Yritysuutiset

UPM ylitti tulosennusteet ja uskoo liikevoiton elpymiseen loppuvuonna – sijoittajat pettyivät vaisuun ohjeistukseen

Metsäjätin toimitusjohtaja kehuu yhtiön toimenpiteitä koronakriisissä. Sijoittajat eivät ole silti vakuuttuneita.

Metsäyhtiön liikevaihto laski loka-joulukuussa 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli hieman alle 2,2 miljardia euroa alentuneiden sellun hintojen sekä graafisten paperien vähentyneiden toimitusten ja alentuneiden hintojen seurauksena.

Tuloskehitys oli kuitenkin odotettua vahvempaa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto laski 252 miljoonaan euroon vuodentakaisen vertailukauden 343 miljoonasta eurosta, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 197 miljoonaa euroa.

Koronakriisi oli odotetusti kantona kaskessa. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kehuu kuitenkin yhtiön toimia koronakriisin hoidossa.

“Vuonna 2020 globaali pandemia ja siitä johtuneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen ja ankaran taloudellisen shokin, joka koetteli kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Päättäväisillä toimenpiteillä varmistimme UPM:n työntekijöiden turvallisuuden ja yhtiön tyydyttävän tuloksen. Kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti”, Pesonen toteaa.

Pesosen mukaan neljännellä vuosineljänneksellä UPM:n tuotteiden kysyntä oli hyvä. Vuosineljänneksen ja koko vuoden tähtiä olivat UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers.

”Niiden markkinat olivat suotuisat, ja ne hyötyivät kuluttajakäyttäytymisen sekä verkko- ja vähittäiskaupan muutoksista. Molemmat liiketoiminta-alueet olivat jo aiemmin tehostaneet toimintaansa ja tehneet kaupallisia muutoksia, joiden ansiosta katteet olivat kohentuneet jo alkuvuonna.”

Pesosen mukaan sellun kysyntä kasvoi etenkin Kiinassa. Sellun markkinahinnat ovat kuitenkin olleet alhaiset jo jonkin aikaa, ja valuuttakurssien muutokset kumosivat viime neljänneksellä nähtyjen ensimmäisten hinnankorotusten vaikutuksen. Kahden laajan huoltoseisokin vuoksi osavuositulos painui nollaan.

UPM:n mukaan vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää.

Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka siten riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

Koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää.

Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia. Pandemian ja sulkutoimien uudet aallot ovat kuitenkin mahdollisia.

Yhtiö odottaa sellun hintojen nousevan vuoden 2021 alussa edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolta. Paperin hintojen UPM odottaa laskevan kohtuullisesti verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi.

Metsäyhtiön tulosohjeistus tälle vuodelle on varovainen.

Yhtiö odottaa tässä vaiheessa vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö odottaa toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

UPM:n hallitus ehdottaa 1,30 euron osinkoa osaketta kohden, eli se pysyy ennallaan. Osinkoehdotus oli myös analyytikoiden odotusten mukainen.

UPM:n osakekurssi on laskussa hieman alle 1,4 prosenttia Helsingin pörssissä noin kello 12.00. Luultavasti yhtiön tulosohjeistus oli markkinoille pettymys.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös