Osakeanalyysit

Metsäyhtiö UPM jatkaa saneerausta – yhteensä jo yli 130 miljoonan euron säästöt tänä vuonna

UPM osakekurssi sijoittaminen talous pörssi

Analyytikoiden näkemykset metsäyhtiön osakkeesta ovat hajallaan.

Metsäyhtiö UPM kertoi elokuussa merkittävistä säästötoimenpiteistä. Metsäjätti kertoi suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa. Kuluttajakysynnän muutos on johtanut maailmanlaajuiseen sanomalehtipaperituotannon ylikapasiteettiin.

Aiemmin tänä vuonna yhtiö sai päätökseen Ranskassa sijaitsevan Chapellen paperitehtaan sulkemisen sekä Jyväskylän vaneritehtaan sulkemisen. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten alentamiseksi tarpeen mukaan.

Eivätkä säästötoimenpiteet tähän jää. Tiistaina UPM kertoi, että heikkenevien talousnäkymien sekä koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden ja niiden vaikutusten vuoksi epävarmuus UPM:n markkinaympäristössä jatkuu. Varmistaakseen tulevaisuuden kilpailukykynsä UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi liiketoiminnoissaan ja funktioissaan.

Tarramateriaaleihin keskittyvä UPM Raflatac suunnittelee yksinkertaistavansa organisaatiotaan ja lisäävänsä tehokkuutta tuotannossaan ja jakelussaan. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät noin 100 tehtävää UPM Raflatacin globaalissa organisaatiossa, pääosin Euroopassa.

Lisäksi UPM pyrkii lisäämään tehokkuutta globaaleissa toiminnoissaan järjestämällä uudelleen ja virtaviivaistamalla toimintoja viidessä maassa. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät enintään 70 tehtävää eri funktioissa, pääasiassa Suomessa ja Saksassa.

Tiistaina julkistettujen suunnitelmien arvioidaan tuovan toteutuessaan noin 12 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Säästöt eivät tulleet Inderesin analyytikolle yllätyksenä.

UPM on karsinut proaktiivisesti kulujaan jo vuosia ja yhtiön markkinatilanteen iso kuva näyttää lähiaikojen osalta edelleen hankalalta useissa liiketoiminnoissa, Inderesin analyytikko Antti Viljakainen toteaa artikkelissaan.

Nyt ilmoitettujen säästöjen vaikutus yrityksen tulosnäkymiin on kuitenkin vähäinen, Viljakainen arvioi.

”Nyt tiedotetut toimenpiteet Raflatacissa ja globaaleissa toiminnoissa vaikuttavat melko suoraviivaisilta ja yhtiöllä on vahvat näytöt viime vuosilta säästöjen läpi puskemisesta. Siten odotamme tavoiteltujen säästöjen toteutuvan täysimääräisesti. UPM:n mittakaavassa 12 MEUR:n säästötavoite on kuitenkin melko pieni, eikä se aiheuta välittömiä muutospaineita ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta”, Viljakainen toteaa.

Analyytikko laskee, että yhteensä UPM on tiedottanut tänä vuonna jo yli 130 miljoonan euron kulusäästöihin tähtäävistä toimista, joista pääosa näkyy yhtiön tuloksessa vasta ensi vuoden aikana.

Aktiivinen kilpailukyvyn puolustaminen tukee positiivista näkemystä UPM:stä, Viljakainen toteaa.

Inderesin suositus UPM:n osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta 27,5 euroa. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on tällä hetkellä 32 euroa, joista alhaisin on 26 euroa ja korkein 36 euroa.

Analyytikoiden näkemykset UPM.stä ovat iloisesti hajallaan. Yahoo Finance -sivuston mukaan metsäyhtiötä seuraavasta 15 analyytikosta kolmen suositus on osta, kolmen suositus on lisää, kuuden suositus on pidä, kahden suositus on vähennä ja yhden suositus on myy.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös