Yritysuutiset

Revenio näkee valoa tunnelissa – julkisti vahvan tulosraportin

Terveysteknologiayritys Revenio ylsi huhti-kesäkuussa odotuksia parempaan tulokseen.

Silmänpainemittareistaan tunnettu terveysteknologiayritys Revenio ylsi huhti-kesäkuussa 13,7 miljoonan euron liikevaihtoon, kun vuosi sitten liikevaihtoa kertyi 11,8 miljoonaa. Myynti kasvoi siten 15,6 prosenttia.

Kannattavuus kasvoi tätä enemmän. Viime vuoden 0,9 miljoonan euron liiketulos nousi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä 3,4 miljoonaan. Tosin viime vuoden huhti-kesäkuun liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi lähes 28 prosenttia.

Yhtiö kertoo, että sen kiinteät kulut jäivät huhti-kesäkuussa odotuksia matalammiksi johtuen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ja esimerkiksi matkustuksen loppumisesta sekä etätyöskentelystä.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kertoo, että vuoden ensimmäistä neljännestä sävyttänyt koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen yleinen epävarmuus ja talouden ennustettavuuden merkittävä heikkeneminen alkoivat Revenion liiketoiminnan osalta kirkastua kevään aikana.

”Vuoden toisesta neljänneksestä muodostui olosuhteisiin nähden vahva erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysynnän kasvun myötä. On hyvä huomioida, että CenterVuen luvut on yhdistelty konserniin vasta 1.5.2019 alkaen”, Toijala kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Revenion markkina-alueista eräät maat kuten Japani, Iso-Britannia ja Kanada ovat osoittaneet elpymisen merkkejä nopeimmin. Yhdysvalloissa klinikat ovat vähitellen aukeamassa ja Revenio on jo päässyt sopimaan kuvantamislaitteille ensimmäisiä tuote-esittelyitä.

Toijalan mukaan erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä lähti kasvuun touko-kesäkuun aikana, samoin kertakäyttöisten, steriilien antureiden kysyntä.

”Erityisesti Yhdysvalloissa kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on kasvanut voimakkaasti sekä hoitavien lääkäreiden että potilaiden taholta. On näkemyksemme mukaan hyvin mahdollista, että potilaan digitaalinen etäseuranta saa merkittävän sysäyksen eteenpäin, kun terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat suunnittelemaan uusia menetelmiä potilaiden terveydentilan seuraamiseksi potilasta tapaamatta”, toimitusjohtaja kertoo.

Revenio perui huhtikuun alussa vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden ja alenevan yleisen talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi, minkä vuoksi taloudellisen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi.

Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko, minkä vuoksi Revenio arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö arvioi, että näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko pandemian mahdollisesta toisesta aallosta johtuen, mutta yhtiö arvioi loppuvuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta.

Revenion tuloskehitys toisella vuosineljänneksellä oli yllätys esimerkiksi yhtiötä seuraavalle Inderesille.

”Odotimme Reveniolta -16 % liikevaihdon laskua, mutta ennusteemme etumerkki oli väärä”, Inderes toteaa Twitterissä.

Inderes odotti toisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton jäävän 2,0 miljoonaan euroon, kun toteuma oli 2,7 miljoonaa euroa.

Revenion huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 13,7 (11,8) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 15,6 %
 • Liiketulos oli 3,4 (0,9) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 27,7 %
 • Käyttökate oli 4,1 (1,4) miljoonaa euroa
 • Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli vertailukaudella 3,2 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 27,4 %
 • Myyntikate oli 9,8 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 28,6 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 (3,2) miljoonaa euroa, laskua 10,7 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 15,2 % eli 0,4 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
 • Tuotekehityshankkeita on jatkettu suunnitelmien mukaisesti koko vuosineljänneksen ajan
 • Revenio perui 2.4.2020 taloudellisen ohjeistuksensa kuluvalle vuodelle koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.  Yhtiö arvioi näkymiään loppuvuodelle 2020 osana puolivuosikatsaustaan tulosohjeistuksen sijaan
 • Jouni Toijala aloitti Revenio-konsernin toimitusjohtajana 18.5.2020
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,097 (0,018) euroa
 • Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös