuteen teurastusprosessiin.

HKScan kertoo investoivansa noin kuusi miljoonaa euroa Rauman siipikarjayksikön uuteen teurastusprosessiin.

Investointi parantaa yhtiön mukaan merkittävästi raaka-ainesaantoa, tuottavuutta ja toiminnan luotettavuutta sekä varmistaa vahvan kysynnän kasvun vaatiman kapasiteetin.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilän mukaan yhtiö aikoo uusia Rauman siipikarjayksikön tuotantoprosessin koko alkupään. Vuonna 2017 käyttöön otettu teurastuslinjasto ei täytä konsernin nykyisen johdon edellyttämää vaatimustasoa.

”Investoinnin myötä teurastusprosessin käsittelykapasiteetti kasvaa noin 20 prosentilla ja raaka-ainesaanto noin 10 prosentilla. Investointi takaa myös käyttöhyödykkeiden, kuten veden ja kaukolämmön, kulutuksen huomattavan alenemisen. Investointi mahdollistaa myös sen, että pystymme vastaamaan tulevina vuosina aiempaa paremmin siipikarjatuotteiden vahvana jatkuvaan kysynnän kasvuun”, Hemmilä kertoo.

Investoinnin myötä nykyinen HKScanin teurastuslinjasto poistetaan käytöstä. Tästä syystä yhtiö alaskirjaa vuoden 2019 viimeiselle vuosineljännekselle nykyisen linjaston taseen jäännösarvon 6,9 miljoonaa euroa. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Uusi teurastuslinjasto asennetaan vaiheittain vuoden 2020 lopussa siten, ettei se vaaranna yksikön vuonna 2019 vakautettua toimitusvarmuutta.

Yhtiön mukaan investoinnin myötä Rauman yksikön toiminnan luotettavuus sekä tuottavuus paranevat ja tuotantokapasiteetti kasvaa nykytasosta merkittävästi.

HKScanin siipikarjatuotteiden kysyntä ja myynti Suomessa ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin ja vahvemmin. Nyt toteutettava investointi mahdollistaa aiempaa varmemmin liiketoiminnan kasvun myös tulevina vuosina. Erityisesti Kariniemen-siipikarjatuotteiden kysynnän ja myynnin arvioidaan kasvavan markkinan kasvua nopeammin.

HKScanin siipikarjaliiketoiminnan vahva tulosparannus Suomessa on ollut yksi keskeisiä konsernin tulosparannuksen ajureita vuonna 2019. Toimitusvarmuuden merkittävä paraneminen palautti HKScanin Suomessa siipikarjakategorian markkinajohtajaksi vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla.

Kriisiyhtiö hakee korjausta kannattavuusongelmiinsa. Yhtiön liiketulos oli vuonna 2018 48 miljoonaa euroa pakkasella. Viime vuonna tammi-syyskuussa liiketappio oli vielä lähes 17 euroa, mutta kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö sai käännetty liiketuloksen plussalle 4,5 miljoonaa euroa.

Hemmilän mukaan merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen.

Viime kesäkuun osakeannissa HKScan laski liikkeeseen yhteensä lähes 45 miljoonaa uutta uutta A-sarjan osaketta suunnatulla osakeannilla. Myös yhtiön hallituksen ja johdon kokoonpanoa on myllerretty.

Rauman broileritehdas on ollut HKScanin murheenkryyni. Tehtaan ylösajo ei sujunut suunnitelmien mukaan. Yhtiö joutui viime vuonna ajamaan tuotanto-ongelmien takia kymmeniä rekkalasteja teurastettuja broilereita hävitettäväksi Honkajoen kierrätyslaitokselle.

HKScan odottaa tehostamisohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien tuottavan tulosta vuonna 2019 ja yhtiön liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi viime vuodesta.

Yllä olevalla videolla HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitystä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös