SalkunRakentaja

Sijoitusstrategiat

Onko vastuullinen sijoittaminen pelkkää merkityksetöntä sanahelinää ilman pelisääntöjä?

Taalerin johtaja kertoo tavanneensa salkunhoitajan, jonka vastuullisen sijoittamisen periaatteet olivat kyseenalaiset.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

YK:n vuonna 2006 julkistamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet PRI (Principles for Responsible Investment) ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten instituutiosijoittajien käsitykseen vastuullisesta sijoittamisesta. PRI on vaikuttanut yleiseen tietoisuuteen aiheesta ja määrittänyt vastuullisen sijoittamisen standardit.

Varainhoitaja voi toteuttaa vastuullista sijoittamista monin eri tavoin. Perinteisesti vastuullisuutta on toteutettu sulkemalla sijoitusuniversumista pois yrityksiä, toimialoja tai sijoittamalla eri vastuullisuuden teemoihin tai vastuullisuusprofiililtaan parhaimpiin yrityksiin.Vastuullinen varainhoitaja myös vaikuttaa aktiivisesti yrityksiin tapaamisten ja yhtiökokousten kautta.

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt kovaa vauhtia viime vuosina, ja niin sijoittajat kuin yhtiöt itse ovat panostaneet vastuullisuuteen yhä voimakkaammin.

Suomessa vastuullista sijoittamista edistävän Finsid-yhdistyksen mukaan suomalaisten sijoittajien sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on pohjoismaisessa vertailussa vahvaa sijoitusmarkkinan kokoon nähden.

Vastuullisuudesta on tullut ikään kuin toimilupa varainhoitajille, kertoo LähiTapiola tiedotteessaan. Ilman lupausta vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisesta varainhoitopalveluiden tarjoaminen on hankalaa.

Vastuullisen sijoittajan tarvitse välttämättä tinkiä tuotoistaan.

Empiiriset havainnot tukevat oletusta vastuullisen sijoittamisen tuottopotentiaalista. Nordea julkaisi tutkimuksen, jossa haarukoitiin vastuullisen sijoittamisen tuottohyötyjä viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi MSCI:n vastuullisuusanalyysia, jossa yhtiöille jaettiin vastuullisuusperusteinen arvosana.

Tutkimustulos on mielenkiintoinen. Vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita voidaan myös käyttää väärin tai niistä tulee pelkkää tarinan kerrontaa ilman konkreettista toimintaa.

”Markkinoilta ei löydy enää yhtään toimijaa, jolla ei omasta mielestään ole erityisen positiivista vaikutusta ympäristöön tai yhteiskuntaan laajemminkin. Jokaiselta löytyy hyvät ja vieläkin paremmat perustelut sille, että toiminta on vastuullista”, kertoo Taalerin johtaja Samu Lang blogissaan.

Lang kertoo valaisevan esimerkin siitä, kuinka väljästi vastuullisen sijoittamisen periaatteita voidaan tulkita.

Lang kertoo törmänneensä vastikään erään yhdysvaltalaisen salkunhoitajan myyntimateriaaliin, jossa kerrottiin, miten systemaattinen sijoitusprosessi karsii kaikki epäeettiset tai ympäristölle haitalliset yhtiöt pois salkusta. Kuitenkin samainen salkunhoitaja kertoi suurimpien sijoitusten joukossa olevan esimerkiksi sirpalepommeja valmistava yhdysvaltalainen aseyhtiö Raytheon ja tupakkayhtiö Phillip Morris.

Amerikkalaisen salkun hoitajan selitys näiden yhtiöiden omistuksille oli se, että tällöin sijoittaja pääsee käyttämään äänivaltaa ja ohjaamaan näin yritysjohdon toimintaa eettisempään suuntaan.

”Ei kovin uskottavaa”, Lang kuittaa.

Vastuullisuuden mittaamisessa ja seurannassa on myös haasteita. Langin mukaan alalle ei ole muodostunut yhtenäisiä standardeja käytettyjen mittareiden suhteen.  Jollain toimijalla sijoituskohde voi kuulua kiellettyjen joukkoon, kun taas toisella se voi olla hyväksytty sijoituskohde.

Ongelmana on, että tekojen sijaan keskitytään sanoihin ja tarinoihin.

”Vastuullisuus on tällä hetkellä tarinoiden kerrontaa parhaimmillaan ilman yhteisiä pelisääntöjä. Tämä on johtanut uskottavuusongelmaan. Puhutaan viherpesusta, jossa sanat ja teot eivät kohtaa ja ovat paikoitellen jopa täysin ristiriidassa keskenään”, Lang toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös