Asunnot ja kiinteistöt

Tässä taloyhtiön kokouksien suurimmat ongelmakohdat – hallituksen puheenjohtaja joutuu koville

Suurin osa taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtista kokee usein olevansa ahdistuneita taloyhtiön kokouksissa.

Aasumisen kustannukset, kuten vastikkeet, ovat taloyhtiön kokouksen sisältöagendalla useammin kuin mikään muu asukkaiden mieltä painava asia. Peräti 55 prosenttia vastaajista kertoo niiden olevan yleisin kokouksissa käsiteltävä aihe.

Luvut käyvät ilmi energiayhtiö Helenin teettämästä taloyhtiötoiminnan käytänteitä ja asenteita kartoittavasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1000 asunto-osakeyhtiöiden osakasta ja vaikuttajaa.

Seuraavaksi yleisimpiä kokouksissa käsiteltäviä taloyhtiön ongelmakohtia ovat roskakatoksen sotkuisuus (24 %), lämmitysasiat (23 %), ja hiljaisuuden rikkominen tai muu naapureiden meluisuus (21 %).

Noin neljännes vastaajista kokee, että taloyhtiön lämmitysasioita pitäisi käsitellä kokouksissa vielä nykyistä enemmän.

Taloyhtiöiden kiinnostus etenkin hiilineutraaleihin energiamuotoihin on korkealla tasolla: hallitusten jäsenistä noin kaksi kolmesta kertoo taloyhtiön suhtautuvan niihin myönteisesti.

”Näemme, että taloyhtiöiden osakkaat ja päätöksentekijät kaipaavat lisää tietoa energiamuotoihin liittyvistä tuotteista ja palveluista, mutta niihin perehtyminen koetaan hankalaksi ja vaivalloiseksi”, kertoo Helenin markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusjohtaja Sohvi Salmelin

Suhtautuminen taloyhtiön kokouksiin on pääsääntöisesti myönteistä, sillä kaikista vastaajista noin kolme neljäsosaa kokee taloyhtiön kokouksissa olevan hyvä yhteishenki, pitää naapureiden kanssa juttelua mukavana, on mielissään kokouksissa tehtyihin päätöksiin ja kokee saavansa niissä äänensä kuuluviin.

Hallituksen puheenjohtajista kuitenkin lähes kaksi kolmesta kokee usein olevansa ahdistuneita taloyhtiön kokouksissa. Noin puolet (49 %) puheenjohtajista lisäksi kokee hallituksen saaman kritiikin kohtuuttomaksi, kun taas rivijäsenistä tätä mieltä on vain noin kaksi kymmenestä (22 %).

Paine näkyy siinä, että noin kolmasosa sekä hallituksen puheenjohtajista että varapuheenjohtajista on menettänyt hermonsa taloyhtiön kokouksessa – kaikkien vastaajien keskiarvon ollessa noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi.

Tämä voi olla syynä myös sille, että 37 prosenttia vastanneista hallituksen puheenjohtajista ja peräti yli puolet (57 %) varapuheenjohtajista keksii usein tekosyitä välttyäkseen taloyhtiön kokouksiin osallistumiselta. Vastaava luku muille hallituksen jäsenille on 21 prosenttia ja hallituksen ulkopuolisille kokousten vakio-osallistujille 15 prosenttia.

”Tutkimustulosten mukaan lähes puolet taloyhtiön hallituksen puheenjohtajista ja yli 60 prosenttia varapuheenjohtajista pyrkii välttämään taloyhtiön kokouksiin osallistumista, usein jopa tekosyiden varjolla”, Salmelin toteaa.

Salmelinin mukaan syynä kokousten välttelyyn voi olla vakiintuneiden käytänteiden puuttuminen ja siitä seuraava epävarmuus: jokainen taloyhtiö on erilainen, ja siksi myös sopivat energiaratkaisut vaihtelevat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös