Indikaattorit

Maailmanlaajuiset hintapaineet kiihdyttivät EU:n inflaation 10 vuoden huippuun

Tilapäiset maailmanlaajuiset hintapaineet kiihdyttävät inflaation Euroopan Unionin alueella korkeimmalle tasolle 10 vuoteen, kertoo Euroopan komissio.

Inflaatiopaineet ovat voimistumassa.

Yhdysvalloissa lokakuun vuosi-inflaatio kuluttajahintojen muutoksella mitattuna nousi jo 6,2 prosenttiin. Lukema on korkein sitten vuoden 1990. Ilman ruoan ja energian hintavaikutusta laskettu pohjainflaatio nousi 4,6 prosenttiin, mikä on sekin korkein lukema sitten elokuun 1991.

Kohonneet inflaatiolukemat saattavat USA:n keskuspankin pääjohtajan, Jerome Powellin ja valtiovarainministeri Janet Yellenin näkemykset yhä tarkemmin suurennuslasin alle. Molemmat ovat pitkin syksyä arvioineet, että kiihtyvä inflaatio on väliaikainen, talouden elpymisen ja toimitusketjujen häiriöiden aiheuttama ilmiö.

Myös Euroopan Unionin alueella inflaatio on nousemassa uudeksi haasteeksi lukuisten alhaisen inflaation vuosien jälkeen.

Inflaatio on useiden vuosien ajan pysytellyt hitaana, mutta talouden toimeliaisuuden elvyttyä voimakkaasti EU:ssa ja monissa kehittyneissä talouksissa inflaatio on kiihtynyt ennusteita nopeammin.

Euroopan komissio kertoo, että Euroalueen vuotuinen inflaatiovauhti kiihtyi vuoden 2020 viimeisen neljänneksen –0,3 prosentista vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 2,8 prosentista.

Lokakuun inflaatiovauhti oli jo 4,1 prosenttia. Tällä tasolla on oltu vain kerran aiemmin sen jälkeen, kun euroalueen inflaatiotietoja alettiin julkaista vuonna 1997.

Inflaation voimakas nopeutuminen johtuu pääasiassa Euroopan komission mukaan energian hintojen jyrkästä noususta, mutta se näyttää liittyvän myös monenlaisiin pandemian jälkeisiin talouden sopeuttamistoimiin. Tämä viittaa siihen, että tämänhetkinen nopea inflaatiovauhti on suurelta osin tilapäistä, komissio uskoo.

Euroalueen inflaation komissio ennustaa olevan korkeimmillaan 2,4 prosenttia vuonna 2021 ja hidastuvan sitten 2,2 prosenttiin vuonna 2022 ja 1,4 prosenttiin vuonna 2023, kun energian hintojen odotetaan vähitellen tasaantuvan.

Koko EU:n inflaatiovauhdin ennakoidaan olevan 2,6 prosenttia vuonna 2021, 2,5 prosenttia vuonna 2022 ja 1,6 prosenttia vuonna 2023.

Suomessa inflaation ennakoidaan pysyttelevän lähes muuttumattomana, sillä se on ennusteen mukaan 1,8 prosenttia vuonna 2021 ja 1,9 prosenttia vuosina 2022 ja 2023.

Vaikka koronapandemian vaikutus talouden toimeliaisuuteen on heikentynyt huomattavasti, pandemiaa ei ole vielä nujerrettu. Komission mukaan elpyminen riippuu vahvasti sen kehityksestä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Taloudellisia riskejä liittyy myös siihen, että tämänhetkisten toimitusongelmien ja pullonkaulojen vaikutus mahdollisesti pitkittyy.

Inflaatio voi osoittautua ennakoitua nopeammaksi, jos toimitusvaikeudet jatkuvat odotettua pidempään ja tuotannon tasoa korkeammat palkankorotukset siirtyvät kuluttajahintoihin, komissio arvioi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös