Markkinakommentit

Pankki: Osakkeet tarjoavat yhä parhaat tuottomahdollisuudet

Vaikka kiihtyvä inflaatio luo epävarmuutta osakemarkkinoille, on osakkeilla yhä varaa nousta, arvioi Aktia Pankki.

Alkuvuosi on ollut tuottoisaa aikaa osakemarkkinoilla. USA:n S&P 500 -indeksi on kivunnut vuoden alusta 12,5 prosenttia, Euroopan EuroStoxx50-indeksi yli 15 prosenttia ja Helsingin pörssikin yli 13 prosenttia.

Tosin tuotto on vaihdellut suuresti toimialoittain. Sykliset alat, kuten energia, rahoitusala ja perusteollisuus, ovat menestyneet parhaiten, sillä ne saavat eniten hyötyä talouden noususuhdanteesta. Defensiiviset toimialat ovat jääneet tuottokehityksestä jälkeen. Myös teknologiaosakkeiden alkuvuosi on ollut vaisu.

Osakkeet ovat kuluvan vuoden aikana hinnoitelleet koronaelpymistä sitä mukaa, kun suhdanneindikaattorit ovat nousseet, koronarokotukset ovat laajentuneet ja taloudet jälleen avautuneet.

Aktian salkunhoitaja Niko Fagernäs arvioi, että tuottojen painopiste on siirtymässä syklisistä osakkeista palvelusektorille.

”Markkinalla pitkään voittanut syklinen teema on todennäköisesti lähestymässä kovan performanssinsa loppunäytöstä. Teema on sinänsä yksinkertainen siinä mielessä, että sykliset pärjäävät taloussyklin mukana. Uskon, että painopiste siirtyykin pikkuhiljaa perusteollisuudesta yhä enemmän palvelusektorin suuntaan”, Fagernäs arvioi Aktian markkinakatsauksessa.

Fagernäsin mukana palvelusektoria tukisi esimerkiksi kasvun tasaantuminen eli ostopäällikköindeksien kääntyminen laskuun.

”Yhdysvalloissa on hyvin nähtävissä, että talouden huippulukemat ovat kohta käsillä. Historiallisesti sykliset teemat alkavat performoida laajaa markkinaa heikommin noin kuukausi ISM-teollisuuden ostopäällikköindeksin huippulukemien jälkeen.”

Osakeindeksien arvostuskertoimet ovat korkealla

Aktia toteaa sijoitusnäkemys-raportissaan, että osakemarkkinoiden tuotto alkuvuoden aikana on ylittänyt odotukset.

”Osakemarkkinat ovat saaneet tukea odotettua paremmasta talouskasvusta ja yritysten vahvasta tuloskunnosta. Yritysten raportoimat tulokset ovat olleet selvästi odotuksia parempia jo useita kvartaaleja peräjälkeen. Myös yritysten tulosennusteiden nousu on ollut positiivista”, pankki toteaa.

Osakkeet eivät kuitenkaan ole halpoja, kun katsotaan arvostuskertoimia.

Aktian mukaan globaaleiden osakemarkkinoiden arvostustaso P/E-luvulla mitattuna on seuraavan 12 kuukauden tuloskasvuennusteilla laskettuna 18,3x. Se ylittää selvästi viimeisen 10 vuoden mediaanitason 14,9x.

Siitä huolimatta osakeindekseillä on varaa vielä nousta, Aktia uskoo.

”Tilanne on sama kaikilla päämarkkinoilla – arvostustasot näyttävät arvostuskertoimilla mitattuna kalliilta suhteessa historiaan. Uskomme kuitenkin yhä osakemarkkinoiden suunnan olevan ylöspäin.”

Pankin näkemyksen mukaan merkittävin riski osakemarkkinoille olisi korkotason selvä nousu, mikä pienentäisi osakkeiden riskipreemiota suhteessa korkoihin. Tästä syystä inflaation pysyvä kiihtyminen olisi osakkeille keskeinen uhkatekijä, koska se voisi pakottaa myös keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa talouden ylikuumenemisen estämiseksi.

Vaikka pitkät korot ovat nousseet, eivät ne ole vielä huolestuttavan korkeita. Esimerkiksi USA:n 10-vuoden velkakirjan korko on tällä hetkellä 1,57 prosenttia.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen on osakenäkemyksessään astetta varovaisempi kuin Aktia.

Osakemarkkinoiden suurimmat tuotot ovat todennäköisesti jo nähty tältä vuodelta, Danske Bank ennustaa. Koronan jälkeinen voimakas talouksien avautumista seuraava talouskasvu voi olla jo hinnoiteltu osakkeisiin.

Osakemarkkinoiden näkymiä heikentää Danske Bankin mukaan useat tekijät. Koronan jälkeen avautuvat taloudet voivat saavuttaa kasvuhuippunsa nopeasti. Samaan aikaan osakkeet ovat poikkeuksellisen kalliita suhteessa tulostasoon.

”Nämä tekijät muodostavat kasvualustan osakemarkkinoiden epävakaille jaksoille, minkä vuoksi sijoittajien on lähitulevaisuudessa tasapainoiltava nousuhuuman hyödyntämisen ja mahdollisesti lähestyvään huippuun varautumisen kanssa”, Kemppainen sanoo.

Ylipaino eurooppalaisissa ja kehittyvien markkinoiden osakkeissa

Aktian mukaan myönteinen talouskehitys ja yritysten vahva tuloskunto puoltavat yhä riskinottoa inflaatioriskistä huolimatta, ja siksi Aktia ylipainottaa allokaatiossa osakkeita. Korkoriskin ottaminen ei sen sijaan houkuta, joten pankki alipainottaa pitkiä korkoja. Lyhyet korot ovat neutraalipainossa.

Maantieteellisessä osakeallokaatiossa Aktia suosii muita markkinoita syklisempiä Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Japanissa talouden elpyminen on ollut hitainta, ja siksi se on alipainossa. USA:ssa ja Pohjoismaissa pankki on neutraalipainossa.

Korkoallokaatiossa Aktia ylipainottaa matalan luottoluokituksen High Yield -yrityslainoja sekä kehittyvien maiden valtionlainoja. Alipainossa ovat euroalueen valtionlainoissa ja korkoherkät korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös