Kumppaniblogit

Tutkimus: Kiinteistösijoitukset tuovat selvää hajautushyötyä monenlaisiin sijoitussalkkuihin

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Jyväskylän Yliopistoon tehty tutkimus vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen käyttämisestä osana sijoitussalkkua kertoo selkeää kieltä: vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen kuten kiinteistö- ja metsäsijoitusten käyttäminen tuovat hajautushyötyjä ja parantavat salkun tuotto-riskisuhdetta hyvin monenlaisissa salkuissa.

FL ja pian myös KTM Teemu Parviaisen Pro Gradu ”Optimal Portfolio Allocation with Real Assets: a Finnish Perspective” hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2017 korkeimmalla mahdollisella arvosanalla. Tutkimus toteutettiin Alexandrian toimeksiantona, yhteistyössä Alexandria Rahastoyhtiön salkunhoitotiimin kanssa ja se on ensimmäinen Suomessa tehty akateeminen tutkimus aiheesta.

– Tutkimuksessa selvitettiin millaisia hyötyjä sijoittaja voisi saavuttaa käyttämällä reaaliomaisuuteen kohdennettuja omaisuusluokkia kuten kiinteistösijoituksia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen optimaalista allokaatiota erilaisissa salkuissa, Parviainen kertoo.

– Halusimme Alexandria Kiinteistörahaston tuotekehitysvaiheessa selvittää, millaisia konkreettisia hyötyjä kiinteistöt voisivat riski-tuotto -näkökulmasta tuoda asiakkaidemme sijoitussalkkuihin ja tästä syntyikin idea tutkia asia perin pohjin. Mallintamisen ja empirian osalta tutkielmatyö on mielestäni erinomaisesti toteutettu ja lopputulokset vahvistivat näkemystämme kiinteistösijoitusten soveltuvuudesta salkun hajautuksen lisääjänä, Alexandrian päästrategi ja salkunhoitotoiminnosta vastaava johtaja Tero Wesanko kertoo.

Kiinteistö- ja metsäsijoitukset tasapainottavat salkun arvonvaihteluja

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli, että kiinteistö- ja metsäsijoitusten arvonkehityksellä on yli ajan hyvin matala korrelaatio osakkeisiin ja korkoihin nähden. Lisäämällä niitä salkkuunsa, sijoittaja voi hajautushyötyjen lisäksi madaltaa salkun volatiliteettia eli tuotonvaihtelua. Erityisen korostuneesti kiinteistö- ja metsäsijoitusten salkkua tasapainottava vaikutus näkyi esimerkiksi laskusuhdanteiden aikana. Tutkimuksen mukaan yhtä lailla suorien sijoitusten kuin rahasto-osuuksien muodossa vaihtoehtoiset sijoitusmuodot voivat tarjota sijoittajille merkittäviä hyötyjä perinteisten korko- ja osakerahastojen rinnalla.

– Kiinteistörahastoilla voidaan saada selkeitä hajautushyötyjä niin osake- kuin korkopainotteiseenkin salkkuun. Nämä sijoituskohteet ovat tyypillisesti defensiivisiä luonteeltaan, mikä auttaa myös tasapainottamaan salkun arvonvaihtelua erityisesti laskevassa markkinassa. Käytännössä jokaisen sijoittajan kannattaisi harkita salkkunsa hajauttamista kiinteistö- tai metsäkohteita lisäämällä, Parviainen toteaa.

Usein sijoittajat keskittyvät vain yhteen kiinteistöluokkaan, esimerkiksi asuntoihin, kun laajempi hajautushyöty olisi saavutettavissa yhdistelemällä esimerkiksi asuin-, toimitila- ja hoivakiinteistöjä osaksi salkun kokonaisuutta.

Alexandria toi elokuussa markkinoille uudentyyppisen kiinteistörahaston, joka yhdistää useita eri kiinteistöluokkia samaan rahastoon.

Reaaliomaisuuteen sijoittaminen Suomessa vähän tutkittu aihe

Teemu Parviainen omaa taustaa luonnontieteissä, ennen sijoitustutkimusta hänellä oli FL – tutkinto fysiikasta. Kiinnostus finanssimaailmaa kohtaan heräsi kuitenkin oman harrastuneisuuden kautta, ja mies päätyi tekemään tutkintoa myös kauppatieteissä. Alexandrian tarjoama aihe ja tuki vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen tutkimiseksi täyttivät kaikki odotukset.

– Projektista jäi hyvä fiilis, kokonaisuus oli juuri se mitä lähdin hakemaan. Suomalaisella aineistolla aihetta on tutkittu hyvin vähän, kansainvälisestikin tämän aiheen tutkimus on harvinaista. Aiheita jatkotutkimukselle riittää, ja niistä on alustavia keskusteluja yliopiston kanssa käytykin, Parviainen päättää.

Voit tutustua Parviaisen tutkielmaan tästä ja tutkimuksen suomenkieliseen lisäosaan tästä.

Kommentoi

No Comment.

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2021 Salkkumedia Oy

Ylös