Sijoitusstrategiat

Mistä sijoittaja saa tuottoa tulevina vuosina?

Sijoittajalla on haastavat ajat. Korkosijoitusten tuotto on alhainen ja osakemarkkinoilla on paljon epävarmuustekijöitä.

Keskeistä sijoitussalkun hajautuksessa ei siis ole pelkästään hajauttaa sijoituksia useisiin sijoituskohteisiin vaan ennen kaikkea hajauttaa eri omaisuuslajeihin. Tusina osakesijoituksia ei vielä tarjoa tuotto-riski -suhteen kannalta optimaalista hajautushyötyä.

Perinteisesti korkosijoitukset on ollut se omaisuuslaji, jolla osakepainotteisen sijoitussalkun hajautusta ja tuotto-riski -suhdetta nostetaan.

Rahoitustutkija Hannu Kahra on sitä mieltä, että niin sanottu tangentti- eli markkinasalkku on ainoa optimaalinen riskipitoinen salkku keskivertosijoittajalle. Siinä on noin 60 prosenttia osakkeita ja 40 prosenttia korkosijoituksia ja se voidaan toteuttaa kahdella ETF-rahastolla. Osakemarkkinoita jäljitellään esimerkiksi kehittyneiden markkinoiden MSCI-indeksillä ja korkomarkkinoita G7-maiden valtion velkakirjojen indeksillä, Kahra neuvoo.

Rahoituksen professori ja sijoituskirjailija Jeremy Siegel totesi viime helmikuussa, siis ennen koronakriisin puhkeamista, että tämä osake-korko -sijoitusallokaatio ei enää toimi. Siegel suosittelee sijoittajia harkitsemaan toisenlaista allokaatiostrategiaa kuin perinteinen 60 prosentin osuus osakkeissa ja 40 prosentin osuus velkakirjoissa.

”Me uskomme, että vanha 60/40-malli ei enää toimi”, Siegel kertoi uutistoimisto CNBC:n haastattelussa. Valtion velkakirjat eivät yksinkertaisesti siis tarjoa sijoittajille riittävää tuottoa alhaisten korkojen maailmassa.

Korona sen todisti: korkosijoitukset ovat turvasatamia

Koronakriisi on tehnyt pahaa jälkeä osakemarkkinoilla. Vaikka USA:n S&P 500 -indeksi onkin toipunut maaliskuun pohjilta hämmästyttävästi, on koko vuoden tuotto vain hieman alle 2,8 prosenttia. Osakemarkkinoiden volatiliteetti on ollut reipasta, kun S&P indeksi romahti helmi-maaliskuussa 37 prosenttia.

Korkosijoitukset ovat tarjonneet tässä rytinässä turvaa. Korkoindeksi Bloomberg Barclays USA Aggregate Bond Index on tuottanut tammi-syyskuun aikana lähes 6,8 prosenttia, huomauttaa taloustoimittaja ja kolumnisti Randall W. Forsyth Barron’s-sivuston artikkelissaan.

Korkorahastot ovat tuottaneet hyvin koska USA:n velkakirjat ovat turvasatamasijoituksia. Kun epävarmuus markkinoilla kasvaa, sijoittajat siirtävät varojaan USA:n valtiolainoihin. Se nostaa niiden hintaa ja laskee niiden korkotuottoa. Hinnan nousu näkyy positiivisena tuottona näihin velkakirjoihin sijoittavissa rahastoissa ja niitä seuraavissa indekseissä.

Forsyth kuitenkin muistuttaa, että historia ei kerro tulevasta. USA:n korot ovat nyt hyvin alhaalla. USA:n 10-vuoden velkakirjan tuotto on vain 0,69 prosenttia, kun se ennen koronakriisiä viime joulukuussa oli vielä yli 1,9 prosenttia.

Lisäksi USA:n keskuspankin tavoitteena on nostaa inflaatio yli kahden prosentin, mikä tarkoittaa velkakirjoille negatiivista tuottoa, mikäli inflaation nousu ei nosta nimelliskorkoa samassa suhteessa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat vaihtoehto

Mistä siis sijoittaja voi hakea hajautushyötyä alhaisten korkojen maailmassa, jos ei pitkien korkojen velkakirjoista?

Jättipankki J.P. Morganin sijoitusstrategi Jan Loeys ehdottaa, että lähes nollakorkojen maailmassa kannattaa valita allokaatio, jossa ”sekoitetaan osakkeen lailla käyttäytyvät korkosijoitukset ja korkosijoitusten lailla käyttäytyvät osakesijoitukset”.

Tällaisia sijoituksia ovat esimerkiksi korkeakorkoiset yrityslainat ja kiinteistörahastot eli REIT:it.

J.P. Morgan ennustaa, että osakkeet tarjoavat seuraavan 10 vuoden aikana keskimäärin 5,0 prosentin vuosituoton. Yhdistetyn korko- ja osakesalkun (60 prosenttia osakkeita, 40 prosenttia korkosijoituksia) odotettu vuosituotto on puolestaan jättipankin ennusteella 3,5 prosenttia.

Korko-osakesalkku siis tarjoaa juuri ja juuri inflaatioturvan, mikäli keskuspankki Fed pääsee kahden prosentin inflaatiotavoitteeseensa.

Vaihtoehtoisten sijoitusten, kuten korkeakorkoisten yrityslainojen ja kiinteistörahastojen, lisääminen salkkuun voi nostaa tuottoa merkittävästi. J.P. Morgan ennustaa, että salkku, jossa on 20 prosenttia valtiolainoja, 40 prosenttia osakkeita ja 40 prosenttia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, tuottaa tulevina vuosina keskimäärin 4,0 prosentin vuosituoton.

Vaihtoehtoisten sijoitusten lisääminen tuo siis ennustetun tuoton lähelle puhtaan osakesalkun tuottoa, mutta huomattavasti pienemmällä volatiliteetilla eli riskillä.

Tosin on muistettava, että nämä ovat pitkän aikavälin ennusteita, jotka ovat ennenkin menneet pahasti pieleen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös