Johdannaiset

Sijoittaja, muista monimutkaisten sijoitustuotteiden riskit

Alhainen korkotaso lisää monimutkaisten sijoitustuotteiden kysyntää. Näihin tuotteisiin liittyy kuitenkin monenmoisia riskejä.

Finanssivalvonnan mukaan sijoituspalveluyritykset ovat nykyisessä ennätyksellisen alhaisessa korkoympäristössä rakentaneet tuotteita monimutkaisiin sijoitusstrategioihin. Nämä sijoitusstrategiat ovat olleet aiemmin vain ammattisijoittajien saatavilla.

Monimutkaisilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi johdannaisia tai tuotteita joihin sisältyy johdannainen. Johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo perustuu toisen rahoitusvälineen arvoon tai jonkin muun rahoitusomaisuuslajin arvoon tai indeksiin, kuten ulkomaan valuuttaan tai korkoihin.

Johdannaiset ovat usein sisällytetty rahoitustuotteeseen tietyn sijoitusstrategian aikaansaamiseksi tai tehostamiseksi sekä suojaamaan tietyiltä riskeiltä tai tasapainottamaan niitä. Monimutkaisessa sijoitustuotteessa käytetään useita muuttujia tai monimutkaisia matemaattisia kaavoja sijoitustuoton määrittämiseksi.

Finanssivalvonta varoittaa tällaisiin monimutkaisiin sijoitustuotteisiin liittyvistä riskeistä. Finanssivalvonnan mukaan näihin tuotteisiin liittyy seuraavat viisi riskiä:

Likdviditeettiriski

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, ettei sijoittaja voi myydä tuotetta helposti, jos se on myytävä ennen eräpäivää. Jos tuote ei ole likvidi, mikä on yleistä monimutkaisten tuotteiden tapauksessa, on erittäin todennäköistä, että sijoittajan on myytävä tuote ostohintaa selvästi halvemmalla tai sitä ei voida myydä lainkaan.

Vipuvaikutusriski

Vipuvaikutuksen käsitettä käytetään kuvaamaan keinoja tai strategioita, joilla moninkertaistetaan mahdolliset voitot tai tappiot. Näistä esimerkkejä ovat varojen lainaaminen tai johdannaisten kaltaisten tuotteiden käyttäminen. Vipuvaikutus saattaa kuitenkin moninkertaistaa helposti myös tappiot.

Luottoriski

Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että tuotteen liikkeeseenlaskija tai asianomainen yritys on maksukyvytön eikä pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan ja maksamaan sijoitusta takaisin. Sijoittaja voi arvioida luottoriskiä seuraamalla luottoluokituslaitosten luokituksia.

Markkinariski

Markkinariskillä tarkoitetaan päivittäistä tappioiden riskiä markkinahintojen muutosten vuoksi. Monimutkaiset tuotteet voivat altistaa useille markkinariskeille, sillä ne on usein suunniteltu siten, että sijoitus tehdään erillisille kohde-etuusmarkkinoille (esimerkiksi osakkeet, korot, valuuttakurssit, hyödykkeet).

Monimutkaisuuden kustannukset

Tuotteen monimutkainen rakenne voi merkitä suurempia kustannuksia, sillä sijoittaja joutuu maksamaan tuotteeseen sisältyvistä ominaisuuksista. Myös kulut ja palkkiot sisällytetään yleensä tuotteiden rakenteeseen, ja siksi ne eivät ole heti ilmeisiä.

Lähde: Finanssivalvonta

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös