Markkinakommentit

Miksi pienyhtiöihin kannattaa sijoittaa nykytilanteessa?

Talouden elpyessä erityisesti pienet arvoyhtiöt tuovat yleensä korkeita tuottoja.

Viime kuukausien aikana markkina-arvoltaan pienet yritykset ovat olleet suurimpia voittajia Yhdysvalloissa. Tilanne on varsin tyypillinen talouskasvun elpyessä, sillä kotimarkkinoiden kysynnän elpyminen, kevyt finanssipolitiikka sekä rahoitusolosuhteiden parantuminen hyödyttävät suhteellisesti eniten juuri pieniä yhtiöitä. 

Osakemarkkinoiden laskiessa pienyhtiöt sitä vastoin häviävät yleensä tuoton suhteen keskeisille osakeindekseille. Syynä siihen on, että pienyhtiöiden taloudelliset puskurit taantuman varalle ovat suuria yhtiöitä pienemmät sekä liiketoiminta on syklisempää.

Yleisesti ottaen pieniin yhtiöihin sijoittaminen tuo osakepoimijalle sekä etuja että riskejä. Pienten yhtiöiden kasvupotentiaali on keskimäärin suuria korkeampi, sillä ne ovat yleensä elinkaarensa alkuvaiheessa. Näin ollen matala lähtötaso mahdollistaa nopeamman kasvun. Toisaalta pienyhtiöiden konkurssiriski on korkeampi juuri kyseisten tekijöiden vuoksi.

Toinen merkittävä etu liittyy pienyhtiöiden osakkeiden hinnoitteluun. Instituutiot eivät yleensä sijoita niihin heikon likviditeetin vuoksi. Ammattisijoittajien pienempi läsnäolo tarkoittaa pienyhtiöiden vähäisempää ammattimaista sijoitusseurantaa, mikä tekee hinnoittelusta epätehokkaampaa. Yhtiöanalyysiä tekevälle osakepoimijalle se luo mahdollisuuksia löytää alihinnoiteltuja sijoituskohteita. 

Myös kyseisessä mahdollisuudessa on kolikon kääntöpuoli, sillä pienyhtiöiden osakkeiden heikon likviditeetin vuoksi volatiliteetti voi kohota nopeasti, vaikka kaupankäyntivolyymi ei muutoin olisi korkea.

Mitkä tekijät puoltavat pienyhtiöiden voittokulun jatkumista?

Ensinnäkin nykyinen pienyhtiöiden arvostustaso on houkutteleva, kun huomioidaan kuluvan vuoden tuloskasvunäkymät. Pienyhtiöiden tulosten odotetaan kasvavan jopa kymmenillä prosenteilla USA:ssa, mutta suurten yhtiöiden vain muutamia prosentteja.

Lisäksi pienyhtiöiden ylisuoriutuminen taloussyklin elpyessä kestää tutkimusten mukaan yleensä noin kolme vuotta. Se tarkoittaa sitä, että pienyhtiöiden voittokulkua on vielä hyvä tovi jäljellä. COVID-19 pandemian aiheuttama lasku taloudessa oli erittäin nopea, mikä tarkoittaa todennäköisesti myös vauhdikasta elpymistä, mikäli rokoteohjelmien teho on odotettu. Sitä taustaa vasten pienyhtiöiden ylisuoriutuminen tuskin kuitenkaan kestää niin kauan kuin yleensä aiemmissa taloussykleissä.

Yhdysvaltain vaalien jälkeinen aika on historiallisesti ollut vahva pienyhtiöiden osakkeille. Nyt tilanne näyttää samankaltaiselta, sillä presidentti Bidenin finanssipoliittiset elvytyspaketit tukevat erityisesti kotimaista kysyntää ja sen myötä amerikkalaisia pienyhtiöitä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös