Kryptot

Bitcoin-sijoittaja: ”Bitcoin on vakuutus äärimmilleen velkaantuneen talousjärjestelmän romahtamiselta”

Bitcoin-sijoittajat tekivät e-kirjan kiistellystä ilmiöstä. Bitcoinista on annettu yksipuolinen ja mustavalkoinen käsitys, kertoo kirjan toinen kirjoittaja Toni Heiskanen.

Toni Heiskanen Bitcoin-kirjailija

Kryptovaluutat ja erityisesti bitcoin on ilman muuta yksi puhutuimpia sijoitusteemoista tällä hetkellä. Bitcoinin huikea arvonnousu ja sen taustalla oleva lohkoketjuteknologia herättää keskustelua ja erilaisia näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Bitcoin on tietoverkkojen yli toimiva maksuväline- ja rahajärjestelmä, joka on pelkästään käyttäjiensä hallinnassa. Bitcoinissa keskeistä on sen ydinteknologia, innovaatio nimeltään lohkoketju. Lohkoketjuteknologiaa on väitetty jopa suurimmaksi teknologiseksi murrokseksi sitten internetin syntymän 1990–luvulla.

Lohkoketju on eräänlainen hajautettu tilikirja, josta jokaisella käyttäjällä on tahtoessaan oma kokonainen kopionsa. Lohkoketjuun kirjataan kaikki bitcoinsiirrot ja bitcoinomistukset. Lohkoketjua varmennetaan matemaattisesti, ja jokaisen verkossa tapahtuvan siirron on noudatettava ennalta määrättyjä sääntöjä.

Lohkoketjuteknologia tekee bitcoinista maksuvälineenä ainutlaatuisen verrattuna perinteiseen fiat-rahaan. Teknologian ansiosta kukaan ei voi esimerkiksi luoda itselleen keinotekoisesti lisää bitcoineja tai käyttää sellaisia bitcoineja, joita hänellä ei ole.

Bitcoinista on Suomessakin kirjoitettu paljon lukemattomissa artikkeleissa. Nyt bitcoinista on julkaistu myös e-kirja.

Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Uusi e-kirja syventyy bitcoin-ilmiöön

Bitcoin: Avain vapauteen on ilmainen e-kirja, jonka avulla kuka tahansa voi syventää ymmärrystään ajankohtaisesta, kiistellystä ja merkittävästä ilmiöstä. Kirjan kirjoittaneet Toni Heiskanen ja Janne Piiroinen uskovat Bitcoinin olevan tärkeä työväline jokaiselle vapautta ja vaurautta tavoittelevalle ihmiselle.

Heiskasen ja Piiroisen kirja on kattava opus bitcoinista, sen arvosta, lohkoketjuteknologiasta ja bitcoinin tulevaisuudesta. Opus käsittelee myös rahan kehittymistä sekä rahajärjestelmää.

Kirjan punaisena lankana on pyrkimys osoittaa nykyisen fiat-rahajärjestelmän ongelmat ja se, miten bitcoin on tähän ongelmaan ratkaisu. Bitcoinia verrataan myös esimerkiksi kultaan, jota on perinteisesti pidetty vaihtoehtona käteissijoitukselle. Yksi luku on omistettu käytännön seikoille: bitcoinin ostamiseen, vaihtamiseen ja säilyttämiseen.

Toinen kirjoittajista, Toni Heiskanen, kertoo tutustuneensa Bitcoiniin ensimmäisen kerran vuonna 2015.

”Kuulin siitä sattumalta korkeakouluopintojen yhteydessä. Hankin bitcoinia pienillä summilla, ja unohdin koko systeemin olemassaolon”, Heiskanen kertoo.

Seuraava askel tapahtui ennen juhannusta 2016, jolloin Heiskanen pyrki suojaamaan osakesalkkuaan mahdollisen brexitin toteutumisesta seuraavalta kurssilaskulta.

”Helppouden ja osaamattomuuden takia ostin Nordnetin tarjoamaa bitcoin-trackeria. Brexit toteutui, osakkeiden hinta nousi, ja bitcoinin hinta laski – suojautuminen siis epäonnistui. Jätin Bitcoinin jälleen taka-alalle.” 

Tammikuussa 2017 Heiskanen huomasi edellisenä kesänä ostamansa bitcoin-trackerin kasvaneen yli 100 prosenttia euromääräisessä arvossa. Silloin hän päätti vihdoin rakentaa syvällisen ymmärryksen Bitcoinista.

Vuodesta 2017 eteenpäin Heiskanen on käyttänyt tuhansia tunteja Bitcoinin ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen.

Toni Heiskanen, mikä sai sinut innostumaan Bitcoinista ja kryptovaluutoista?

Innostuin Bitcoinista tosissaan, kun ymmärsin sen olevan ainutlaatuinen keksintö, joka muuttaa Internet-kaupankäynnin, arvon säilyttämisen, ja mahdollistaa rikkoutumattoman luottamuksen.
Bitcoin on osoittanut olevan aidosti täysin hajautettu, avoin, luotettava, ja merkittäviä käyttötarkoituksia täyttävä kryptovaluutta. 

Vuonna 2017 innostuin muistakin kryptovaluutoista, ja uskoin niiden olevan Bitcoinin kaltaisia teknologisia läpimurtoja. Ymmärsin nopeasti, että hyvin harva krypto kilpailee Bitcoinin käyttötarkoitusten kanssa. Muilla kryptoilla tuntui olevan hyvinkin vaihtelevia projektin toteutustapoja ja käyttötarkoituksia – mikä oli jännittävää. 

Valitettavasti ani harva kryptoprojekti on onnistunut löytämään huomattavaa käyttöä, ja valtaosa kryptoista sopii lähinnä uhkapelimaiseen treidaamiseen. Kryptovaluuttojen joukossa on meemikolikoita, epäonnistuneita projekteja, huijauksia, miljardirahoitettuja yrityksiä, ja paljon muuta. Suhtaudun avoimin mielin ja varovaisen skeptisesti kryptovaluuttaprojekteihin. Bitcoinin turvallisuutta ja merkityksellisyyttä muihin kryptoihin nähden ei voi kuitenkaan jättää korostamatta.

Miksi tämä kirja? Millaista viestiä haluat kirjalla tuoda?

Bitcoin on teknologinen läpimurto, jonka avulla voidaan muuttaa maailmaa merkittävästi tehokkaammaksi ja paremmaksi. Miksi kaikki eivät ole jo innoissaan? Olemme huomanneet yleisen tavan rakentaa tulkintoja tästä innovaatiosta pelkkiä uutisotsikoita käyttäen. Yksipuolinen lähteiden hyödyntäminen johtaa usein kapeaan, mustavalkoiseen, ja väärään ymmärrykseen. Media ei ole onnistunut oikean tiedon levittämisessä. Olemme käyneet keskusteluja toimittajien kanssa, ja usein syy puolivillaisiin artikkeleihin on laadukkaan lähdeaineiston puuttuminen.

Kirjoitimme Janne Piiroisen kanssa kirjan Bitcoin: Avain vapauteen, koska aiheesta ei ole vielä kirjoitettu suomalaisille helposti ymmärrettävää, kattavaa, ja luotettavaan tietoon perustavaa teosta. Kirjan on tarkoitus tarjota jokaiselle kiinnostuneelle syvempi ymmärrys Bitcoinista. Kirjan reiluun 100:aan sivuun on pyritty tiivistämään olennainen tieto yli 1000 tunnin tutkimustyöstä ja vuosien käytännön kokemuksesta.

Mikä on fiat-rahan tulevaisuus? Tuleeko bitcoin tai jokin muu kryptovaluutta korvaamaan dollarit ja eurot aikanaan?

Käytössä olevien fiat-valuuttojen kohtalon hetki oli vuonna 2008. Finanssikriisistä alkaen keskuspankit ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa niiden velvollisuus on auttaa velkaantuneita valtiota selviytymään kasvavista velkataakoista ja alijäämäisistä budjeteista. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvavia valtioiden velkakirjojen ostoja sekä aina alhaisempia ohjauskorkoja. Vuoden 2020 kriisin seurauksena nähdyt valtavat valuuttavarantojen kasvut ovat vauhdittaneet kestämätöntä velanoton kierrettä entisestään.

Pidän keskuspankkijärjestelmää epäoikeudenmukaisena. Cantillon-vaikutuksen mukaisesti lähimpänä rahan liikkeelle laskijaa olevat hyötyvät järjestelmästä eniten. Rahajärjestelmän reunoilla olevat tavalliset palkansaajat, säästäjät sekä pankkijärjestelmän ulkopuolelle jääneet ihmiset ovat heikoimmassa asemassa. Rahalla on erittäin suuri merkitys koko yhteiskuntaan. Rahan liikkeelle laskemisen valtaa ei ole turvallista jättää ihmisten haltuun. Ihmiskunnan historia osoittaa, miten kerta toisensa jälkeen valta manipuloida rahajärjestelmää on turmellut johtajat ja yhteiskunnat.

Bitcoinista ollaan montaa mieltä. Joidenkin mielestä se on maksuväline, joidenkin mielestä vain sijoitus ja joidenkin mielestä se ei ole kumpaakaan. Miten itse näet asian?

Bitcoinista puhuttaessa on käytännöllistä käsitellä se kahdessa osassa. Kun puhutaan ohjelmistosta, sen sisältämästä rahajärjestelmästä, sekä brändistä, niin puhutaan Bitcoinista (B). Kun puhutaan rahajärjestelmän sisällä käytettävistä yksiköistä, niin puhutaan bitcoinista (b).

Bitcoinista on moneksi, ja sen kuvaaminen vain yhdestä narratiivista käsin antaa siitä todellisuutta niukemman kuvan. Teknisesti Bitcoin on Internetin kaltainen hajautettu tietoverkkojen järjestelmä ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Bitcoin on digitaalinen rahan teknologia, joka toimii avoimessa vertaisverkossa – Internetin käteisjärjestelmä. Bitcoin myös ensimmäinen digitaalinen arvokas ja niukka hyödyke, jonka tuotanto pysyy samana tai laskee myös kysynnän kasvaessa.

Bitcoinissa on ensimmäisen kerran onnistuneesti toteutettu kolminkertaisen kirjanpidon järjestelmä, sen kirjanpito on läpinäkyvä ja muuttumaton. 

Bitcoin on vakuutus äärimmilleen velkaantuneen talousjärjestelmän romahtamiselta. 

Bitcoin on matemaattisesti turvattu taloudellinen itsemääräämisoikeus. 

Bitcoin on miljardeille ihmisille avain vapauteen.

Havaitsetko suomalaisilla sijoittajilla (ja muillakin) jotain sellaisia ennakkoluuloja bitcoinia kohtaan, jotka ovat mielestäsi virheellisiä?

On luonnollista, että uusiin ilmiöihin liittyy ennakkoluuloja. Kokemuksesta tiedän, että Bitcoinin ymmärtäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä – jokainen oppii omalla tahdillaan, jos haluaa oppia.

Yleisin ennakkoluulo sijoittajilla liittyy bitcoinin hinnan volatiliteettiin. Bitcoin on kasvanut 12 vuoden aikana merkittäväksi varallisuusluokaksi, jota omistaa yli 100 miljoona ihmistä ympäri maailman. Bitcoin saavutti biljoonan dollarin markkina-arvon nopeammin kuin yksikään muu omistus historiassa. Dollarimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on ollut 196 prosenttia vuosikymmenen ajan.

Markkinapsykologian aiheuttamat arvon heilahtelut ovat väistämättömiä. Bitcoin on olemassaolonsa aikana kokenut useita jyrkkiä nousu- ja laskusuhdanteita, kuitenkin päättäen jokaisen syklin aiempaa korkeammalle tasolle. Huomioitavaa on myös, että 2000-luvun tuottoisimmat tekno-osakkeet ovat käyneet läpi vastaavanlaisen korkean volatiliteetin.

Bitcoinin adaptaatio on saavuttanut noin kahteen prosenttiin potentiaalista. Bitcoinin hinnan suhteellisen volatiliteetin voi odottaa laskevan, mikäli käyttäjämäärät ja markkina-arvo jatkavat kasvua.

Onko EKP:n suunnittelema digieuro uhka bitcoinille?

Bitcoin on avoin ja hajautettu rahajärjestelmä, joka on kehitetty ratkaisemaan keskitetysti johdetun raha- ja pankkijärjestelmän puutteet. Digitaalinen keskuspankkivaluutta ei ole haastaja Bitcoinille, vaan liikepankeille. Digieuron avulla keskuspankki voi korvata liikepankit kuluttajien luotonantajana sekä säästötilin tarjoajana.

Länsimaisten keskuspankkien digitaalisten valuuttojen hankkeista on toistaiseksi hyvin vähän julkista tietoa. EKP:n hallituksen Fabio Panetta on julkisesti puhunut mm. negatiivisista koroista, aikamääreeseen sidotuista varoista, ja taloudellisista sanktioista. Digieuro mahdollistaa myös keskuspankille näkyvyyden käyttäjän talouteen. Yksityisyyden menettäminen on todellinen uhka, jolla voi olla vakavia seurauksia.

Tähän mennessä saadut tiedot digieurosta herättävät säästäjän ja kuluttajan näkökulmasta huolta. Toivottavasti ikävien skenaarioiden toteutumiselta vältytään, ja jokaisen kansalaisen annetaan jatkossakin vapaasti valita markkinoiden useista raha- ja maksujärjestelmistä. Vapaaehtoinen digieuro voisi olla tervetullut vaihtoehto käteisen, liikepankkijärjestelmän ja Bitcoinin rinnalle. Vapaassa markkinataloudessa jokaisen tulee saada valita itselleen sopivin tapa käyttää ja säilyttää varoja.

Bitcoin on rahajärjestelmä, jonka sääntöjä ei voida manipuloida käyttäjien kustannuksella. Bitcoinin ylläpito on hajautettu maailmanlaajuisesti, eikä sen käyttämistä voi teknisesti estää. Bitcoin suojelee käyttäjiensä oikeutta käyttää ja säilyttää varojaan turvallisesti sekä inflaatiolta suojassa.

Bitcoin: Avain vapauteen -kirja on helppo, kattava, ja nopea tapa oppia Bitcoinista. Hanki kirja nyt maksutta osoitteesta: www.avainvapauteen.fi

Seuraa Tonia Twitterissä: https://twitter.com/HeiskanenToni

Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous

Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös