Markkinakommentit

Kaivosyhtiö Endomines hyötyy kullan hinnannoususta – jos saa ratkaistua tuotantohaasteensa

kulta hinta raaka-aineet

Kullan hinta on nyt historiallisen korkealla tasolla. Kaivosyhtiö Endomines hyötyy arvokkaasta kullasta, jos se vain saa tuotanto-ongelmansa ratkaistua.

Kullan hinta on noussut vuoden 2019 syksyn jälkeen selvästi. Tuolloin kullan hinta oli noin 1200 dollaria unssilta, kun se nyt on jo yli 1800 dollaria.

Sijoituspalvelutalo Evli arvioi aamukatsauksessaan, että kultaunssin hintaa on nostanut muun muussa Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasotaan liittyvät epävarmuudet ja edellisenä vuonna koronviruspandemia.

”Kullan hinta laski viime maaliskuussa laajan osakemarkkinalaskun yhteydessä, kultaan sijoittaneiden tahojen jouduttua purkamaan positioita joko kattaakseen käteistarpeita tai kattaakseen tappioita muissa omaisuusluokissa. Kullan hinta toipui sittemmin ja jatkoi nousua kohti 2000 dollarin tasoa”, Evli toteaa.

Evlin mukaan kullan hinnan kehityksellä on suora vaikutus Endominesin kaltaisiin kultamalmin kaivostoimintaa harjoittaviin yhtiöihin.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin.

Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

”Kullan hinta vaikuttaa selvällä vipuvaikutuksella tuotetusta kultamalmista saatavaan hintaan ja lisäksi myös kultaesiintymien malmintuotantoon, esiintymien tuotannon voidessa olla taloudellisesti kannattamatonta liian alhaisilla kullan hinnan tasoilla”, Evli toteaa.

Endomines on ilmoittanut harkitsevansa tuotannon uudelleenkäynnistämistä Pampalon kaivoksella kullan hinnan nousun myötä.

Yhtiöllä on ollut haasteita tuotannossaan ja rahoitustilanteessaan.

Yhtiö kertoi viime marraskuussa kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että koronapandemia vaikuttaa yhä merkittävästi yhtiön tuotannon ylösajoon, lisäksi rikastushiekan kuivatusjärjestelmän rikkoutuminen helmikuussa ja vaikeudet korvaavan järjestelmän löytämisessä aiheuttivat yhä häiriöitä rikastamon tuotannossa.

Näiden haasteiden vuoksi Endomines päätti elokuun lopulla asettaa Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikastamon ylläpitotilaan. Tässä tilanteessa lyhyen aikavälin tuotanto-ohjeistuksen määrittäminen ei ole yhtiön mukaan mahdollista.

Yhtiön tiukka rahoitusasema pakotti vuosineljänneksen lopussa yhtiön hidastamaan toimintaansa siihen asti, kunnes se on pystynyt varmistamaan pitkän aikavälin rahoituksen.

Endomines hakee nyt uutta pääomaa sijoittajilta. Rahoituksen varmistamiseksi Endomines päätti marraskuussa toteuttaa 281 miljoonan Ruotsin kruunun merkintäoikeusannin.

Lokakuussa 2020 Endomines viimeisteli kultavarojen hankinnan Yhdysvaltain Montanassa, edeten täten kohti tavoitettaan tuottaa tulevaisuudessa 100 000 unssia kultaa vuodessa. Yhdysvaltain Idahossa sijaitseva Friday-kaivos on vuoden 2020 aikana aloittanut kullantuotantonsa.

Merkintäoikeusannilla kerättävät varat tullaan käyttämään Friday-kaivoksen tuotannon kasvattamisen jatkamiseksi ja muiden yhdysvaltalaisten kaivosten kehittämiseksi sekä suomalaisen Pampalo-kaivoksen uudelleenkäynnistämiseksi.

Yhtiö arvioi näiden kaivosten olevan käynnissä vuonna 2024, ja Endominesin tarkoituksena on siihen mennessä nostaa kullantuotantonsa yhteensä 100 000 kultaunssiin vuodessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös