Sijoitusstrategiat

Nordean tutkimustulos: Vastuullinen sijoittaminen toi huikeasti ylituottoa

Vastuullinen sijoittaminen mielletään helposti sijoitustyyliksi, jossa sijoittaja joutuu tinkimään tuotoista hyvän omantunnon vuoksi. Nordean tutkimus kumoaa tämän ennakkoasenteen.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullisuus- tai ESG-sijoittamisen perinteisin tapa oli poissulkeminen, jolloin ei yksinkertaisesti sijoiteta tiettyihin yrityksiin tai toimialoihin. Vastuullinen sijoittaminen on sittemmin kehittynyt suuntaan, jossa pyritään vaikuttamaan yritysten käytäntöihin vuoropuhelun pikemmin kuin välttelyn kautta.

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt kovaa vauhtia viime vuosina, arvioi Nordea aamukatsauksessaan. Niin sijoittajat kuin yhtiöt itse ovat panostaneet vastuullisuuteen yhä voimakkaammin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vastuullisuutta valintakriteereinään käyttävät sijoittajat ovat lisääntyneet noin 30 prosentin vuosittaisella kasvutahdilla.

Vastuullisen sijoittamisen ideaa on myös kritisoitu. Vastuullisen sijoittamisen tuotteiden rakentaminen ja myyminen voi olla pankille kyseenalainen keino ansaita rahaa. Sijoitusrahasto saattaa esimerkiksi välttää ”syntisektorin” tuotteita kuten aseita ja tupakkaa, ja rakentaa vain yhden toimialan poissulkevan rahaston saadakseen ”eettisyyden” brändillä myytävissä olevan tuotteen.

Entä onko eettinen sijoittaminen taloudellisesti järkevää?

Nordea julkaisi tutkimuksen, jossa haarukoitiin vastuullisen sijoittamisen tuottohyötyjä viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi MSCI:n vastuullisuusanalyysia, jossa yhtiöille jaettiin vastuullisuusperusteinen arvosana.

Tutkimustulos on mielenkiintoinen. Vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa.

”Vuoden 2012 jälkeen nähtiin selvä käännepiste vastuullisten ja vähemmän vastuullisten yhtiöiden tuottojen erkaantumisessa. Korkean arvosanan vastuullisuudessa saaneiden yhtiöiden kurssit ovat pärjänneet markkinoiden keskiarvoa paremmin, ja matalan arvosanan saneet selvästi huonommin”, Nordea toteaa.

Ero parhaiden arvosanojen saaneiden ja huonoimpien arvosanojen saaneiden välillä on viidessä vuodessa jopa 40 prosenttia.

”Ero on selkeä varsinkin Euroopassa, mutta myös USA:ssa huonon arvosanan yhtiöt ovat kehittyneet keskimääräistä nihkeämmin. Pohjoismaissa yhtiöt nauttivat keskimäärin korkeammista vastuullisuusarvosanoista kuin Euroopassa ja USA:ssa yleisesti. ”

Vastuullisuutta valintakriteereinään käyttävät sijoittajien kasvu on Nordean mukaan johtanut vastuullisimpien yhtiöiden osakkeiden arvostusten nousuun suhteessa muuhun markkinaan. Samalla vastuullisten yhtiöiden osakkeet ovat olleet vakaampia – niiden riskitaso on ollut keskimääräistä pienempi.

”Tutkimuksen perusteella vastuullisuutta kannattaa siis selvästi pitää silmällä sijoituspäätöksiä tehtäessä.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös