Yritysuutiset

Lehto Groupin kasvu hidastuu – tulos laski odotetusti

Yhtiön tulos laski odotetusti, mutta liikevaihto laski viime vuodesta ja jäi odotuksista loka-joulukuussa.

Rakennusyhtiö Lehto Groupin loka–joulukuun tulos jäi reippaasti edellisvuodesta. Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa, kun vuotta aiemmin se oli vielä 39,1 miljoonaa euroa. Tuloslasku ei kuitenkaan ollut mikään yllätys, sillä konsensusennuste oli 15,4 miljoonaa euroa, eli vain hieman toteumaa korkeampi.

Osakekohtainen tulos laski viimeisellä vuosineljänneksellä 0,20 euroon edellisvuoden 0,53 eurosta.

Myös liikevaihto laski edellisvuoden 262 miljoonasta eurosta vajaaseen 232 miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku oli odotettua 242 miljoonaa euroa kovempi. Yhtiön tilauskanta oli joulukuun lopussa 656 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2017 lopussa oli 538,1 miljoonaa.

Kasvu hidastuu

Koko vuonna Lehdon liikevaihto nousi hieman alle 21 prosenttia. Vuositason kasvu on hidastunut aiemmista vuosista. Vuonna 2017 kasvu oli peräti 74,5 prosenttia, ja keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti vuosina 2016 – 2018 on ollut yli 40 prosenttia.

Vuotena 2018 tuloskehitys ei enää pysynyt mukana. Keskeisimmät syyt kasvun hidastumiseen ovat nopeaan kasvuun nähden riittämättömät hinnoittelun ja kustannusten hallinnan prosessit sekä liiketoiminnan kehityksen epäonnistuminen eräillä osa-alueilla, jotka ovat samalla osoittautuneet konsernin strategiaan heikosti soveltuviksi, arvioi yrityksen toimitusjohtaja Hannu Lehto.

Lehto Groupin kustannukset ovat karanneet odotettua korkeammiksi.

”Strategiamme mukaisesti keskeisimmät kilpailukykytekijämme ovat suunnittelun johtaminen, vakioidut ratkaisut ja teollinen valmistus. Olemme todenneet, että eräillä liiketoiminta-alueilla näiden periaatteiden soveltaminen ei ole onnistunut ja asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Peruskorjauksessa käynnistimme vuosina 2017-2018 useita hankkeita. Projekteille on kertynyt huomattavasti suunniteltua enemmän kustannuksia, minkä seurauksena peruskorjaustoiminnalla on ollut konsernin tulokseen huomattava negatiivinen vaikutus. Myös hyvinvointitilojen projektien kannattavuus on heikentynyt räätälöityjen tuoteratkaisujen osoittautuessa arvioitua kalliimmiksi toteuttaa”, Lehto toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö on tehnyt korjaavia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

”Korjausrakentamisen palvelualue on lakkautettu ja sen organisaatio on sulautettu toisiin palvelualueisiin. Jatkossa teemme valikoidusti peruskorjaushankkeita vain silloin kun ne liittyvät osaksi uudisrakentamista tai muuta suurempaa kaupallista kokonaisuutta. Hyvinvointitilat-palvelualueella projektien suunnitteluun ja laskentaan on luotu toimintamalleja, joilla varmistetaan hankkeiden toteuttaminen myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Hyvinvointitiloissa kehitämme koko ajan teknisesti vakioituja ratkaisuja, joista voimme rakentaa asiakkaan tarpeen mukaisen kaupallisen kokonaisuuden.”

Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueiden liiketoiminta on toimitusjohtajan mukaan edennyt tavoitteiden mukaisesti. Molempien yksiköiden liikevaihto kasvoi ja projektien katteet olivat hyvällä tasolla.

Näkymiin liittyy epävarmuutta

”Useat tutkimuslaitokset ennustavat rakentamismarkkinan kasvun hidastuvan tai volyymin jopa laskevan kuluvana vuonna. Uskomme markkinan hidastumisen tuovan helpotusta työvoiman saantiin ja edullista kehitystä myös raaka-aineiden ja rakennuskomponenttien hintoihin”, toimitusjohtaja Lehto toteaa.

Lehto Group arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla kuin vuonna 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 722 miljoonaa euroa. Liikevoiton Lehto odottaa olevan noin 5 – 7 prosenttia liikevaihdosta, kun vuonna 2018 se oli 5,2 prosenttia. Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2019 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.

Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen, hoiva- ja kouluhankkeiden käynnistymisen lykkääntyminen sekä neuvotteluvaiheessa olevien toimitilahankkeiden käynnistymisen viivästyminen. 

Osinko on jäämässä selvästi edellisvuodesta. Lehto Groupin hallitus ehdottaa 0,24 euron osinkoa, kun analyytikot odottivat 0,22 euron osinkoa. Vielä vuodelta 2017 Lehto maksoi 0,34 euron osingon.

Inderesin analyytikon Olli Koposen mukaan Lehdon viime vuoden tulosvaroitukset ja ohjeistuksen useat muutokset ovat heikentäneet markkinoiden luottamusta yhtiöön. Indersin mielestä näkymiin on suhtauduttava varovaisesti, kunnes ongelmaprojektit ovat saatettu loppuun.

”Raportti oli tuloksen osalta hieman ennusteitamme parempi, mutta liikevaihdon odotettua rajumpi lasku ja näkymien heikkeneminen heijastelivat mielestämme merkittävää epävarmuutta vuoteen 2019 lähdettäessä”, Koponen toteaa.

Lehdon osakekurssi on vuodessa laskenut jo yli 60 prosenttia. Inderesin kuluvan vuoden 0,53 euron osakekohtaisella tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 8,6x.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös