Sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen buumi kasvaa, kysyntä kasvanut myös koronakriisin aikana

Miksi vastuullisuus näkyy yhä useamman suomalaisen sijoitussalkussa?

Vastuullisen sijoittamisen buumi peilaa yhteiskunnallista keskustelua, että suomalaisten sijoittajien arvomaailmaa. Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt kovaa vauhtia viime vuosina, ja niin sijoittajat kuin yhtiöt itse ovat panostaneet vastuullisuuteen yhä voimakkaammin.

Suomessa vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-yhdistyksen mukaan suomalaisten sijoittajien sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on pohjoismaisessa vertailussa vahva sijoitusmarkkinan kokoon nähden. 

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintapa-asioiden eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa.

Sijoittajat ovat huomanneet vastuullisten sijoitusten pärjäävän kilpailussa perinteisille sijoitussalkuille. Ennakkoluulot kehnommasta tuotosta eivät siis välttämättä pidä paikkaansa. Ylen mukaan useiden pankkien ja varainhoitajien tekemistä selvityksistä käy ilmi, että eettiset sijoitukset tuottavat vähintään yhtä hyvin kuin ne, joissa ei ole huomioitu ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita.

– Käytännössä on vaikeaa erottaa sitä, että ovatko ns. vastuullisesti sijoittavat yritykset tuottaneet muita paremmin. Useat asiantuntijat ovat esittäneet, että vastuullisien yritysten tuotot olisivat parempia kuin ”tavallisten” yritysten sijoitustuotot, kertoo globaali ammattisijoittaja ja sijoitusvalmentaja Tapio Haavisto.

Vastuullisen sijoittamisen kysyntä on kasvanut koronakriisin aikana

OP teetti vuoden 2019 lopussa kyselytutkimuksen, johon vastanneista kolme neljästä yksityissijoittajasta oli kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta, ja kolmasosa vastaajista uskoi vastuullisen sijoittamisen olevan kannattavaa.

Kyselyyn vastaajista 63 prosenttia ei halunnut sijoittaa kohteisiin, joiden toiminta ei ole eettisesti kestävää. Lisäksi 60 prosenttia kertoi haluavansa sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat aktiivisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Koronaviruspandemia ei ole horjuttanut sijoittajien uskoa vastuullisuuteen, sillä kestäviin liiketoimintoihin on sijoitettu myös kriisin keskellä. Pandemian aiheuttamasta haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta OP:n vastuullisiin teemarahastoihin tuli uusia osuudenomistajia tämän kevään aikana kolme kertaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vastuullisiin teemarahastoihin sijoittaneiden määrä on kasvanut yli 150 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Näyttää siltä, että vastuullisen sijoittamisen teemarahastoihin tehdään pidemmän tähtäimen sijoituksia, ja niiden positiiviseen kehitykseen luotetaan, kertoo OP:n Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala tiedotteessa.

Sijoittajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta

Eettisyydestä on tulossa olennainen osa yritysten johtamista. Painetta tulee monesta suunnasta: asiakkailta, lainsäätäjiltä sekä omistajilta. Ylen mukaan maailman isot varainhoitajatkin kääntyvät pois saastuttavista ja taantumuksellisista bisneksistä asiakkaiden luoman paineen myötä. Myös EU määrittelee kriteerejä kestävän kehityksen toiminnalle.

Moni firma on parantamassa vastuullisuusohjelmien ja ulkoisten tarkastusten avulla julkisuuskuvaansa. Tavalliset sijoittajat pitävät kotimaisista osakkeista varsinkin silloin, kun ne ottavat vastuuta toimintansa kehittämisessä ja yhtiön toiminta nähdään yhteisöään ja ympäristöä edistävänä. Haaviston mukaan vastuullisuus on tänä päivänä eräs tapa profiloitua, eli erottautua ”tusinayrityksistä”. 

– Yritykselle hyvä maine on selvää etua, kun yrityksen toiminta nähdään yhteisöään ja ympäristöä edistävänä. On helpompi uskoa yritykseen sijoituskohteena pitemmällä tähtäimellä. Kun sijoittaja tietää, että yrityksen kaikki riskit ovat hallinnassa, niin sijoittajan tuototkin ovat vakaammat ja useasti paremmat kuin muilla ”tavallisilla” firmoilla, kertoo Haavisto.

Vastuullisuus on tärkeää myös Haaviston salkussa, sillä hänen mukaansa vastuullinen salkku kestää paremmin laskevia markkinoita, vaikka tuotot liikkuvat usein hitaammin ylöspäin nopeiden nousujen tilanteessa. Vastuulliset sijoitukset ovat Haaviston mukaan arvoltaan vakaampia.

– Yleensä pienempi riski on miellyttävämpi tuntemus kuin tavallisten salkkujen isompi hinnan heilunta eli ”vuoristoratamainen tunnelma”.

Kuuntele myös podcast: Vastuullinen sijoittaminen on seuraava megatrendi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös