Sijoitusideat

Amerikkalainen varainhoitaja pelkää 1960-luvun toisintoa – mitkä sijoituskohteet hyötyisivät?

Blackstone suosii laatuyhtiöitä, matalaa korkoriskiä ja sekulaarisen kasvun toimialoja.

Uuden aikakauden alkusoittona varainhoitaja mainitsee Fedin arvopaperiostojen supistamisen ja korkean inflaation. Edellisen kerran Fed ilmoitti pienentävänsä arvopapereiden osto-ohjelmaa joulukuussa vuonna 2013. Silloin ostot päättyivät kokonaan lokakuussa 2014 ja koronnostot alkoivat joulukuussa 2015. Vaikutus oli merkittävä korkomarkkinoille, sillä vuoden 2014 aikana Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto kohosi reilusta prosentista noin kolmeen prosenttiin. 

Osakemarkkinoiden reaktio edelliseen Fedin arvopaperien osto-ohjelman jäi epäselväksi. Vuosi 2014 oli vahvaa aikaa osakkeille. Kokonaistuotto S&P 500 -indeksille oli kyseisenä vuonna 13,69 prosenttia. Selvästi heikompi vuosi oli 2015, jolloin öljyn hinnan lasku, Kiinan talouskasvuhuolet ja Fedin koronnostospekulaatiot heikensivät tuottaja. S&P 500 -indeksin kokonaistuotto oli 1,38 prosenttia.

Fedin koronnostot päättyivät vuonna 2018. Yhdysvaltain talous osoittautui liian hauraaksi rahapolitiikan kiristämiselle. Edessä oli jälleen koronlaskut.

Blackstonen näkemyksen mukaan nykyinen markkinatilanne muistuttaa 1960-luvun puoliväliä

Fed ilmoitti vastikään supistavansa arvopaperien osto-ohjelmaa. Tilanne on siis sen osalta samansuuntainen kuin joulukuussa 2013. Tällä kertaa inflaatio on kuitenkin selvästi korkeampi kuin noin kahdeksan vuotta sitten. Silloin kuluttajahinnat nousivat jopa hitaammin kuin Fedin noin kahden prosentin tavoite. Viimeisin inflaatiolukema Yhdysvalloista on 6,2 prosenttia lokakuulta. Inflaatio on korkein noin 30 vuoteen.

Miksi Blackstonen mukaan tilanne muistuttaa 1960-lukua? Myös silloin öljyn hinta kallistui, valtion menoja lisättiin ja veroja korotettiin. Veronkorotuksista huolimatta valtion budjettialijäämä kasvoi kuten on käymässä nykytilanteessa. Silloin tehtiin suuria panostuksia muun muassa terveydenhoitoon. Myös kylmän sodan kilpavarustelu sitoi paljon resursseja.

Osakemarkkinoiden näkökulmasta 1960-luvun toinen puolikas oli kaksijakoinen. S&P 500 -indeksi tuotti kaksinumeroisia lukuja vuosina 1967 ja 1968, mutta koki korjausliikkeet vuosina 1966 ja 1969. Parhaiten aikajaksolla menestyivät sykliset arvoyhtiöt sekä pienet yritykset. Sektoreista teollisuus oli vahvoilla. Korot nousivat 1960-luvun loppua kohti, mikä tarkoitti, että varsinkin pitkät korkoinstrumentit olivat huono sijoituskohde.

Yhtäläisyydet 1960-luvun kanssa ovat merkittäviä. Blackstone arvioi, että kotitalouksien ja yhtiöiden vahva taloudellinen tilanne johtaa vahvaan kysyntään, jonka vuoksi inflaatio säilyy korkeana. Bidenin lanseeraama infrapaketti lisää valtion menoja ja samalla budjetin alijäämää. Myös veronkorotukset ovat suunnitelmissa. 

Mitkä sijoituskohteet ovat Blackstonen suosikkeja, jos 1960-luku tekee paluun?

Varainhoitaja painottaa osakesijoitusten korkoriskin tärkeyttä sijoituspäätöksissä. Esimerkiksi monet teknologiayhtiöt ovat korkean korkoriskin sijoituskohteita, koska niistä saatava kassavirta on sijoittajan arvion mukana kauempana tulevaisuudessa. Blackstonen näkemyksen mukaan sijoittajan ei kannata kokonaan jättää teknologiayhtiöitä pois salkusta, mutta paremminkin antaa suurempi painoarvo yhtiöiden talouden fundamenteille kuten vahvalle kassavirralle. Siispä fundamenttisijoittaminen tekee paluuta.

Sijoitustyyleistä Blackstonen suosikkeja ovat laatuyhtiöt. Varainhoitajan näkemyksen mukaan osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvaa jatkossa ja arvostuskertoimet supistuvat. Laatuyhtiöt ovat niitä vastaan hyvä suoja. Ne myös pärjäävät, koska sijoittajat katsovat jatkossa nykyistä enemmän yhtiöiden liiketoiminnan lukuja. Myös matalan beetan eli markkinariskin yhtiöt tuovat kyseisessä tilanteessa mahdollisesti ylituottoja.

Osakemarkkinoiden toimialoista sekulaarista kasvua on Blackstonen näkemyksen mukaan muun muassa online-palveluissa, ohjelmistoalalla, terveydenhoidossa, biotieteissä ja vihreään siirtymää liittyvissä toimialoissa. 

Blackstone neuvoo etsimään yhtiöitä, jotka hyötyvät tiettyjen toimialojen sekulaarisesta kasvusta. Esimerkiksi jos sähköautonvalmistajat tuntuvat kalliisti hinnoitelluilta, kannattaa analysoida sähköautojen akkuja varastoivia yhtiöitä sijoituskohteena.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös