Rahastotietoa

Sijoittaja, pienennä riskiäsi korkomarkkinoilla

Optimaalisessa salkun hajauttamisessa tulisi huomioida eri omaisuusluokkien kesken tapahtuva hajautus.

Maailman menestyneimmän sijoittajan Warren Buffetin antama neuvo hajautuksesta on, että se on niitä varten, jotka eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä.

Buffet on onnistunut tahkomaan hurjaa noin 20 prosenttia keskimääräistä vuotuista tuottoa sijoituksilleen yli 50 vuoden ajan. Nyt siis kaikki kipin kapin myymään hajautetut salkut pois ja näkemystä ottamaan, eikö?

Ennen kuin kukaan menee myymään sijoituksiaan ja keskittämään varallisuuttaan muutamaan yhtiöön on syytä ottaa lyhyt katsaus käyttäytymistaloustieteen tutkimustuloksiin. On todistettua, että kärsimme helposti liiallisesta itsevarmuudesta (Weinstein, 1980), jolla on suoranainen vaikutus sijoituspäätöksiimme (Puri and Robinson, 2007).

Liiallisesta itsevarmuudesta eivät kärsi pelkästään ei-ammattimaiset sijoittajat vaan myös sijoitusammattilaiset ja investointipankkiirit (Glaser, Langer, and Weber, 2013). Islantilainen entinen miljardööri Björgólfur Guðmundsson on loistava esimerkki hajauttamisen tärkeydestä ja liiallisen itsevarmuuden haitoista.

Ennen vuoden 2008 finanssikriisiä herra Guðmundssonin omaisuuden arvioitiin olevan 1,1 miljardia dollaria, josta suurimman osan hän oli itsevarmasti sijoittanut yhteen ainoaan islantilaiseen pankkiin Landsbankiin. Tästä omaisuudesta oli seuraavana vuonna jäljellä ainoastaan velkaa yli 760 miljoonan dollarin edestä Guðmundssonin hakeutuessa konkurssiin.

Hajauttamisella Guðmundsson olisi todennäköisesti välttynyt konkurssiltaan. Kun markkinoiden liikkeitä ei kukaan pysty onnistuneesti ennustamaan toistuvasti on sijoitusten keskittämisen sijaan järkevämpää keskittyä hajauttamaan omaa salkkuaan entistä laajemmin.

Sitä paitsi hajauttaminen ei tarkoita pienempiä tuottoja, vaan modernin portfolioteorian mukaan hajauttamisella on mahdollista saada sama tuotto pienemmällä riskillä. Hajauttamisessa keskiössä on nimenomaan riskin pienentäminen, joka saavutetaan poistamalla yrityskohtainen riski salkusta hajauttamisen myötä.

Korkomarkkinat tasaavat kyytiä

Mikäli oma salkku on jo nyt hyvin hajautettu toimiala-, maa-, sekä valuuttariskin suhteen on tilanne lähtökohtaisesti hyvä. Optimaalisessa salkun hajauttamisessa tulisi kuitenkin huomioidaan myös eri omaisuusluokkien kesken tapahtuva hajautus, koska hajautushyöty on sitä suurempi mitä pienempi korrelaatio eri sijoituskohteiden välillä on. Mikäli sijoittaja omistaa pelkästään osakkeita on sijoittaminen velkakirjamarkkinoille hyvin toimiva tapa harjoittaa hajauttamista eri omaisuusluokkien kesken.

Salkun hajauttamisesta saatavan hyödyn suuruus riippuu siis siitä, kuinka hyvin hajautus on toteutettu. Pelkästään toimiala-, maa-, ja valuuttariskin hajauttaminen toimivat normaalissa arvopaperiturbulenssissa kohtalaisen hyvin, mutta kuten kuluneen vuoden markkinavuoristorata, osoittaa on markkinariskiä vaikea paeta, mikäli omistaa ainoastaan osakkeita. Tästä syystä sijoittajan onkin kannattavaa hajauttaa myös muihin omaisuusluokkiin, etenkin jo mainituille velkakirjamarkkinoille. Hajauttamalla velkakirjoihin saavutetaan nopeasti merkittävää hajautushyötyä, sillä velkakirjojen korrelaatio osakkeiden kanssa on vähäistä.

Riittävällä hajauttamisella velkakirjoihin kuluneen vuoden markkinavuoristorata olisikin sijoittajan salkussa voinut tuntua enempi kevyehköltä turbulenssilta. Tätä ilmentää hyvin alla oleva kuvaaja, joka kuvastaa miten eri tavalla osakemarkkinat ja velkakirjamarkkinat ovat käyttäytyneet vuoden 2020 aikana. Velkakirjamarkkinoita seuraavat ETF:ät kokivat vain pienen pudotuksen osakemarkkinoihin nähden ja tämäkin korjaantui hyvin nopeasti.

Piensijoittajan on kannattavaa suosia rahastoja korkomarkkinoille sijoittaessaan

Velkakirjojen myynti ja välitys tapahtuu pääsääntöisesti pörssin ulkopuolella broker-dealer verkoston välityksellä tarkoittaen, että suoraan velkakirjoihin sijoittavan on käytettävä välikättä sijoittaessaan näihin. Nämä välikädet ovat lähes yksinomaa keskittyneet palvelemaan suursijoittajia ja instituutteja.

Piensijoittajalle suoraan velkakirjoihin sijoittaminen ei olekaan mielekäs vaihtoehto useammastakin syystä. Ensinnäkin velkakirjat eivät ole yhtä tehokkaasti hinnoiteltuja kuin osakkeet, ja yksittäisen transaktion hinta on neuvoteltavissa jolloin mm. osapuolen koolla on merkitystä lopulliseen hintaan. Myöskään likviditeetti ei ole yhtä tehokasta kuin osakemarkkinoilla, juurikin tämän ei-julkisen kaupankäynnin seurauksena. Yksittäisen velkakirjan likviditeettiin vaikuttaa myös mm. liikkeellelaskija, luottoluokitus ja maturiteetti.

Piensijoittajalle järkevin tapa päästä käsiksi velkakirjoihin onkin korkorahastojen kautta, tämä tapahtuu niin tavallisten sijoitusrahastojen kuin velkakirjaindeksejä seuraavien ETF:ien välityksellä. Korkorahastojen etuna suoraan sijoittamiseen on myös se, että rahastoissa varat ovat jo allokoitu tehokkaasti useisiin velkakirjoihin, hajauttaminen on siis jo tehty. Sijoittajan tehtäväksi jääkin ainoastaan oman riskitason määrittely ja valitseminen sijoittaako yrityslainoihin vai valtionlainoihin. Kun sijoittaja on määrittänyt oman riskitasonsa ja valinnut yritys- ja valtionlainojen väliltä, on osakkeista poiketen velkakirjojen ja niihin sijoittavien rahastojen riskitaso helposti määriteltävissä velkakirjojen luottoluokitusten perusteella.

Velkakirjat ovat tapana jakaa luottoluokituksen mukaan investment grade- ja high yield-velkakirjoihin, joista jälkimmäinen on korkeamman riskin ja näin ollen myös koron omaava kategoria ja ensin mainittu matalamman koron ja riskin omaava. Sijoittajan on siis helppo löytää omalle riskitasolleen sopiva rahasto luottoluokitusten perusteella

Velkakirjan arvo nousee korkojen laskun ja laskee korkojen noustessa

Lopuksi on aiheellista tehdä lyhyt katsaus vielä velkakirjojen hinnoitteluun, jossa korkotason kehitys on olennaisessa osassa. 

Velkakirjojen hinnoittelu voi tuntua aluksi maalaisjärjen vastaiselta, sillä velkakirjan arvo nousee korkojen laskun myötä ja vastaavasti arvo laskee korkojen noustessa. Lyhykäisyydessään syynä tähän käyttäytymiseen on se, että korko kuvastaa riskiä ja koron nousu tarkoittaa riskin kasvua, joka laskee velkakirjan hintaa, koska velkakirja ei enää ole yhtä houkutteleva kuin ennen koron nousua. Lisäksi uudella korkeammalla korkotasolla on mahdollista hankkia saman riskin omaavia uusia velkakirjoja korkeammalla korolla.

Myös velkakirjan juoksuajalla on merkitystä velkakirjan hintaan, sillä pidempi juoksuaika johtaa korkeampaan korkoon mm. siksi että tällöin riski korkotason muutokselle on korkeampi kuin lyhyemmällä juoksuajalla. Velkakirjan hintaan vaikuttaa myös useat muut seikat, joiden tarkastelu tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mielekästä sillä rahastojen kautta sijoittamisessa riittää ymmärrys siitä, miten korkotaso, luottoluokitus sekä juoksuaika vaikuttavat velkakirjan hintaa.

Korkotaso on jo pitkään ollut matala, ja joku voisikin siksi kyseenalaistaa velkakirjamarkkinoille sijoittamisen juuri nyt. Korkotason kuitenkin odotetaan pysyvän matalana vielä pitkään, ja siksi sijoittajalla onkin nyt oiva tilaisuus arvioida, olisiko oman salkun hajauttaminen velkakirjamarkkinoille järkevää. Etenkin näinä epävarmoina aikoina velkakirjojen tuoma ennustettavampi tuotto sekä lähtökohtaisesti matalampi riski varmasti houkuttelevat useampia sijoittajia.

Vanha kauppakorkeakoulun pääsykoekirjakin toteaa, että arvopaperimarkkinoilla ei tavallisesti ole tarjolla ilmaisia lounaita, mutta hajauttamisesta saatava hyöty on sellainen, josta ei tarvitse maksaa. Miksi siis jättää tämä hyöty käyttämättä.

Lähteet:

Weinstein, Neil D. 1980. “Unrealistic Optimism about Future Life Events.” Journal of Personality and Social Psychology 39(5): 806–20.

Puri, Manju, and David T. Robinson. 2007. “Optimism and Economic Choice.” Journal of Financial Economics 86(1): 71–99.

Glaser, Markus, Thomas Langer, and Martin Weber. 2013. “True Overconfidence in Interval Estimates: Evidence Based on a New Measure of Miscalibration.” Journal of Behavioral Decision Making 26(5): 405–17.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös