Kasvuosakkeet

Tässäkö seuraavan vuosikymmenen kuumin käänneosake?

Voiko tappiota tekevä, hurjilla arvostuskertoimilla varustettu ja monille tuntematon yritys olla järkevä sijoitus? 

Otetaan suoraan pörssin sivuilta muutamia lukemia. Vuoden 2019 liikevaihto on vuoden 2018 liikevaihtoa alemmalla tasolla. Osakkeen hintaa viimeisen 12 kuukauden liikevaihtoon suhteuttava P/S-lukema huimat 150. Liikevoittoprosentti on yli kuusisataa prosenttia pakkasella. 

Kun vielä kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvukin on miinus 15 prosenttia pakkasella, herää kysymys siitä kuka tällaiseen yritykseen haluaisi sijoittaa. 

Selvästikin halukkaita löytyy. Osakkeen arvo on kymmenkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Onko tässä se viimeinen osoitus siitä, että markkinat ovat seonneet ja ovat täydessä kuplassa? 

Ei ole, kyseessä on käänneyhtiö nimeltään Bambuser.

Bambuser yhdistää suomalaisen teknologiaosaamisen ruotsalaiseen markkinointitaitoon

Bambuser ei ole uusi yhtiö. Bambuserin verkkopalvelun ytimessä on teknologia, jonka avulla käyttäjä voi lähettää videoita älypuhelimestaan suorana internettiin.

Bambuser syntyi alun perin, kun suomalaiseen insinööriosaamiseen liitettiin ruotsalainen visio median murroksesta ja mahdollisuudesta näyttää paikallaolijoiden puhelimien kautta mitä todella tapahtuu juuri silloin kun se tapahtuu. 

Palvelun avulla striimattiin Syyrian sotaa ja tehtiin yhteistyösopimuksia merkittävien uutistoimistojen kanssa, mutta liiketaloudellisesti menestyvää yritystä ei onnistuttu rakentamaan.

Bambuser on käänneyhtiö

Maryam Ghahremanin astuessa Bambuserin toimitusjohtajaksi käsissä oli kriisiyhtiö, jolla oli vuonna 2007 avatun verkkopalvelun tuoma osaaminen ja kokemus kännykällä otettavista suorana internettiin lähetettävistä videoista. 

Sijoittajien kärsivällisyys oli lopussa ja rahaa riitti kahdeksitoista kuukaudeksi. 

Ghahremani ajoi uutta strategiaa. Keskiössä oli tehdä Bambuserista Ruotsin Taobao ja kopioida ”live video shopping”-trendi Kiinasta. Alla oleva video havainnollistaa mistä tässä reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan verkkokaupan trendissä on kyse. 

Ghahremani pisti Bambuserin johtoportaan täysin uusiksi ja verkkokauppoja palvelevan reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan tuotteen kehittämiseen meni kahdeksan kuukautta. Tuote lanseerattiin syyskuun lopussa 2019. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 uuden tuotteen osuus liikevaihdosta oli jo 43 prosenttia, toisella 80 prosenttia ja kolmannella 90 prosenttia. 

”Kopioi verkkokaupan trendi Kiinasta” -konsepti siis toimi ja jo vuodessa tuotteen lanseerauksesta päästiin tilanteeseen, jossa vanha, uutisiin perustuva liiketoimintamalli oli käytännössä  syrjäytetty. 

Trendien keskiössä

Reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuva verkkokauppa on useiden trendien keskiössä. Ilmiössä ja Bambuserin tuotteessa kohtaavat niin sosiaalinen media, videot, reaaliaikainen interaktio, API-talous, mobiili, vaikuttajamarkkinointi kuin vastuullisuuskin. 

Näistä trendeistä vastuullisuuden teema ei ehkä heti aukea, mutta palautukset ovat yksi verkkokaupan keskeisimpiä vastuullisuushaasteista. On tilanteita, jossa olisi halvempaa polttaa palautettu tuote, kuin saada se myytyä ja toimitettua uudelleen. 

Reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuva verkkokauppa saa kuluttajan viettämään enemmän aikaa tuotteen parissa, ja myös interaktio sekä kysymysten kysyminen on helpompaa.

Kiinassa reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan verkkokaupan palautusprosentti onkin perinteistä verkkokauppaa alempi.

Reaailaikaiseen suoratoistoon perustuvassa verkkokaupassa on potentiaalia

On yksi asia keksiä argumentteja sen puolesta, että jonkun asian tai idean pitäisi toimia. On sitten toinen asia, että toimiiko idea oikeasti. 

Sijoittajan kannalta keskeistä onkin pohtia toisaalta voiko reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuva verkkokauppa lyödä oikeasti läpi ja toisaalta miettiä miksi juuri Bambuser olisi se yritys, joka menestyisi muutoksen mukana.

Reaaliaikaisessa suoratoistoon perustuvassa verkkokaupassa Kiinan on arvioitu olevan läntistä maailmaa edellä kahdesta viiteen vuotta .

Reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan verkkokaupan markkinan koko vuonna 2019 on arvioitu Kiinassa 63 miljardin dollarin suuruiseksi ja kattavan yhdeksän prosenttia Kiinan kaikesta verkkokaupasta. 

Vuonna 2020 Kiinan markkinan koko on arvioiden mukaan jo 138 miljardia dollaria ja 524 miljoonaa kuluttajaa

Ilmiön kokoa kuvaa myös se, että Alibaban Taobao-alustan live-striimaajat tuottavat yli 150 000 tuntia sisältöä päivittäin

Maryam Ghahremanin strategiana ei ole ollut luoda uutta verkkokauppaa. Bambuserin tuote ei siis kilpaile vahvaksi kasvaneiden verkkokauppojen kanssa, vaan palvelee niitä. 

Bambuserin kohdalla ei siis puhuta niinkään sovelluksesta, vaan ohjelmointirajapinnoista, ohjelmistokehityspaketeista ja integraatiosta. 

Tämäkin osa strategiaa vaikuttaa toimivan ja Bambuser solmimiin strategisiin kumppanuussuhteisiin ja rakennettuihin integraatioihin mukaan lähteneistä toimijoista löytyy niinkin merkittäviä yrityksiä kuin Shopify ja Salesforce.

Miten Bambuser pärjää kilpailun lisääntyessä?

Yleisesti ottaen on niin, että menestyksellinen liiketoiminta houkuttelee alalle uusia toimijoita. Lisääntynyt tarjonta painaa hintoja alas ja syö tätä kautta kaikkien toimijoiden tuotot. 

Tämän mekanismin takia tulisi kovilla arvostuskertoimilla varustetun varhaisen vaiheen kasvuyrityksen osakkeita salkkuunsa hamuavan sijoittajan kysyä itseltään seuraava kysymys: ”Miksi yritys menestyisi myös tulevaisuudessa kilpailijoitaan paremmin?”

Bambuserin tapauksessa vastaus löytyy positioitumisesta korkean profiilin globaaleihin asiakkaisiin, joten kilpailuasetelmaa kannattaa pohtia isojen asiakasyritysten näkövinkkelistä. 

Markkinoilta löytyy jo nyt startup-yrityksiä, joilla on Bambuserin kaltainen tuote. Kysymys kuuluu onko muutaman henkilön startup-yritys uskottava kumppani globaalille toimijalle? 

On kyse sitten 24/7 toimivista tukipalveluista, pitkästä kokemuksesta live-striimauksen saralta, GDPR-osaamisesta tai asiakkaiden käyttämistä järjestelmistä on Bambuser todennäköisesti varmempi valinta. 

Bambuserin käänneyhtiöstatuksen tuoma kokemus ja itse kehitetty osaaminen siitä, miten live-kuvaa striimataan onnistuneesti miljoonille katsojille on myyntiargumentti. Bambuserin teknologiaan sisältyy skaalautuva kuvanlaatu, eli huonompi verkkoyhteys johtaa kuvan laadun heikkenemiseen ilman että suoratoisto katkeaa. 

Myös sosiaalisen median toimijat tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen suoratoistoon omilla alustoillaan. Bambuserin ratkaisu saadaan kuitenkin pyörimään suoraan asiakkaan kotisivuilla eikä Bambuserin logo näy loppukäyttäjälle. 

Amazon Live tarjoaa Amazonin alustan kautta tuotteitaan myyville yrityksille tekniset työkalut reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvaan myyntiin. Myyjän kannalta ongelmallista on, että transaktiodatan joutuu jakamaan Amazonin kanssa. Tästä syntyy intressiristiriita, koska Amazonilla on oma verkkokauppansa.   

Bambuserin tapauksessa transaktiodataa ei edes jaeta Bambuserin kanssa ja vaikka jaettaisiinkaan se ei lähtökohtaisesti ole samanlainen ongelma, sillä Bambuser ei ole verkkokauppa.

Mikäli reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuva verkkokauppa lyö isosti läpi myös lännessä tarkoittaa se siis käytännössä kiristyvää kilpailua.

Lisääntynyt kilpailu on hyvä huomioida, mutta se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita Bambuserin tuhoa kahdestakin eri syystä.

Ensinnäkin markkinoilla on tilaa useammallekin yritykselle. Toisaalta Bambuser on positioitunut hiukan eri tavalla ja eri asiakassegmentteihin kuin kilpailijansa.

Bambuserin korkea arvostus sisältää riskin

Hallitsematon kasvu on tunnetusti tie turmioon. Siksi yksi olennainen kysymys juuri nyt voimakkaasti kasvavan Bambuserin kohdalla on, että onnistuuko se kasvamaan hallitusti. 

Rekrytoiko Bambuser osaavimmat työntekijät vai johtaako voimakas kasvu siihen, että yritykseen aletaan palkkaamaan työntekijöitä liiankin alhaisella kynnyksellä?  

Bambuserin tuote lähti lentoon jo ennen koronaa, mutta silti on selvää, että myynti on saanut vauhtia koronapandemian tuomasta kotoilusta.  Miten käy tappiota tekevälle ja järisyttävällä sadanviidenkymmenen P/S-kertoimella varustetulle osakkeelle, kun rokoteohjelmat on saatu pakettiin ja kansa pääsee kadulle ja kauppoihin?

Kiinalainen kuluttaja eroaa länsimaisesta kuluttajasta.  Todellinen haaste on ollut tuoda reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan verkkokaupan konsepti läntisille markkinoille ja koronapandemia on ollut tässä keskeinen tekijä.

Sijoittajan kannalta keskeinen kysymys on se, onko reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvan verkkokaupan ilmiö tullut jäädäkseen ja kasvaako siitä merkittävä tapa käydä kauppaa myös koronan jälkeisessä läntisessä maailmassa. 

Arvostuskertoimien kautta tarkasteltuna Bambuserin tuotto-odotukset ovat matalat

Bambuser tekee nyt tappiota, mutta tappiollinen tulos on ongelma ainoastaan siinä tapauksessa, että Bambuserin kasvu pysähtyy. Kyseessä on digitaalinen tuote, jonka katetuottoprosentti on huimat yhdeksänkymmentä prosenttia.  Se on lukema, josta kyllä riittää viivan allekin, kunhan kasvu vain jatkuu tarpeeksi pitkään.  

Pitkäjänteisen sijoittajan kannalta kysymys kuuluu voiko Bambuserin osakekurssi tästä enää nousta. Kertoimiin peilaten vastaukseksi tulee ensimmäiseksi mieleen selkeä ”ei ole mahdollista”. 

Jotta sijoituksessa olisi järkeä, tulisi Bambuserin ”kasvaa arvostuksestaan läpi”. Nasdaqin P/S-lukema perustuu viimeiseen kahteentoista kuukauteen ja se noin 150, mutta vuoden eteenpäin katsovilla ennusteilla päästään jo hieman kohtuullisempaan lukemaan 68. 

Seitsemääkymmentäkin lähentelevä P/S-lukema on varsin korkea ja kielii siitä, että vaikka Bambuser onnistuisikin jatkamaan kasvuaan, voi tähän hintatasoon osaketta ostava sijoittaja joutua tyytymään varsin maltillisiin tuottoihin.

Markkina-arvoon peilaten Bambuserissa on edelleen nousupotentiaalia

Bambuserilla on jo näytöt siitä, että se osaa tehdä kasvavalle toimialalle valmiin tuotteen. Tuotteen hurjasta menekistä kertoo vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto, jossa oli kasvua vuodentakaisesta hurjat 1486 prosenttia.

Asiakkaan kannalta oikeasti hyvästä tuotteesta puolestaan kertoo se, että tähän mennessä Bambuserin asiakkaiden vaihtuvuus (engl. churn) on ollut pyöreä nolla. 

Kokemukset Kiinan markkinoilta viittaavat siihen, että reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuva verkkokauppa tulee olemaan merkittävä trendi ja merkittävä kasvuala.

Käänneyhtiön aseman tuoma pitkä kokemus suoratoistoteknologiasta ja tähänastiset näytöt myynnistä, integraatiosta ja alhaisesta vaihtuvuudesta viittaavat siihen, että Bambuserilla on edellytyksiä menestyä tämän toimialan sisällä tulevaisuudessakin. 

Vaikka osakkeen hinta on taivaissa voi tekniseen analyysiin uskova sijoittaja hakea niin sanottua ”entry pointtia” analyysiinsä perustuen, ajoituksella pelaava sijoittaja odottaa ja toivoo pandemian lopun tuovan oston paikan. Kolmas tekee ostonsa ajallisesti hajauttaen ja hinnasta välittämättä. 

Äärimmäisen kova kasvuprosentti selittyy matalalla lähtötasolla, eikä ole realismia odottaa nelinumeroisia liikevaihdon kasvuprosentteja vuosi toisensa jälkeen. Toisaalta matala lähtötaso selittää myös äärimmäisen korkeaa P/S-lukemaa.

Käänneyhtiönä Bambuser hyötyy pitkästä kokemuksesta reaaliaikaisen suoratoiston saralta ja yleisesti ottaen käänneyhtiön menestys voi kestää pitkäänkin. Dominos Pizzan kohdalla käänne tapahtui uuden toimitusjohtajan ja uusittujen reseptien kautta vuoden 2010 alussa. 

Ennen käännettä osakkeen kurssikehitys oli laskevaa vaakalentoa, mutta osake on ollut omistajilleen hyvä sijoitus käännettä seuranneet kymmenen vuotta. 

Vastaavasti myös Revenio Groupin omistajat ovat saaneet nauttia vuoden 2012 lopulla voimaanastuneista strategian ja organisaatiorakenteen muutoksista varsin pitkään. 

Bambuser on vielä varsin pieni yritys ja sen markkina-arvo on noin 2,7 miljardia kruunua eli 335 miljoonaa dollaria. Se on 1:19 osa työn muutoksesta hyötyvän  Fiverrin markkina-arvosta, 1:140  uuden sukupolven viruksentorjuntaan keskittyvän Crowdstriken makkina-arvosta ja 1:170 musiikin suoratoistoon perustuvan Spotifyn markkina-arvosta. 

Tällaisella päärynä-omena vertauksella tarkasteltuna ja käänneyhtiön menestyksen jatkuessa nousunvaraa vaikuttaisi olevan pitkässä juoksussa vielä jäljellä enemmänkin.

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa Bambuserin osakkeita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös