Yritysuutiset

Sijoittajat innostuivat biolääkeyhtiö Faronin syöpätutkimuksen tuloksista

Suomalaisen biolääkeyritys Faron kertoo saaneensa tutkimuksessaan lupaavia tuloksia vaikeasti hoidettavien syöpien hoidossa.

Helsingin pörssin First North -listan suomalainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticals on raportoinut käynnissä olevasta bexmarilimabin (Clevegen) MATINS -tutkimuksesta, jossa on saatu lupaavia tuloksia useilta ensimmäiseen laajennusvaiheeseen osallistuneilta potilailta. Jo kuudessa syöpäkohortissa eli tutkimusryhmässä on havaittu alustavia merkkejä bexmarilimabin kliinisestä tehosta niin, että hoitovasteen saaneiden potilaiden kuolemanriski aleni 88 prosenttia.

Käynnissä olevassa tutkimuksessa tutkitaan bexmarilimabin siedettävyyttä, turvallisuutta ja tehoa. Bexmarilimabia tutkitaan myös mahdollisena ainoana hoitomuotona potilailla, joilla on kiinteä kasvain ja jotka ovat käyneet läpi muut syöpähoidot saamatta niistä hoitovastetta.

MATINS-tutkimuksessa on tutkimusryhmiä kaikkiaan kymmenen. Faron on jo aikaisemmin raportoinut alustavia merkkejä bexmarilimabin kliinisestä tehosta viidessä ryhmässä: paksu- ja peräsuolen syöpä, ihon tumasolusyöpä/melanooma, munasarjasyöpä, maksasolusyöpä sekä sappitiesyöpä. Mahasyöpä on kuudes syöpäkohortti, jossa alustavia merkkejä tehosta on havaittu.

Bexmarilimabin tehoa tutkitaan edelleen myös rintasyövän, haimasyövän sekä anaplastisen kilpirauhassyövän hoidossa. Sen sijaan silmämelanooman hoidossa bexmarilimabista ei ole havaittu olevan hyötyä, ja kyseinen tutkimusryhmä on jo suljettu.

”Tuoreet tutkimustulokset tukevat käsitystämme bexmarilimabin ainutlaatuisesta toimintamekanismista, ja osoittavat entistä vahvemmin bexmarilimabin potentiaalin vaikeasti hoidettavien syöpien hoidossa”, kertoo Markku Jalkanen, Faronin toimitusjohtaja.

Jalkasen mukaan alustavat havainnot eloonjäämishyödyistä niiden potilaiden välillä, jotka saivat hoitovasteen sekä niiden, jotka eivät saaneet, osoittavat Clever-1-molekyylin merkityksen immunoterapian kohteena.

”Samalla voidaan havaita potentiaalinen potilashyöty, joka saadaan, kun molekyylin immunosuppressiivinen vaikutus estetään. Nyt odotamme syöpäkohorteista saatavaa lisädataa, jotta voimme suunnitella bexmarilimabille ratkaisevat tehotutkimukset”, Jalkanen toteaa.

Faron on kehittää uusia hoitoja sairauksiin, joiden hoidossa on merkittäviä puutteita. Faronin lääkekehitysohjelmat perustuvat reseptoreihin, joilla on merkitystä immuunivasteen säätelyssä onkologiassa ja elinvammoissa.

Faron listautui Helsingin pörssiin vuonna 2019.

Yhtiö sai ensimmäisiä positiivisia tuloksia syöpälääkkeen tehosta lokakuussa 2019. Huhtikuussa 2020 se keräsi osakeannilla 14 miljoonaa euroa, joilla se aikoo laajentaa bexmarilimabin syöpätutkimusta koskemaan useita vaikeahoitoisia syöpätyyppejä, kuten suolisto-, munasarja-, maksa- ja haimasyöpiä.

Yhtiön mukaan ensimmäisiä myyntilupia voidaan mahdollisesti päästä hakemaan vuosien 2022 – 2023 aikana.

Yhtiöllä ei vuonna 2020 vielä ollut liikevaihtoa ja sen liiketappio oli 16,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2020 päättyessä yhtiön oma pääoma oli 1,8 miljoonaa euroa negatiivinen, sisältäen 97 miljoonaa euroa kertyneitä tappiota.

Tilinpäätöspäivänä konsernin käteisvarat olivat 4,1 miljoonaa euroa. Helmikuussa 2021 Faron keräsi suunnatulla osakeannilla 15 miljoonaa euroa, jonka jälkeen helmikuun lopussa 2021 emoyhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat 15,5 miljoonaa euroa ja oma pääoma oli 10,9 miljoonaa euroa.

Faronin osakekurssi on yli seitsemän prosentin nousussa tutkimustulosten julkistusten jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös