Makrotalous

Mihin hävisi työn tuottavuuden kasvu?

Työn tuottavuuden kasvu on hidastunut häkellyttävästi useissa kehittyneissä talouksissa.

Tuottavuuskehityksen laimeus on sikäli ikävä asia, että se heikentää talouskasvua. Hieman yksinkertaistaen talouskasvua edistää kaksi tekijää: työllisyyden kasvu ja tuottavuuden kasvu. Työn tuottavuudella tarkoitetaan tuotannon määrää tehtyä työtuntia kohden.

Tuottavuuskasvun heikentyminen viime vuosina on ollut tyypillisistä useimmille kehittyneille talouksille.

Suomen Pankin mukaan nopein tuottavuuskasvu hiipui asteittain jo ennen vuoden 2008 finanssikriisin alkua. Sen jälkeen työn tuottavuuden kasvuvauhti on useissa kehittyneissä talouksissa hidastunut ennätyksellisen vaimeaksi. Euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa kasvuvauhti on jäänyt vaivaiseen yhteen prosentin tuntumaan kriisiä edeltäneestä noin kahden prosentin vauhdista. Isossa-Britanniassa tuottavuuden kasvun hidastuminen on ollut vielä tätäkin voimakkaampaa.

Sama tauti koskee myös euromaita. Viime vuosina työn tuottavuuden kasvu on pysytellyt vaimeampana kuin 2000-luvun alussa.

tuottavuus kehitys euroalue talous

Älypuhelin vastaan höyrykone

Syyt tuottavuuden laskulle ovat yksi keskeisimpiä ekonomistien pohdinnan kohteita tällä hetkellä. Mitään konsensusta asiassa ei ole löytynyt, vaan ekonomistien käsitykset ilmiön taustoista vaihtelevat.

Pessimistien mukaan uusien, kokonaistuottavuutta merkittävästi parantavien keksintöjen kehittäminen on yhä hankalampaa ja vaatii entistä enemmän resursseja.

”Höyrykone, polttomoottori ja informaatiotekniikan käyttöönotto toivat merkittäviä tuottavuushyötyjä, mutta tänä päivänä on aiempaa työläämpää kehittää vastaavan loikan tuovia uusia keksintöjä”, Suomen Pankki toteaa.

Pessimistien näkemyksen mukaan tietotekniikan kehitys edesauttoi tuottavuuskehitystä vielä 2000-luvun alussa, mutta sen jälkeen informaatioteknologian mahdollisuuksia ei ole enää voitu samalla tavalla hyödyntää.

Digitalisaation seuraava aalto aiempaa tehokkaamman tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisen myötä saattaisi Suomen Pankin mukaan kuitenkin vauhdittaa tuottavuuden kasvun takaisin samalle tasolle kuin 2000-luvun alkuvuosina.

Tuottavuuskasvun hidastumista on selitetty myös sillä, että kehittyneiden talouksien panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on vähentynyt. Esimerkiksi Sekä Japanissa että Yhdysvalloissa tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän kasvu on hidastunut 2000-luvulla selvästi, Suomen Pankki toteaa.

Optimistit sen sijaan uskovat kehityksen olevan väliaikaista tai johtuvan mittausvirheistä.

”Näiden takia tuotannon ja tuottavuuden kasvun todellinen nopeus saatetaan aliarvioida. Erityisesti ilmaispalveluiden tuottavuuden kehityksen ja laadun parantumisen mittaamista on vaikea ottaa huomioon kansantalouden tilinpidossa.”

Voittaja vie kaiken

Tuottavuuden heikentymisen taustalla saattaa olla myös väliaikaisia ilmiöitä.

FIM:n pääekonomistin, Timo Hirvosen mukaan finanssi- ja talouskriisi oli poikkeuksellisen syvä, ja toipuminen siitä on kestänyt pitkään. ”Talouskriisistä toipumisen johdosta taloudessa on ollut runsaasti vapaata kapasiteettia, ja investoinnit uuteen tuotannolliseen pääomaan ovat olleet vähäisiä”, Hirvonen toteaa FIM Lounge -sivuston artikkelissaan.

Hirvosen mukaan myös pankkijärjestelmän kyky rahoittaa investointeja on ollut puutteellinen monissa maissa. Suuri teknologinen murros digitalisaation myötä on voinut lisätä epävarmuutta parhaista investointikohteista.

Yksi syyllinen tuottavuuskasvun katoamiseen saattavat olla keskuspankit, pääekonomisti arvelee.

”Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on laskenut rahoituskustannuksia. Matala korkotaso on mahdollistanut heikosti kannattavien yritysten ns. zombie-yritysten toiminnan. Tämä ilmiö on voinut osaltaan jarruttaa luovaa tuhoa ja hankaloittaa uusien yritysten markkinoille tuloa sekä lopulta hidastaa tuottavuuden kasvua.”

Viime vuosina huikeasti menestyneiden digitalisaation jättiyritysten, kuten Googlen, Applen ja Amazonin, menestys on nostanut esiin myös ”voittaja vie kaiken”-ilmiön. Teknologian murros voi olla niin suuri, että vain kärkiyritykset onnistuvat sen hyödyntämisessä.

”Parhaissa viiden prosentin kärkiyrityksissä tuottavuus on tämän vuosituhannen aikana kasvanut teollisuudessa kolmanneksen verran ja palveluyrityksissä 40 prosenttia. Sen sijaan muiden yritysten tuottavuus ei ole kasvanut juuri lainkaan”, Hirvonen toteaa.

1 kommentti

1 kommentti

  1. ropottijuuso

    26.10.2017 at 15:22

    se hävisi avokonttoreihin…..

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös