Markkinakommentit

Varman Risto Murto: Tässä merkittävin taloudellisen toimintaympäristön riski

Kauppasota synnyttää monenlaista epävarmuutta maailmantalouteen.

Risto Murto Varma toimitusjohtaja talous

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Kauppasota synnyttää monenlaista epävarmuutta maailmantalouteen.

Työeläkeyhtiö Varman sijoitusten tuotto on jäänyt tammi-syyskuun aikana selvästi jälkeen viime vuoden tuotoista. Yhdeksän kuukauden aikana Varman sijoitukset tuottivat 3,5 prosenttia, kun ne viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla olivat 6,2 prosenttia.

”Sijoitusten tuotot jatkoivat sitkeää kasvua huolimatta lisääntyneistä taloudellisista ja poliittisista riskitekijöistä maailmalla. Erityisesti USA:n osakesijoitukset tuottivat hyvin”, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

USA:n osakemarkkina pysyi pitkään immuunina kauppasodalle eikä sen vaikutus näy yhdeksän kuukauden tuotoissa.

”Yhdysvalloissa pitkät korot ovat kuitenkin syyskuun jälkeen nousseet, mikä yhdistettynä kauppasotaan käänsi osakemarkkinan laskuun. Aika näyttää, onko kyseessä tervehdyttävä korjausliike vai suhdanteen taite”, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Maailmantaloudessa suhdannekuva on edelleen vahva, vaikka kasvuvauhti onkin hieman hiipumassa. Talouskehitystä varjostavat riskit syvenivät kuitenkin vuoden kolmannella neljänneksellä ja talouskehitys jatkoi myös eriytymistään.

”Yhdysvaltain talous kasvoi laaja-alaisesti elvyttävän finanssipolitiikan tukemana, mutta muun maailman kasvu jäi hieman odotettua vaatimattomammaksi. Myös yritysten ja kotitalouksien luottamus oli selvästi vahvempaa Yhdysvalloissa, jossa verohelpotukset ja suotuisa työmarkkinoiden kehitys pitivät yllä optimismia. Muualla maailmassa ja varsinkin kansainvälisestä kaupasta riippuvaisissa talouksissa huolet Yhdysvaltain hallinnon ajamista tuontitulleista lisäsivät epävarmuutta ja heijastuivat negatiivisesti vientitilauksiin”, Murto toteaa Varman osavuosiraportissa.

Epävarmuus on koholla euroalueella erityisesti Italian uuden hallituksen finanssipoliittisten linjausten ja velkakestävyyden vuoksi. Varman toimitusjohtajan mukaan useissa kehittyvissä talouksissa markkinat ovat kyseenalaistaneet hallitusten talouspolitiikan linjausten ja velkaantumisnäkymien kestävyyden.

Myös inflaatiopaineet ovat lisääntyneet maltillisesti raakaöljyn nopean hinnannousun ja kiristyvien työmarkkinoiden luomien hienoisten palkkainflaatiopaineiden takia.

Löysä rahapolitiikka ja sen epätavanomaiset keinot ovat jatkuneet suhdannetilanteeseen nähden pitkään, sillä vaimeaksi jääneet inflaatiopaineet ovat Murron mukaan rajanneet rahapolitiikan liikkumatilaa. Rahapolitiikan kiristäminen ja normalisoiminen onnistuminen on keskeinen talouteen ja markkinakehitykseen liittyvä riskitekijä, Murto varoittaa.

Merkittävin riski on Varman toimitusjohtajan mielestä kuitenkin kauppasodan laajentuminen. Paheneva kauppasota voisi heikentää maailman talouden kasvua ja lietsoa laajamittaista epävarmuutta.

”Lisääntyvä epävarmuus on omiaan heikentämään yritysten investointialttiutta, tämä puolestaan syö pohjaa talouden kasvuedellytyksiltä. Globalisoituneessa taloudessa syvenevän protektionismin vaikutusta yritysten toimintaan, niiden arvoketjuihin ja tuotantoon sekä kansainväliseen työnjakoon on myös vaikeampi ennakoida.”

Maailmantalouden näkymien vaimeneminen ja poliittisen epävarmuuden lisääntyminen ovat johtaneet eriytyneeseen kehitykseen sijoitusmarkkinoilla.

”Yhdysvalloissa riskinottohalut ovat pysytelleet koholla yritysten vahvan tuloskehityksen tuella, mutta niin kehittyvillä markkinoilla kuin Euroopassa sijoittajien tunnelmat ovat olleet varovaisia”, Murto toteaa.

Tämä markkinoiden epäyhtenäinen kehitys ja ajoittainen lisääntynyt heilunta on tehnyt allokaatiosta haastavaa, Murto toteaa.

”Hajautus eri omaisuusluokkiin ja erityisesti listaamattomiin sijoituskohteisiin on rajoittanut osake- ja korkomarkkinoiden heilahteluista koituvia riskejä. Varman sijoitusten allokaatiossa noteerattujen osakkeiden painon laskua jatkettiin kolmannella vuosineljänneksellä.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös