Toimituksen valinta

Arvosijoittaja, näillä Benjamin Grahamin ohjeilla löydät oikeat osakkeet

Benjamin Graham arvosijoittaja arvosijoittaminen sijoitusguru
Arvosijoittamisen oppi-isä Benjamin Graham.

Arvosijoittaja Benjamin Grahamin yksinkertaisilla kriteereillä osakesijoittaja löytää laadukkaat arvo-osakkeet.

Arvosijoittaja etsii osakkeita, joiden todellinen arvo ylittää niiden markkina-arvon, eli arvosijoittaminen perustuu oivallukseen, jonka mukaan osakkeen tai yhtiön hinta ja arvo ovat kaksi eri asiaa.

Hyvä yhtiö ei ole välttämättä hyvä sijoitus. Jotta arvosijoittaja löytää tällaisia yhtiöitä, täytyy osakepoiminnassa ja seulonnassa käytettävät tunnusluvut miettiä tarkkaan.

Arvosijoittajan käyttämistä tunnusluvuista, joilla seulotaan potentiaalisia arvo-osakkeita, tunnetuin on varmaankin p/e-luku. Arvosijoittaja voi käyttää useitakin mittareita alihinnoiteltujen arvo-osakkeiden seulomiseen. Esimerkiksi yhdessä tunnetuimmista arvosijoitusstrategiassa, Joel Greenblattin vuonna 2005 lanseeraamassa Taikakaava-strategiassa osakkeet paremmuusjärjestykseen kahden muuttujan; tehollisen pääoman tuoton (pääomaan ei lasketa liikearvoa) ja tulostuoton perusteella.

Näillä kriteereillä muodostetaan sijoitussalkku, joka päivitetään vuoden välein aina uusimman paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Arvosijoittamisessa on omat riskinsä. Alhaisen arvostustason sijoituskohteisiin liittyy niin sanotun arvoloukun riski.

Arvoyhtiöt ovat edullisia usein heikkojen tulevaisuuden näkymien tai rakenteellisten kannattavuusongelmien vuoksi. Huonot uutiset ruokkivat uusia huonoja uutisia. Arvoloukku syntyy, jos yhtiö ei saa aikaan käännettä, joka muuttaisi yhtiön tilannetta valoisammaksi.

Benjamin Grahamin sijoitusfilosofia

Arvosijoittamisen isäksi tituleeratun Benjamin Grahamin teesit ovat edelleen ajankohtaisia ja niihin viitataan sijoituskirjallisuudessa usein.

Benjamin Graham oli amerikkalainen sijoitusguru ja New Yorkin Columbian yliopiston professori. Hän oli myös maailman ehkä kuuluisimman sijoittajan, Warren Buffetin oppi-isä. Grahamin kaksi pääteostaan ovat Security Analysis ja The Intelligent Investor, joista jälkimmäistä Warren Buffet on kehunut maailman parhaaksi sijoituskirjaksi.

Benjamin Grahamin sijoitusstrategian tavoitteena on löytää aliarvostettuja osakkeita, jotka täyttävät tietyt laatukriteerit. Grahamin filosofiassa osakkeen hinta on merkityksellistä vain suhteessa arvostustasoonsa. Hintaliikkeiden lyhyen tähtäimen liikkeet ovat epäoleellista.

Tärkeää on löytää osakkeita joissa on riittävä turvamarginaali, eli yhtiöitä joiden hinta alittaa selvästi sijoituskohteen teoreettisen oikean arvon (intrinsic value). Tällöin sijoittaja paitsi poimii mahdollisesti tuottavat sijoituskohteet, myös pienentää sijoituskohteen tappioriskiä merkittävästi.

Laadukkaat arvo-osakkeet tunnuslukujen perusteella

Cabot Wealth Network -sivusto listaa useita Grahamin strategian mukaisia ja empiirisesti testattua perusteita arvo-osakkeiden poimintaan.

Alhainen velkaisuus

Graham suosittelee ostamaan yhtiöitä, joiden velka suhteessa käyttöpääomaan on alle 1,1. Arvosijoittamisessa on tärkeää koko ajan sijoittaa alhaisen velkataakan yrityksiin.

Hyvä maksuvalmius

Graham suosii hyvän maksuvalmiuden yrityksiä. Maksuvalmius kertoo yrityksen kyvystä selviytyä joka päiväisistä menoistaan ajallaan ja edullisimmalla tavalla. Hyvää maksuvalmiudesta kertoo mm. kassa-alennusten hyödyntäminen, kun taas heikosta maksuvalmiudesta kielivät maksuhäiriöt, erääntyneet maksut ja viivästyskorot.

Graham suosii yhtiöitä, joiden Current ratio on vähintään 1,5. Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä. Luvun avulla verrataan nopeasti rahaksi muutettavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin.

Tuloskasvu

Grahamin mukaan kannattaa etsiä yhtiöitä, joiden osakekohtainen tulos on kasvanut viisi vuotta peräkkäin. Poimimalla tuloskasvattajia, arvosijoittaja pienentää riskiä arvoloukkuun.

Alhainen P/E-kerroin

Tämä lienee Grahamin arvosijoittamisen strategian ydintä. Arvosijoittajan tulee suosia alhaisen P/E-kertoimen yhtiöitä. Grahamin kriteerit ovat tiukat; P/E-kertoimen tulee olla 9,0x tai alempi. Tiukka ehto arvostuskertoimelle tarkoittaa sitä, että kasvuyhtiötä jäävät lähes varmasti valinnan ulkopuolelle. Esimerkiksi Googlen, Amazonin tai Facebookin kaltaisten kasvuyhtiöiden P/E-kertoimet ovat moninkertaisesti Grahamin kriteeriä korkeammat.

P/E-luvu ei ole kuitenkaan ongelmaton mittari. Koska P/E-luku suhteuttaa osakkeen markkina-arvon yhden vuoden tulokseen, eikä pitkän aikavälin keskimääräiseen tulokseen, saattaa erityisesti syklisten yhtiöiden kohdalla syntyä virhetulkinta. Jos korkeasuhdanteen aikana yhtiön tulos on myötäsyklisesti korkealla, saattaa vastaava p/e-luku olla alhainen. Alhainen p/e-luku voi vaikuttaa houkuttelevalta, mutta kun yhtiön tulos laskusuhdanteessa laskee, saattaa yhtiön p/e-luku nousta nopeasti korkealle.

Alhainen tasepohjainen arvostus

P/E-kertoimen lisäksi tasepohjainen P/BV on yleisesti käytetty arvostuskerroin, joka laskentaan suhteuttamalla osakkeen hinta sen osakekohtaisella oman pääoman kirja-arvolla eli niin sanotulla osakekohtaisella substanssiarvolla. Jos P/BV on alle 1, niin karkeasti ottaen se tarkoittaa, että yhtiöstä ei makseta edes sitä arvoa, joka siitä saataisiin, jos sen omaisuus myytäisiin pienissä paloissa.

Graham suosii yhtiöitä, joiden P/BV on alle 1,2x.

Osinko-osakkeet

Yksi arvosijoittamisen haasteista on se, että yhtiön alhainen arvostus saattaa säilyä pitkään. Tällöin arvosijoittaja saattaa joutua odottamaan vuosia yhtiön aliarvostuksen purkautumista kurssinousuna. Osinkotuotto takaa sijoittajalle kuitenkin tulovirtaa osakekurssin kehityksestä huolimatta. Siksi korkean osinkotuoton osakkeet ovat yksi hyvä valintaperuste arvosijoittajalle.

Alla olevalla videolla käydään tiivistetysti läpi Benjamin Grahamin arvosijoittamisen perusperiaatteet.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin syyskuussa 2018.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös