Rahastotietoa

Rahastosijoittajat tekivät erinomaisen tuoton kotikonnuilla – pohjoismaat jyräsivät rahastotuotoissa

Vuoden aikana rahastosijoittajat ovat takoneet selvästi parhaat tuotot pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavilla osakerahastoilla.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 751 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala tiedotteessaan. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi.

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 129 miljardia euroa. Marraskuussa sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin uutta pääomaa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 270 miljoonaa euroa ja pitkän ja lyhyen koron rahastoihin 254 miljoonaa.

Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 211 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Finanssialan mukaan osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 279 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittavista rahastoista, yhteensä 61 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 61 miljoonaa euroa.

Eri markkinoiden menestyksen tarkastelussa pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Pohjoismaa-rahastojen 12 kuukauden tuotto oli myös selvästi korkein, 26 prosenttia. Seuraavana oli Suomi-rahastot 19 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

”Positiiviset uutiset rokotteiden kehityksen onnistumisista luovat uskoa tulevaisuuteen. Odotuksena on, että rokotusten jälkeen pystytään taloudessa palaamaan asteittain normaalimpaan tilaan. Minkälainen tilanne uusi normaali markkinoilla on, jää nähtäväksi. Sijoittaja joutuu loppuvuonna tasapainoilemaan koronakriisistä johtuvan epävarmuuden ja toisaalta pidemmän aikavälin mahdollisuuksien välillä”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Euroopan, kehittyvien markkinoiden ja toimialarahastojen 12 kuukauden keskimääräinen tuotto jäi vain 1,0 prosenttiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös