Kasvuosakkeet

Näistä asioista rakentuu äärimmäisen kallis osake

Arvostuskertoimien kautta todella kalliilta vaikuttava osake ei välttämättä ole yliarvostettu.  Kyseessä voi myös olla erittäin lupaavalta vaikuttava liiketoimintamalli.

Urugualainen dLocal Limitedin (NASDAQ: DLO) 12 kuukautta taaksepäin katsova P/S-luku on yli sata.

Jo tulokseen suhteutettava sadan ylittävä P/E-kerroin olisi korkea, mutta nyt puhutaan siis osakkeen hintaa myyntiin suhteuttavasta P/S-luvusta.

Arvostuskertoimiin suhteutettuna kyseessä on siis äärimmäisen kallis osake ja mielenkiintoinen kysymys kuuluu miksi markkinat arvostavat osakkeen näin korkealle?

Kysymys on mielenkiintoinen, sillä yritystä tutkimalla voi oppia tunnistamaan arvokkaita liiketoiminnan elementtejä. 

Nopea ratkaisu keskeiseen ongelmaan

Yksinkertaisuudessaan dLocal on alusta, joka tarjoaa verkkokauppiaille maksujärjestelmäratkaisun kehittyviin maihin.  

Monella kehittyvien markkinoiden asukkaalla ei ole edes pankkitiliä, saati sitten luottokorttia. Pankkisiirto ei toimi, jos pankkitiliä ei ole, eikä luottokorttimaksun tarjoaminen pelasta tilannetta, jos niitäkään ei ole käytössä.  

Käytännössä pitäisi tietää mitä maksujärjestelmää kukin loppuasiakas on tottunut käyttämään ja tarjota asiakkaalle juuri tuota järjestelmää. 

dLocalin tuotteen kautta verkkokauppias saa kerralla haltuunsa yli 600 erilaista maksutapaa ja 30 kehittyvää maata paikallisen kulttuurin huomioivalla tavalla. 

Kalliilla osakkeella on megatrendien keskiössä oleva tuote

Mielenkiintoista on, että dLocalin itsessään yksinkertainen konsepti asettuu kertaheitolla usean eri megatrendin keskiöön. 

Yksi megatrendi on ilmiö nimeltään API-talous. Rajapintoja hyödyntävät yritykset kilpailevat uudella tavalla, sillä tulevaisuuden kilpailuetu syntyy valmiudesta sopeutua muuttuneeseen toimintaympäristöön entistä nopeammin. dLocalin tuote on API-pohjainen sovellus, joka nopeuttaa yritysten pääsyä kehittyville markkinoille. 

Toinen megatrendi, josta dLocal hyötyy, on verkkokauppa. Koronapandemian sanotaan kiihdyttäneen verkkokaupan kasvua. Kasvu saattaa hetkeksi hidastua talouden avautumisen myötä, mutta on hyvin epätodennäköistä että verkkokaupan voittokulku häviäisi yhtään mihinkään. 

Ohjelmistojen siirtyminen pilveen on kolmas iso megatrendi ja dLocal tarjoaa pilvipohjaisen ratkaisun. Pilvipalvelut ja mobiili ovat johtaneet myös siihen, että finanssiteknologiasta on tullut kuuma ala. Alustana dLocal hyötyy tästä kehityksestä. 

Kaupungistuminen on neljäs megatrendi ja se etenee nyt vauhdilla etenkin Aasiassa ja Afrikassa. Kaupunkeihin keskittyy ja kaupungistuminen synnyttää taloudellista toimintaa, työvoimareserviä, erikoistumista, tuottavuuden kasvua ja vaurastumista. Monen kehittyvän maan väestö on nuorta, joka sekin on talouskasvun kannalta hyvä lähtökohta.  

Kovat näytöt kasvusta ja kannattavuudesta

Moni asia näyttää hyvältä paperilla, mutta lopulta harva idea lähtee lentoon. Viimeisimmästä osavuotiskatsauksesta nähdään, että dLocalilla on kuitenkin näyttää myös todella kovia numeroita.

Prosessoitujen maksutapahtumien määrä kasvoi 319 prosenttia 1,5 miljardiin dollariin ja liikevaihto 186 prosenttia 59 miljoonaan dollariin vuodentakaisesta tasosta. 

Yleisesti ottaen kasvuvauhti hidastuu mitä suuremmaksi yritys kasvaa, mutta dLocal Limitedin toisen vuosineljänneksen lukemat osoittavat kiihtyvää kasvua niin ensimmäiseen vuosineljännekseen kuin vuodentakaiseen tasoon verrattuna. 

dLocalin liikevaihdon pysyvyys oli huimat ja kertakaikkisen ainutlaatuinen 198 prosenttia. Verrataanpa lukemaa muutamaan muuhun todella kovan luokan Saas-yritykseen: Slack 143 prosenttia, Zoom Video 140 prosenttia, SnowFlake 168 prosenttia, Twilio 139 prosenttia.  

Globaaliin johtoasemaan tähtäävä voimakkaasti kasvava yritys tarvitsee rahaa markkinointiin, myyntiin ja tuotekehitykseen. Rahaa tarvitaan myös käyttöpääomaan. Siis siihen, että kun kerralla palkataan kymmenen uutta ihmistä, tulee heille maksaa palkkaa heti alusta lähtien, vaikka vie oman aikansa ennen kuin uusien työntekijöiden työpanos näkyy kasvaneena liikevaihtona. 

Useimmiten onkin niin, että voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva yritys tekee tappiota. dlocal teki kuitenkin toisella vuosineljänneksellä 17,7 miljoonan dollarin tuloksen kovasta kasvustaan huolimatta.

Vallihaudan rakentaminen

Megatrendien keskiössä toimivan dLocalin pitäisi hyötyä globalisaation kasvusta, verkkokaupan kasvusta ja etenkin digitalisten tuotteiden verkkokaupan kasvusta, suuresta ja kasvavista kehittyvien maiden markkinoista ja kehittyvien markkinoiden merkityksen kasvusta.

Tähänastiset tulokset viittaavat siihen, että yrityksellä on aidosti edellytyksiä hyödyntää nämä käsillä olevat kasvun mahdollisuudet. 

On Ilmiselvää, että dLocal rakentaa vallihautaa kasvun kautta. Yritys kattaa tällä hetkellä 30 kohdemaata. Toisella vuosineljänneksellä listaan lisättiin Vietnam, Malesia ja Guatelama. 

Usean kohdemaan kattaminen yhden palveluntarjoajan kautta on isolle brändille todennäköisesti houkuttelevampi vaihtoehto tilkkutäkin rakentamiseen verrattuna. Skaalan voisi olettaa lisäävän tuotteen houkuttelevuutta. 

Samalla kyseessä on kaksisuuntainen maksutavat ja globaalit asiakkaat yhdistävä alusta, jossa pitäisi olla klassinen voittaja-vie-kaiken rakenne.

Vallihautaa tuo todennäköisesti myös se, ettei kyse ole pelkästä maksuliikenteestä vaan myös viranomaissääntelyn ja verotuksen huomioivasta maksujen palautuksesta. dLocal on osittain rajat ylittävän maksuliikenteen yritys, osittain teknologiayritys ja osittain paikallinen asiantuntija, joka tietää millä menetelmällä missäkin maassa halutaan maksaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Pelkkää kuplaa? 

On selvää, että dLocal on mielenkiintoinen yritys, mutta onko mitään järkeä laittaa rahojaan kiinni yritykseen, jonka arvostuskertoimet ovat aivan jäätävän korkeat?

Yksi dLocaliin liittyvä merkittävä riski liittyy tuloksentekokykyyn. dLocal veloitti palveluistaan keskimäärin reilun viiden prosentin komission vuonna 2020. Monet palveluntarjoajat keskittyvät kehittyneille markkinoille kehittyvien markkinoiden sijaan, mutta siltikin riskinä on, että kilpailu syö dLocalin marginaalit. 

Sijoittajilla on paha tapa innostua ja maksaa liikaa kuumista tulevaisuuden lupauksista ja talouden avautuminen saattaa vielä näkyä dLocalin nykyistä hitaampana kasvuna. Inflaatio ja korkojen nousu voisivat puolestaan vaikuttaa negatiivisesti dLocalin arvostukseen tarjoten myöhemmin nykyistä huomattavasti paremman ostopaikan joskus myöhemmin.  

Toisaalta ja tässä tilanteessa dLocalin arvostuskertoimien kuuluukin olla korkealla tasolla. Tällä hetkellä näyttää nimittäin siltä, että dLocalilla on kaikki edellytykset selvitä globaalina voittajana voittaja-vie-kaiken rakennetta sisältävistä erittäin merkittävän kokoisista ja kasvavista markkinoista. 

Netflix, Alphabet ja Apple ovat globaaleja voittajia. Vilkaus niiden osakekursseihin riittää hahmottamaan kuinka hyvät tuotot pitkä sijoitus globaalin voittajaan tuo, mikäli sijoitus tehdään ennen kuin asema on lopullisesti saavutettu.  

Globaalin voittajan skenaariossa ja vuosien päästä dLocalin nykyinen reilun 19 miljardin dollarin markkina-arvo ei ole vielä paljon mitään.  

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa dLocalin osakkeita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös