Sijoitusstrategiat

Mitkä sijoitusstrategiat toimivat nykytilanteessa?

Inflaatio-odotukset vahvistuivat viime keskiviikkona (17.3.2021), kun Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi, ettei keskuspankki ole huolissaan pitkien korkojen noususta. Keskuspankin näkemys on, että inflaation kohoaminen on tilapäistä, joten siitä ei ole syytä huolestua.

USA:n 10 vuoden valtionlainan tuotto kohosi torstaina (18.3.2021) 1,75 prosenttiin, mikä on korkein lukema viime vuoden tammikuun jälkeen. Korkojen nousu näkyi osakemarkkinoilla, sillä teknologiayhtiöt halpenivat tuntuvasti, kunnes kääntyivät nousuun korkokäyrän hieman tasaannuttua viikonlopun kunniaksi.

Kuvio 1. Inflaatio-odotukset ovat kohonneet korkeimmalle tasolle vuoden 2014 jälkeen.

Pitkien korkojen kohoaminen on aiheuttanut rotaation kasvusta arvoyhtiöihin. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sektoreista ovat parhaiten tänä vuonna tuottaneet energia (+30,7 %), finanssi (16,1 %), telekommunikaatio (+11,8 %), teollisuus (+8,9 %) ja raaka-ainesektori (+7,8 %). 

Nämä sijoitusstrategiat toimivat inflaation kohotessa

Sijoittajien peikkona näyttäytyy riski korkeasta inflaatiosta. Historian perusteella keskuspankin tavoitetta korkeampi inflaatio on suosinut sijoituksia matalan volatiliteetin osakkeisiin, laatu- ja pienyhtiöihin, sekä edelliskuukausien voittajaosakkeisiin (momentum). 

Kuvio 2. Osakemarkkinoiden riskifaktorien tuotto suhteessa MSCI World -indeksiin eri inflaatioympäristöissä (MSCI, datan aikaväli 31.12.1979-31.12.2019).

Kuluvan vuoden 2021 aikana akateemisesti todennetuista sijoitusstrategioista parhaat tuotot (ks. kuvio 3) ovat tuoneet pienyhtiöt (+15,8 % YTD) ja arvoyhtiöt (+6,0 % YTD). Niihin sijoittanut onnistui voittamaan S&P 500 -indeksin. Sitä vastoin esimerkiksi momentum (-6,2 % YTD) ja matala volatiliteetti (-4,1 % YTD) ovat johtaneet alkuvuonna tappioihin. 

Kuvio 3. Osakemarkkinoiden riskifaktorien ja S&P 500 -indeksin tuotto vuonna 2021.

Minkälaiselta tilanne näyttää tästä eteenpäin?

Jotkut sijoittajista on sitä mieltä, että osa akateemisista riskifaktoreista tulisi haudata, koska ne eivät enää tuo ylituottoja. Sijoitusstrategioille on ominaista, että niiden tuoma ylituotto tai alisuoriutuminen suhteessa indeksiin vaihtelee tarkasteltavan aikaperiodin mukaan. Näin ollen sijoittajan haasteena on arvioida markkinatilanteeseen sopivimmat strategiat.

Talouden elpyessä sijoitustyyleistä arvo- ja pienyhtiöt ovat osoittautuneet historian saatossa parhaimmiksi vaihtoehdoiksi. Ne ovat todennäköisiä voittajia myös myöhemmin tänä vuonna niin kauan kuin korkotason suunta on ylöspäin. Goldman Sachsin arvion mukaan pitkät korot nousevat edelleen, mutta kohoamisen kulmakerroin loiventuu. Näin ollen voimakkain rotaatio kasvusta arvoyhtiöihin saattaa olla tällä erää takana. Pankki arvioi USA:n 10 vuoden valtionlainan tuoton olevan 1,9 prosenttia vuoden lopussa.

Kuvio 4. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuottokehitys ja Goldman Sachsin ennuste.

Milloin alisuoriutuneet momentum ja matala volatiliteetti tekevät sijoitusstrategioina paluun voittajiksi?

Momentumin heikkoa tuottoa viime kuukausina selittää niin ikään rotaatio kohti arvoyhtiöitä. Lisäksi alkuvuosi ja erityisesti tammikuu on historiallisesti ollut momentum-strategialle heikko, kun sijoittajat ovat poimineet salkkuihinsa ”epäsuosittuja” arvo- ja pienyhtiöitä.

Momentum toimii strategiana taloussyklin keski- ja loppuvaiheessa, joten kyseisen strategian hyödyntäminen tänä vuonna voi osoittautua huonoksi vaihtoehdoksi. Korkotason nousun tasaannuttua momentum tulee todennäköisesti olemaan voittava strategia.

Matalan volatiliteetin osakkeiden alisuoriutumista on kestänyt vuosia. Heikon kehityksen taustalla on sijoittajien riskinottohalukkuuden kohoaminen ja sen myötä siirtyminen korkean beetan osakkeisiin. Matalan volatiliteetin strategiaan valikoituu erityisesti defensiivisiä toimialoja, jotka kärsivät viime vuonna COVID-19 rajoituksista, mutta jäivät matalan markkinariskinsä vuoksi kurssikehityksessä jälkeen osakkeiden jälleen noustessa. Matalan volatiliteetin strategia voi osoittautua jo loppuvuonna loistavaksi vaihtoehdoksi, jos sijoittajien riskinottohalukkuus pienenee ja osakemarkkinoiden kehitys on sivuttaissuuntaista tai laskevaa.

Kuvio 5. Momentumin ja matalan volatiliteetin strategioiden tuottokehitys USA:ssa vuonna 2021 (YTD).

Sijoittajan kannattaa nykyisessä markkinatilanteessa miettiä myös vaihtoehtoja passiiviselle indeksisijoittamiselle. Kalliisti arvostettujen teknojättien paino useissa indekseissä on kasvanut historiallisen korkealle tasolle. Samanaikaisesti kuitenkin esimerkiksi S&P 500 -indeksin ja teknologiayhtiöiden odotettu pitkän aikavälin tuloskasvu on lähestynyt toisiaan. Varoitusmerkki indeksisijoittajalle!

Kuvio 6 (= Chart 5). Teknologia/FAANG-yhtiöiden markkina-arvo on noin kolmanneksen maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.

Kuvio 7. S&P 500 -indeksin ja sen teknologiayhtiöiden pitkän aikavälin odotettu tuloskasvu on viime kuukausien aikana merkittävästi tasoittunut.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös