Yritysuutiset

Enersense laajentaa maatuulivoiman tuottajaksi – osake kipuaa

Enersense ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n ostamisesta 18,5 miljoonalla eurolla.

Enersensen ydinstrategiana on olla päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja päästöttömän yhteiskunnan mahdollistaja kannattavan liiketoiminnan kautta.

Yhtiö kertoo sopineensa maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiön Megatuuli Oy:n ostamisesta sekä 8.12.2021 sijoituksesta ja ensisijaisesta kumppanuudesta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantoyhtiön P2X Solutions Oy:n kanssa.

Yritysjärjestelyiden toteutuessa Enersense etenee strategiansa toiseen vaiheeseen ja laajenee arvoketjussa projektien suunnittelijasta, toteuttajasta, kunnossapitäjästä ja huoltajasta myös keskeiseksi päästöttömän energian tuottajaksi, omistajaksi ja hankekehittäjäksi.

”Laaja-alaisesta energia-alan palveluyrityksestä tulee yritysjärjestelyiden toteutuessa myös puhtaan energian tuottaja ja keskeinen vihreän energian yhtiö. Omistajana liiketoimintamallimme muuttuu, kun alamme saada tuottoa myös tuotetusta energiasta. Enersense toimii jatkossakin entiseen tapaan vahvana kumppanina mahdollistamassa energiamurrosta hankkeiden kaikissa vaiheissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin”, Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen sanoo.

Megatuulella on käynnissä tai esiselvitysvaiheessa yhteiskapasiteetiltaan noin 3 000 megawattia tuulivoimahankkeita, mikä vastaa noin 20 prosenttia Fingridin arvioimasta Suomen tuulivoimakapasiteetin määrästä vuonna 2030.

Vetyenergian rooli on merkittävä ilmastoneutraalin energiajärjestelmän luomisessa vuoteen 2050 mennessä. Maatuulivoiman tuotanto Suomessa tulee kasvamaan vuoden 2020 noin 2 000 megawatista yli 14 000 megawattiin vuoteen 2030 mennessä, Fingrid arvioi.

Enersense alkaa kehittää tuulipuistoja, osallistuu itse niiden rakentamiseen ja tulevaisuudessa tavoitteena on jäädä myös omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa.

Enersensestä tulee aiempaa laaja-alaisempi päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajakumppani. Enersensellä on ensisijaisen kumppanin asema P2X:n Harjavaltaan rakennettavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennusvaiheen töissä sekä laitoksen kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä ja myös P2X:n mahdollisissa muissa tulevissa hankkeissa, joiden osalta sopimus kumppanuudesta on solmittu kolmeksi vuodeksi.

Enersensen mukaan tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen. Vedyllä pystytään paitsi korvaamaan fossiilisia polttoaineita, myös mahdollistamaan puhtaan energian, kuten syklisen tuulivoiman, pidempiaikainen varastointi. Enersense Offshore Oy:lle avautuu yrityskaupan myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös muun muassa vetyhankkeissa.

Osakekauppa mahdollistaa toteutuessaan Megatuulen hankekehitysosaamisen hyödyntämisen myös merituulivoimaprojekteissa Enersense Offshoren kanssa.

Megatuulen osakekaupan toteutumisen arvioidaan vaikuttavan Enersensen liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä yhteensä noin 20–40 miljoonaa euroa.

Yritysjärjestelyillä on toteutuessaan vaikutus myös Enersensen pitkän aikavälin numeerisiin tavoitteisiin, jotka yhtiö tulee yritysjärjestelyiden toteutuessa päivittämään vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on strategiassa määritelty orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihdon saavuttaminen sekä 10 prosentin kannattavuus vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön tavoitteena on ollut myös nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdosta 50 prosentista 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Enersensen maksama 18,5 miljoonan euron kauppahinta vastaa noin 5,3x EV/EBITDA kerrointa Megatuulen maaliskuussa 2021 päättyneen tilikauden tuloksesta, toteaa Evli aamukatsauksessaan. Enersense maksaa kauppahinnan uusina osakkeina Megatuulen nykyisille osakkeenomistajille suunnattavalla maksullisella osakeannilla.

”Suhtaudumme myönteisesti yritysjärjestelyyn, sillä laajentuminen tasaa Enersensen nykyiseen liiketoimintaan liittyviä kannattavuus- ja kassavirtariskejä”, arvioi Evli.

Enersensen osake nousi maanantaina 8,3 prosenttia Helsingin pörssissä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös