Yritysuutiset

Aspocompin tilaukset romahtivat – odottaa silti kasvua vuodelle 2023

Aspocompin asiakkaat siirsivät tilauksia vuodelle 2023. Yhtiö odottaa puolijohdesegmentin syklin yhtiö odottaa kääntyvän uudelleen kasvuun.

Aspocomp julkisti torstaina loka-joulukuun tulosraporttinsa. Yhtiö on piirilevyvalmistaja ja -toimittaja, jolla on oma tehdas Oulussa sekä partneriverkosto Kiinassa ja Euroopassa.

Liikevaihto laski vertailukauden 10,8 miljoonasta eurosta 10,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 6,0 prosenttia loka-joulukuuhun 2021 verrattuna johtuen joidenkin asiakastilauksien siirtymisestä tilikaudelle 2023.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kaksinkertaistui neljännen neljänneksen aikana 4,5 miljoonaan euroon, mutta teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 45 prosenttia 1,1 miljoonaan euroon johtuen inflaatiokehityksen sekä taantuman uhan hidastavasta vaikutuksesta asiakkaiden investointeihin.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto laski 22 prosenttia liikevaihdon jäädessä 1,6 miljoonaan euroon. Asiakassegmentissä aktiivisuus nousi kuitenkin merkittävästi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Kovin lasku oli autoteollisuusasiakassegmentissä, jossa liikevaihto laski 50 prosenttia vertailukaudesta, liikevaihdon jäädessä 1,8 (3,6) miljoonaan euroon. Autoteollisuus-asiakassegmentin myynti laski odotetusti viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jolloin asiakkaat nostivat varastotasojaan.

Saadut tilaukset laskivat neljännellä vuosineljänneksellä 58 prosenttia vertailukaudesta 4,8 miljoonaan euroon.

Tilausten romahdus oli pettymys markkinoille, ja Aspocompin osake romahti torstaina 14,7 prosenttia.

Tulos painui pakkaselle

Liiketulos jäi 0,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos painui viime vuoden positiivisesta 0,17 eurosta negatiiviseen -0,02 euroon.

Viimeisellä neljänneksellä tulosta laskivat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, sähkön korkea hinta sekä Aspocompin kasvuun liittyvät korkeammat henkilöstökulut. Valuuttakurssit heikensivät viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta 0,3 miljoonaa euroa.

Vaikka viimeinen vuosineljännes oli mollivoittoinen, sujui koko vuosi lennokkaasti.

Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen kertoo, että tilikausi 2022 oli nykymuotoisen Aspocompin historian paras. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 39,1 miljoonaan euroon.

Montosen mukaan kkoronapandemian voimakkaasti kiihdyttämän tieto- ja viestintätekniikan laitteiden kysynnän tasaantuminen hidastaa puolijohdeteollisuuden sykliä.

”Syklin väliaikainen hidastuminen on toimialalla tyypillistä. Nyt siihen liittyy myös varastotasojen kohoamista toimitusketjun eri osissa pääosin saatavuusongelmien vuoksi. Aspocompin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehityksessä näkyi puolijohdeteollisuuden vahvan kysynnän taittuminen vuoden 2022 lopulla”, Montonen kertoo.

Aspocomp luottaa myynnin käänteeseen

Toimitusjohtajan mukaan toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Aspocomp odottaa varastotasojen normalisoituvan, investointien piristyvän ja syklin kääntyvän uudelleen nousuun vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Montosen mukaan Aspocomp sai vuoden aikana kymmeniä uusia asiakkaita, etenkin Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmenttiin.

”Tässä segmentissä tilaussyklit ovat tyypillisesti pitkiä, joten odotamme liikevaihdon kasvun toteutuvan viiveellä.”

Tilauskanta oli vuoden lopussa 14,3 miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 2,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta, sillä tilaukset ajoittuvat aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle johtuen tuotantotarvikkeiden markkinoiden normalisoitumisesta ja saatavuuden yleisestä paranemisesta, toimitusjohtaja kertoo.

Kohonnut inflaatio näkyy Aspocompin kustannuksissa. Montonen kertoo, että yhtiö siirtää liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvaa kustannusnousua tuotehintoihin.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin yhtiö odottaa kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla.

Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa.

Aspocompin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta, kun viime vuonna osinko oli 0,15 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös