Osakeanalyysit

Viisi SaaS-osakkeen arvoon vaikuttavaa tekijää

Tappiota tekevään yritykseen sijoittaminen voi ajatuksena tuntua hölmöläisen hommalta. Siltikin se voi olla järkiratkaisu. 

Osakkeen ostohinta vaikuttaa sijoittajan saamiin tuottoihin ja tappioihin. Tästä syystä sijoitusoppaat ja opinahjot tarjoavat yksinkertaistettuja malleja siitä, miten osakkeen hinta muodostuu tai miten osakkeen hinta tulisi osaketta valittaessa ottaa huomioon. 

Sijoitusoppaasta voi lukea miten korkean P/E-luvun osake on kalliimpi kuin alhaisen P/E-luvun osake. 

Diskontattuja kassavirtamalleja opiskelleet opiskelijat ovat puolestaan saaneet työpöydälleen todennäköisesti vakaata kassavirtaa tekevän kypsän yrityksen arvonmäärityksen. 

Näistä opeista on hyötyä, mutta niistä voi olla myös haittaa. Tämä siitä syystä, että edellämainitut mallit sopivat nimenomaan kypsien yritysten arvonmäärityksiin.

Tämä pieni mutta merkittävä detalji pääsee kovin helposti unohtumaan.

Kun yrityksen elinkaaren jättää huomioimatta, on korkean P/E-luvun ainoa selitys yliarvostus. Se mikä helposti unohtuu, on että nuoren yrityksen kannattaa ensin panostaa kasvuun ja vasta sitten tulokseen. 

Jättääkö perinteisen mittarin käyttö SaaS-yhtiöt salkkusi ulkopuolelle?

Ohjelmistojen myyminen palveluna on potentiaalisesti iso bisnes ja mahdollisesti erinomainen sijoitus. SaaS-yhtiöiden kulta-aika on todennäköisesti käsillä. Tähän on useita syitä. 

Laajalle levinnyt, toimiva ja nopea internet ja kasvava tietotyön määrä tarjoavat SaaS-yrityksille entistä suuremmat markkinat. Tuotot ja kassavirta ovat helposti ennustettavissa, liiketoimintamalli skaalautuva, myyntikoneisto perinteistä mallia kevyempi ja asiakkaan ostokynnys matala. 

Asiakkaat myös käyttävät lukumääräisesti enemmän ohjelmistoja hyväkseen samalla kun ne hyötyvät ohjelmiston nopeasta käyttöönotosta, nopeasti skaalautuvasta ratkaisusta, ennustettavasta kulurakenteesta ja jatkuvasti ajan tasalla olevasta ohjelmistoratkaisusta.   

Pelkkää arvostuskerrointa tai kassavirtaa tuijottava sijoittaja jää tästä kaikesta paitsi, koska SaaS-osakkeiden hinta vaikuttaa yksinkertaistetun mallin kautta tarkasteltuna aivan poskettomalta. 

SaaS-osake voi olla yliarvostettu, mutta mikäli korkeaa osakkeen hintaa ei heti alkuun ymmärrä, kannattaa ottaa huomioon toinenkin mahdollisuus: mitä jos markkinat ovatkin oikeassa ja oma ajatusmalli väärässä. 

Tässä viisi SaaS-osakkeen hintaan vaikuttavaa tekijää. 

1.    Kova liikevaihdon kasvu

Yrityksen tulos voi kasvaa kahta kautta, eli joko tehokkuutta parantamalla tai myyntiä kasvattamalla. 

Tehokkuutta on mahdollista kasvattaa vain tiettyyn pisteeseen asti. Toki liikevaihdon kasvullakin on rajansa, mutta raja on tehokkuuteen verrattuna huomattavasti kauempana.

Digitaalisen tuotteen omaavilla SaaS-yrityksillä on tyypillisesti korkea katetuottoprosentti, koska tuotteen monistaminen on lähes ilmaista.

Tilannetta voi verrata vaikkapa uuden auton tuottamiseen tai talon rakentamiseen eli aloihin, missä monistaminen ei todellakaan ole ilmaista. Skaalautuvuuden lisäksi digitaalisesta tuotteesta tulee tyypillisesti sitä parempi, mitä enemmän käyttäjiä tuotteella on. 

Liikevaihdon kasvussa osakkeen hintaan vaikuttaa niin kasvun nopeus kuin vakauskin. 

2.    Skaalautuva liiketoimintamalli

Digitaalinen tuote tarkoittaa lähtökohtaisesti skaalautuvaa liiketoimintamallia, mutta osakkeen hintaan vaikuttaa luonnollisesti kuinka kovaan skaalautuvuuteen yritys oikeasti yltää. 

Liikevoittoprosentti on tässä oleellinen mittari. Kasvavaa ja skaalautuvaa SaaS-yritystä hamuavaa sijoittajaa kiinnostaa itse liikevoittoprosenttia enemmän nähdä, että liikevoittoprosentti oikeasti paranee liikevaihdon kasvun myötä. 

3.    Asiakkaiden lisäostot

Asiakastyytyväisyys on luontaisesti yrityksen arvoon vaikuttava tekijä. Korkea asiakastyytyväisyys kertoo siitä, että yrityksen tuote on aidosti hyvä. 

Samalla asiakastyytyväisyys on tie niin uusiin asiakkaisiin kuin myös entisten asiakkaiden tekemiin lisäostoihin. 

Ohjelmiston palveluna ostava asiakas voi tehdä useita eri ratkaisuja. Huonosti toimiva tuote voidaan sanoa irti tai käyttöön voidaan ottaa entistä suppeampi palvelupaketti. Hyvin toimivaan tuotteeseen voidaan puolestaan reagoida ostamalla kylkeen entistä enemmän lisäpalveluita. 

Sijoittajan kannalta olennaista on huomioida, että tätä käyttäytymistä voidaan suoraan mitata rahassa. ”Dollar based retention rate” kertoo jo olemassa olevien asiakkaiden käyttäytymisestä. 

Lukema joka on yli 100 prosenttia, kertoo siitä että se tyypillinen asiakas ei ainoastaan jää asiakkaaksi vaan on niin tyytyväinen, että ostaa tuotetta lisää. 

4.    Dominoiva asema

SaaS-liiketoimintamalli sisältää lähtökohtaisesti ainakin jonkin verran voittaja-vie-kaiken rakenteita. Paras tuote saa eniten asiakkaita ja se, jolla on eniten asiakkaita, saa eniten rahaa ja dataa. Näiden resurssien avulla tuotteesta tehdään entistä parempi ja se, jolla on eniten resursseja voi rakentaa parhaan tuotteen.  

Asiaa voi ajatella myös API-talouden ja kehittäjäekosysteemien kannalta. Asiakkaille palveluina myytävät ohjelmistot voivat olla myös alustoja, joihin kolmannet osapuolet liittävät omia sovelluksiaan.

Alustat sisältävät voittaja-vie kaiken rakenteen sillä alusta on sovelluksen kehittäjälle sitä houkuttelevampi, mitä enemmän loppukäyttäjiä alustan kautta voidaan saavuttaa. 

5.    Yrityksen johto

Yrityksen johdolla on iso merkitys sijoittajien saamille tuotoille. SaaS-pohjaiseen liiketoimintamalliin tukeutuvan yrityksen tuotot tulevat vasta vuosia myöhemmin kertalisenssimallilla toimivaan yritykseen verrattuna. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että SaaS-liiketoimintamallilla toimivaa yritystä pitäisi johtaa varsin pitkäjänteisesti voimakkaaseen kasvuun ja ylivoimaiseen tuotteeseen panostaen. 

Palkkatoimitusjohtajilla on paikkansa, mutta perustaja-toimitusjohtajan vahvuus perustuu pitkäjänteiseen toimintaan. Yrityksen perustajalla on usein huomattava omistusosuus perustamassaan yrityksessä. 

Perustaja-toimitusjohtajan nähdään olevan myös palkkajohtajaa innovatiivisempi, sekä tunteellisesti sitoutunut yritykseensä. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös