Oma talous

Seitsemän asiaa, jotka naisten tulisi tietää rahasta

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi talouslehti Financial Times listaa inspiroivia rahavinkkejä naisille.

Talouslehti Financial Timesin mukaan koronavirustilanne on muuttanut ihmisten suhdetta rahaan. Pandemian aikana turvaverkkojen merkitys on korostunut, ja monet ovat ryhtyneet tarkastelemaan menojaan uusin silmin. Myös sijoittamisen kerrotaan lisääntyneen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden rahoittamiseksi.

Artikkelissa kirjoitetaan naisten taloudellisesta asemasta pienempien palkkojen ja eläkkeiden sekä perhevapaiden keskellä. Koronan synnyttämä elinkustannuskriisi heikentää tilannetta entisestään, kun inflaatio syö käteissäästöjä ja volatiliteetti palaa globaaleille osakemarkkinoille.

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi Financial Times kampanjoi talouslukutaidon ja osallisuuden puolesta. Alla on asiantuntijoiden laatima lista, joka sisältää seitsemän inspiroivaa ajatusta rahasta.

1. Miltä taloudellinen riippumattomuus tuntuu?

Financial Timesissa taloudellista riippumattomuutta kuvataan positiivisten tunteiden tilaksi, jossa raha-asiat ovat hallinnassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään omia päätöksiä, laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen ja kehitetään tehokkaita rahansäästötapoja, kuten budjetointia.

Your Juno -taloussovelluksen kehittäjät Margot ja Alexia de Broglie kertovat taloudellisen riippumattomuuden merkitsevän käyttäjilleen ”vapautta ajasta”. Heidän mukaansa erityisesti nuoret naiset haluavat oppia yhä enemmän muun muassa sijoittamisesta, palkkaneuvotteluista ja yrityksen perustamisesta sekä kuulla toistensa kokemuksia. Rahan todetaan olevan liian usein häpeän ja stressin lähde, kun sen pitäisi vapauttaa, voimaannuttaa ja luoda turvallisuuden tunnetta.

Pandemian aikana monet ovat jakaneet taloudellisia huoliaan ja kokemuksiaan verkossa. Etenkin naiset ovat voineet tunnistaa kuvauksista itsensä ja löytää roolimalleja, joita perinteinen finanssimaailma ei tarjoa. Tieto siitä, että muut kokevat samoja haasteita, voi tuoda voimaa ja inspiraatiota, kuten sosiaalisen median sijoittajayhteisön kasvu on osoittanut.

On hyvä pitää mielessä, ettei taloudellista riippumattomuutta pitäisi sekoittaa taloudellisiin etuoikeuksiin. Ensiasunnon ostamisen kaltaisia virstanpylväitä ei useinkaan saavuteta Netflixin tai kuntosalijäsenyyden peruuttamisella, vaan niiden mahdollistajia ovat tavallisemmin perintö, varakas kumppani tai vanhempien avustus.

2. Yhä useampi nainen sijoittaa

Pandemian aikana sijoitusalustat ja kaupankäyntisovellukset ovat ilmoittaneet naisasiakkaiden uudesta aallosta. Netwealth-alustan perustaja Charlotte Ransom toteaa, että ihmiset käyttävät runsaasti aikaa rahan ansaitsemiseen, mutta vaurautta ei vaalita tarpeeksi. Hänen mukaansa naisilla on yleensä suuremmat käteisvarat kuin miehillä, joten inflaation kiihtyminen iskee heihin kovemmin.

Ransom kertoo, että konkreettisten pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen on naisille paljon voimakkaampi motivaattori kuin itse sijoitustuotteen ostaminen. Kun sijoitukset ovat tavoitteiden mukaisia, naiset yleensä osoittavat olevansa erittäin taitavia sijoittajia.

Tutkimukset osoittavat, että rahan puute on merkittävä syy siihen, miksi monet naiset eivät sijoita. Annamaria Lusardi George Washingtonin yliopistosta kehottaakin etenemään sijoittamisessa pienin askelin: kannattaa sijoittaa taloudelliseen tietoon lukemalla ja opiskelemalla. Vain 10–15 minuuttia viikossa tai kuukaudessa riittää.

3. Paljonko kumppanisi tienaa – ja missä rahat ovat?

Yllättävän moni ei tiedä vastausta tähän kysymykseen.

Julius Baerin toimitusjohtaja Patricia Astley ehdottaa keskustelun avaamista ensin ystävien ja vasta sitten kumppanin kanssa. Ystävät voi kutsua vaikkapa illalliselle ja pöydän ympärillä voi käydä lukupiirin tapaista keskustelua taloudellisista teemoista. Kun keskustelun on kerran avannut, aiheen ottaminen esille kumppanin kanssa voi olla helpompaa.

Koska avioliitot päättyvät aina, joko eroon tai kuolemaan, keskustelut parisuhteen raha-asioista on käytävä ennemmin tai myöhemmin. Astley kertoo tapauksesta, jossa huoli koronaan sairastumisesta sai erään pariskunnan puhumaan rahasta.

Ilman tietoista pyrkimystä ylläpitää taloutta aukot parisuhteen osapuolten välillä alkavat kasvaa. Aivan liian usein ihmiset ymmärtävät tämän vasta erotessaan.

4. Lapsen saamisen taloudelliset vaikutukset

Merkittävä osa naisten tulonmenetyksistä johtuu vanhemmuudesta. Suunnitelmallisuudella voidaan lieventää vaikutuksia. My Bump Pay -sivuston perustaja Tobi Asare suosittelee asian pohtimista hyvissä ajoin ennen perheenperustamisaikeita.

Tärkeintä on selvittää, minkälaisia oikeuksia vanhemmilla on vanhempainvapaan ja -rahan suhteen. Jaettu vanhempainvapaa on vähitellen yleistymässä, mutta työnantajien käytännöt vaihtelevat. Ennakkokäsitys tulojen vaikutuksista vanhempainrahaan on välttämätöntä, ja budjetti kannattaakin rakentaa sen ympärille.

Monissa perheissä nainen jää kotiin ja mies käy paremmin tienaavana osapuolena töissä. Tämä kuitenkin kasvattaa taloudellisia eroja sukupuolten välillä.

Myös lapsiin ja heidän hoitoonsa liittyvät kustannukset tulevat joillekin suurena yllätyksenä. Vanhempien onkin syytä tarkastella ja selvittää erilaisia vaihtoehtoja.

5. Joustavat työajat eivät ole vain naisille

Jos vain naiset pyytävät työnantajiltaan joustavia työaikoja, herää huoli siitä, vahingoittaako tämä tarpeettomasti naisten palkka- ja uranäkymiä. Vastaava keskustelu miesten joustavista työajoista lastenhoidon jakamiseksi on perinteisesti jäänyt vähäiseksi.

Patricia Astleyn mukaan sekä miehet että naiset voivat hyötyä siitä, että keskustelun leimautuminen on sysätty syrjään. Ennen pandemiaa monet miehet eivät uskaltaneet lähestyä pomoaan asiassa. Tällaista ongelmaa ei enää juuri ole, joten nämä keskustelut on käytävä kotona.

Pariskuntien kannattaa tutkia yhdessä yleistä taloustilannettaan ja lähestyä sitä eri näkökulmista: minkälaisia vaikutuksia valinnoilla voi olla?

6. Kuinka menestyä: ”hustlaamisen” salat

How to hustle? ”Hustlaamisella” voidaan tässä asiayhteydessä tarkoittaa menestymistä, rahan tienaamista sekä töiden ja bisneksen tekemistä. Sanaan liittyy usein myös mielleyhtymiä jonkinlaisesta henkilöbrändäyksestä.

Financial Times kehottaa naisjohtajia laajentamaan kenttäänsä. Tilastot osoittavat, että vain pieni osuus rahoituksista menee naisjohtoisille teknologiayrityksille. Atomicon vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan ainoastaan 12 prosenttia eurooppalaisten riskipääomayhtiöiden kumppaneista ja toimitusjohtajista oli naisia.

Kolumnisti ja kokenut enkelisijoittaja Jason Butler kertoo kuitenkin sijoittavansa pääasiassa naisjohtoisiin yrityksiin, vaikka sijoitusmielessä häntä lähestyvien naisten osuus on vain yksi 20:stä. Butler perustelee toimintaansa sillä, etteivät naiset usko itseensä tarpeeksi. Hänen näkemyksensä on se, että naisyrittäjien tukeminen antaa paremmat mahdollisuudet hyvään lopputulokseen. Väite perustuu Butlerin omiin kokemuksiin.

On siis monia miehiä, jotka haluavat sijoittaa naisvaltaisiin yrityksiin. Siksi naisilla ei ole syytä pysytellä vain omassa kuplassaan.

7. Maksimoi ansaintapotentiaalisi

Sivutyö voi tarjota arvokasta lisätuloa ja kenties mahdollisuuden kehittyä urallaan – mutta maksetaanko siitä oikeudenmukaisesti?

On tärkeää lisätä naisten tietoisuutta heidän ansaintapotentiaalistaan. Sukupuolten välisen palkkaeron kaventaminen edellyttää naisilta ennakointia ja ennen kaikkea sitä, että uskalletaan pyytää palkankorotusta. Jos neuvottelut eivät kuitenkaan suju toivotulla tavalla, joskus paras tapa nostaa palkkaa on vaihtaa työpaikkaa.

Naiset työskentelevät paljon todennäköisemmin osa-aikaisesti. Lasten hankkimisen myötä neljän päivän viikkoon siirtyminen on yleistä, mutta monet naiset puristavat viiden päivän työn vastineeksi 20 prosentin palkanalennuksesta.

Toinen yleinen ongelma on se, että naiset pysyvät samassa työssä pitkään lasten saamisen jälkeen. Naiset myös uhraavat joustavuutta palkkaan ja urakehitykseen. Joustavan työskentelyn lisäksi keskiössä ovat joustavat työurat. Eliniän pidentyessä työpaikat tulevat ja menevät, ja 50–60-vuotiaiden on kouluttauduttava uudelleen. Ei siis välttämättä ole kyse vain palkasta, vaan myös muiden mahdollisuuksien saatavuudesta.

Annamaria Lusardi painottaa, että vaikka nainen olisi kotona lasten kanssa, työllistymisen kannalta on tärkeää verkostoitua sekä kehittää taitoja, jotka ovat hyödyllisiä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Lisäksi Lusardi korostaa rahapuheen merkitystä: naiset eivät ole vähemmistö, vaan puolet väestöstä. Näin suurella joukolla on oltava voimakkaampi ääni, jotta muutos tapahtuu. Kansainvälinen naistenpäivä muistuttaa näistä asioista.

Lue myös tämä: Pörssisäätiö haluaa saada naiset innostumaan enemmän sijoittamisesta ja vaurastumisesta

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös