Sijoitusideat

Vastuullisen sijoittamisen kompastuskivet – mikä tekee siitä haastavaa?

Uusia ESG-rahastoja syntyy nyt kuin sieniä sateella.

Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä käytetään termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Suomeksi termeillä tarkoitetaan yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. ESG-sijoittamisessa huomioidaan luonnollisesti kyseiset kriteerit osana sijoitusprosessia ja suositaan vastuullisia sijoituskohteita.

Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa huimaa vauhtia. Tällä haavaa markkinoilla on yli 600 pörssinoteerattua ESG-rahastoa. Ylivoimaisesti suurin osa ESG-rahastoista on kuitenkin aktiivisesti hoidettuja.

MSCI:n tekemän tutkimuksen mukaan aktiivisesti hoidetuissa ESG-rahastoissa oli kesäkuussa varoja yli 1,8 biljoonaa dollaria. Passiivisissa ESG-rahastoissa oli 274,5 miljardia dollaria.

Huomionarvoista on, että vastuullinen sijoittaminen on suosittua erityisesti Euroopassa. Vastuullisuusteemalla sijoittavista osakerahastoista peräti 77 prosentin kotipaikka sijaitsee vanhalla mantereella.

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että tuotoista tarvitsisi tinkiä. Morgan Stanleyn vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan vastuullisesti sijoittavien rahastojen tuotto oli vuosien 2004-2018 välillä jokseenkin sama kuin muiden rahastojen.

Pahimman koronakriisin aikana vastuullisesti sijoittavat rahastot jopa voittivat muut rahastot keskimäärin tuotossa ja lisäksi ne myös hajauttivat markkinariskiä.

Mitkä ovat sijoittajan haasteita ESG-rahastojen valinnassa?

Ensinnäkin ESG-kriteereitä voidaan tulkita monella eri tavalla. Niitä ei määritellä ja valvota yhdenmukaisesti. Sen vuoksi on subjektiivista, mitä tekijöitä salkunhoitaja pitää tärkeänä ja millä perusteella yhtiöitä valitaan rahastoon. 

ESG-pisteitä tarjoavia toimijoita on yli 200. Yhden toimijan kriteereillä yhtiö voi saada korkeat pisteet, mutta toisen toimijan pisteytyksillä sama yritys ei ole niin vastuullinen.

Toinen ongelma liittyy ESG-tuotteiden markkinointiin. Monelle rahastolle vastuullinen sijoittaminen on myyntivaltti houkutella uusia sijoittaja. Taustalla ei ole aina aito halu vaikuttaa, vaan paremminkin liiketoiminta.

Vastuullisten indeksirahastojen kohdalla sijoittajan vaikuttaminen jää melko maltilliseksi. Moniin ESG-indekseihin pääseminen on ESG-kriteerien osalta suhteellisen helppoa, koska indekseihin otetaan suuri määrä yhtiöitä. Sen vuoksi kyseisten indeksien kehitys korreloi yleensä vahvasti markkinaindeksien kanssa. 

Esimerkiksi Vanguardin syyskuussa 2018 lanseeraaman ESG-indeksirahaston korrelaatio suhteessa S&P 500 -indeksiin oli viime kevääseen mennessä peräti 0,9974. Moni ESG-indeksirahasto näyttää olevan vain kalliimpi versio laajemmasta osakeindeksistä.

Miten sijoittaja valitsee sopivan ESG-rahaston?

Järkevä sijoitusprosessi lähtee liikkeelle omasta sijoitussuunnitelmasta ja tavoitteiden asettamisesta. 

ESG-rahastot ovat pärjänneet viime vuosina loistavasti. Se ei kuitenkaan tarkoita, että niiden tuleva tuotto olisi jatkossa aina yhtä houkutteleva.

ESG-rahastojen kustannukset ovat korkeammat kuin muiden rahastojen. Korkeampi kulurakenne yhdistettynä osakemarkkinoiden haastavaan arvostustasoon luo sijoittajan näkökulmasta omat haasteensa. 

Saadakseen rahoilleen vastinetta, sijoittajan kannattaa ennen sijoituspäätöstä tutustua vastuullisesti sijoittavan rahaston sijoitusstrategiaan ja sen hyödyntämiin ESG-kriteereihin.

Siispä rahaston avaintietoesitteeseen tutustuminen on järkevää, jotta sijoittaja tietää tarkemmin, miten kyseinen rahasto määrittelee eri ESG-tekijät ja valitsee sijoituskohteet. Onko sen strategiana esimerkiksi kokonaan poissulkea tiettyjä toimialoja vai valitseeko se kunkin toimialan vastuullisimmat toimijat?

Rahaston sijoitusprosessi tulisi olla mahdollisimman selkeä. Se tarkoittaa esimerkiksi, että ESG-rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuustekoja seurataan ja mitataan.

Sijoittajan kannattaa tutkia myös rahaston suurimmat sijoitukset. Niistä saa hyvän tilannekuvan siitä, että minkälaisia yhtiöitä kyseinen rahasto suosii. 

Lisäksi rahaston toteutunut riskikorjattu tuotto sekä rahaston kulurakenne suhteessa muihin saman luokan rahastoihin ovat tärkeitä analysoitavia asioita.

Jos haluaa sijoittaa vastuullisesti osakeindeksiin, kannattaa valita suhteellisen kireiden ESG-kriteerien perusteella rakennettu indeksituote. Se on vähemmän kaappi-indeksoitu ja mahdollistaa kattavamman hajautuksen, jos salkussa on jo valmiiksi laajaa osakeindeksiä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös