Rahoitusteoriaa

Parempi arvostusmittari – Shillerin P/E

Shillerin p/e-luku on kausitasoitettu p/e-kerroin, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan arvostukseen.

Koska p/e-luku suhteuttaa osakkeen markkina-arvon yhden vuoden tulokseen, eikä pitkän aikavälin keskimääräiseen tulokseen, saattaa kokematon sijoittaja tehdä tunnusluvun perusteella vakavia virhetulkintoja.

Tyypillisimmin virhetulkinnan riski on hyvin syklisisten osakkeiden p/e-lukujen kohdalla. Tällaisia syklisiä osakkeita ovat esimerkiksi Outokumpu, Rautaruukki ja Gargotec. Syklisten yhtiöiden vuositulokset saattavat vaihdella hyvinkin rajusti suhdanteiden mukaan. Jos korkeasuhdanteen aikana yhtiön tulos on myötäsyklisesti korkealla, saattaa vastaava p/e-luku olla alhainen. Tällainen tilanne syntyy kun suursijoittajat katsovat syklisten yhtiöiden näkymiä yli suhdannekierron. Yhtiön kurssi ei  siten nouse samaa vauhtia kuin mitä yhtiön tulos nousee. Alhainen p/e-luku voi vaikuttaa houkuttelevalta, mutta kun yhtiön tulos laskusuhdanteessa laskee, saattaa yhtiön p/e-luku nousta nopeasti korkealle.

Myös kokonaisten indeksien ja markkinoiden arvostuksessa käytetään usein markkinan keskimääräistä p/e-lukua. Samalla tavalla kuin yksittäisten osakkeiden kohdalla, saattaa tässäkin tapauksessa koko markkinan p/e-luku antaa väärän kuvan osakemarkkinan arvostustasosta.

Shillerin P/E

Eräs arvostusmittari, joka eliminoi markkinan tulosvaihteluiden vaikutuksen arvostustasoon, on ns. Shillerin P/E-kerroin. Tämän arvostusmittarin kehitti ekonomisti Robert Shiller. Shillerin p/e-luku on kausitasoitettu p/e-kerroin, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan arvostukseen. Shillerin p/e-kerroin lasketaan seuraavasti:

 • Tarkastellaan yhtiön tuloksia viimeiseltä 10 vuodelta
 • Oikaistaan menneet tulokset inflaation vaikutuksella, käyttäen elinkustannusindeksiä
 • Lasketaan inflaatio-oikaistujen tulosten keskiarvo
 • Lasketaan Shillerin p/e suhteuttamalla indeksin kokonaismarkkina-arvo yhtiöiden 10 vuoden keskimääräiseen tulokseen

Shillerin p/e-luku antaa sijoittajalle tärkeää tietoa koko markkinan kulloisesta arvostustasosta. Jos Shillerin p/e-luku on korkeampi kuin sen pitkän aikavälin keskiarvo, on tämä merkki siitä, että kurssit ovat kohonneet kestämättömän korkealle – ja että osakkeet ovat mahdollisesti yliarvostettuja. Esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P-indeksin keskimääräinen Shillerin p/e-kerroin on 16. Teknologiakuplassa vuonna 2000 Shillerin p/e-luku nousi peräti 44:ään.

Tällä hetkellä S&P-indeksin Shillerin p/e on 22.3, eli S&P-indeksi on yli 35 prosenttia yli historiallisen keskiarvonsa.

Ennustaako Shillerin P/E tulevia tuottoja?

Kun katsotaan miten Shillerin p/e korreloi sijoitustuottojen kanssa, havaitaan että Shillerin arvostuskertoimen ja tuottojen välillä on käänteinen riippuvuus. Robert Shiller pyrki osoittamaan, että Shillerin p/e:n ja tulevien 20 vuoden ajalta laskettujen vuosituottojen välillä todellakin on negatiivinen korrelaatio. Eli siis mitä korkeampi Shillerin p/e sitä alhaisemmat osakesijoitusten vuosituotot, ja vastaavasti, mitä alhaisempi Shillerin p/e sitä korkeammat tulevat vuosituotot.

Oheinen kuvaaja näyttäisi osoittavan tämän negatiivisen korrelaation ja Shillerin p/e:n hämmästyttävän ennustevoiman. Aikasarja-aineisto lähes 100 vuodelta osoittaa, että kaikilla tarkasteluperiodeilla korrelaatio on negatiivinen.

Shiller pe ja shillerin pe

Liian yksituumaisten johtopäätösten tekemisessä tulee olla kuitenkin varovainen. Taloudellisten ilmiöiden syy-seuraussuhteet ovat yleensä monimutkaisia, ja yksinkertaiset korrelaatiokuvaajat eivät pysty kontrolloimaan kaikkia selitettävään tekijään (tässä tapauksessa sijoitustuottoihin) liittyviä tekijoitä.

Sijoittajan ylivoimaisesti vaikein haaste on sijoitustoimeksiantojen oikea ajoittaminen. Siksi jokainen mittari, joka edes jollain tavalla helpottaa sijoittajan ajoituksen tuskaa, on tervetullut apuväline. Shillerin p/e:llä on siten oma tärkeä paikkansa sijoittajan työkalupakissa.

1 kommentti

1 kommentti

 1. Osakepongari

  15.8.2012 at 16:51

  Tärkeä mittari varmasti. Oleellsistahan on, että sijoittajalla on useita työkaluja markkinatilanteen arvioimiseksi.

  Harmi ettei tuota mittaria ole laajemmin otettu käyttöön esim. Suomessa.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös