KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Sijoitussuunnitelmilla menestystä sijoitusmarkkinoilla

Sijoita vain niitä varoja, joita et tarvitse päivittäisessä elämässä. Säännöllinen sijoittaminen on suositeltava strategia.

Sijoita useimmiten kuukausittain tai silloin kun on ylimääräistä. Säännöllinen sijoittaminen vähentää ajoitusriskiä eli sijoitusajankohdan mahdollisesti aiheuttamaan väärä ajoitusta.

Sijoittaminen on pitkäkestoista toimintaa. Minimiaikana pidetään viittä vuotta, mutta 15 – 20 vuoden sijoitusaika mahdollistaa korkoa korolle ilmiön positiiviset vaikutukset. Sijoittajan ikä määrää pitkälti sen miten isoa riskiä kannattaa ottaa. Mitä nuorempana aloitat, sen isompaa riskiä voi ottaa, kunhan sijoittamisessa sijoitusaika on riittävän pitkä.

Sijoitusten hajauttaminen

Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Sijoituksia kannattaa hajauttaa eri instrumentteihin, kuten osakkeet, korkosijoitukset, rahastot, ETF:t jne.

Salkun koon kasvaessa maantieteellinen hajautus on välttämätöntä riskien hallinnan kannalta. Uusi tapa menestyä on myös etsiä parhaiten tuottavia ajankohtaisia teemoja, joiden avulla syntyy hyvä hajautus erilaisiin menestyskeinoihin.

Sijoitussuunnitelmat

Sijoitussuunnitelmaan konkretisoidaan edellä mainittuja asioita hyvin tiiviiseen muotoon. Mitä tiiviimpi suunnitelma on, sitä paremmin se toimii.

Esimerkiksi seuraavasti: Sijoitushorisonttini on 15 – 20 vuotta. Olen kohtalaista riskiä sietävä sijoittaja. Ostan säännöllisesti terveydenhuoltoalan, IT-alan, kaupan ja teollisuuden kotimaisia ja pohjoismaisia osakkeita, rahastoja ja lainapapereita kurssilaskujen aikana, kun rahaa on. Vältän myyntejä tai turhaa kaupankäyntiä ennen sijoitusajan päättymistä, näin pidän kulut kurissa.

Hyvät sijoitussuunnitelmat perustuvat seuraaviin lähtökohtiin:

Sijoitussuunnitelmien avulla syntyy sijoitussalkkuja, ei yksittäisiä sijoitusvinkkejä. Niiden avulla voi tienata pitempään eli ehkä jopa vuodeksi eteenpäin, vaikka markkinoilla tapahtuisi tavanomaisia muutoksia.

Hyvät sijoitussuunnitelmat perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen sijoitusmarkkinoilla ja niiden tuottojen tulisi ylittää selvästi markkinoiden keskimääräinen tuotto, esimerkiksi Helsingin pörssin 25 suurimman yrityksen muodostama vertailuindeksi OMXH25.

Oma kokemuksemme on 20 vuoden ammattisijoittajan kokemus ja globaali markkinatuntuma sekä aktiivinen ja päivittäinen markkinoiden seuranta.

Olennaista ei ole sijoitussumma, vaan sijoituskohteiden oikea painotus markkinatilanteen mukaan. Asiakkaan pienempi kukkaro voi suhteellisesti tuottaa yhtä hyvin kuin isompikin sijoitus! Suunnitelmamme hinta ei siis riipu siihen sijoitetusta rahamäärästä lainkaan.

Hajautus ei saa olla liian iso eikä liian pieni, koska liian iso hajautus vähentää toki riskiä, mutta tuototkin jäävät heikoiksi. Liian pieni hajautus taas nostaa riskitasoa liiaksi.

Eräs olennainen seikka on useiden suunnitelmien esittäminen, koska niin monenlaisilla ratkaisuilla voidaan tehdä hyviä tuottoja. Minimimäärä on kolme, mutta 4 – 5 erilaista suunnitelmaa ovat riittäviä käytännön tilanteissa. Oma sijoituskokemuksemme on kymmenien vuosien ajalta ja suunnitelmia on tehty satoja, ja asiakkaat ovat olleet niihin hyvinkin tyytyväisiä.

Globaalit suunnitelmamme perustuvat toistaiseksi vielä ”suoriin ”pörssiosakkeisiin, mutta myös globaaleja pörssirahastoja kannattaa harkita, koska ne tuovat laajempaa hajautusta kohdevalintoihin. Samalla salkkujen hintavaihtelu ja riskitkin pienenevät.

Nyt nousumarkkinoilla osakepohjaisten tuotteiden menestys on ollut tähän asti korkotuotteita parempi toistaiseksi, mutta tilanne saattaa nopeastikin muuttua. Rahan hinta eli korkomarkkinat ovat tässä hyvin ratkaisevassa asemassa.

Sijoitussuunnitelmillemme on ominaista etsiä useita menestysteemoja, joiden avulla salkkuun saadaan aitoa hajautusta sekä parempia tuottoja joko sijoittajien suosion tai muodissa olevien menestysteemojen avulla.

Hintamme ovat kiinteät: 3 suunnitelmaa maksaa 150 euroa ja varman päälle 4 suunnitelmaa 180 euroa ja erittäin varovaisille sijoittajille 5 suunnitelmaa hintaan 200 euroa arvonlisäveroineen. Tarjoukset ja hinnat ovat voimassa marraskuuhun 2021.

Huomautus

Suunnitelmamme eivät ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan ne ovat omiin kokemuksiimme perustuvia markkinalähtöisiä ja mallisalkkuja asiakkaiden pohdittaviksi. Niiden valinta ja toteuttaminen ovat kokonaan asiakkaan omalla vastuulla, emmekä me anna mitään suosituksia salkkuvalinnoiksi. 

Kokonaisen salkun menestystä voi seurata Sharpen-luvun avulla, sillä riskikorjattu tuotto antaa hyvän kuvan salkun aiemmasta menestyksestä. Kuitenkaan mennyt tuotto ei ole tae tulevasta!

Tapio Haavisto
Sijoitusneuvoja / ammattisijoittaja
tapio.haavisto@siop.fi
www.siop.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös