Kasvuosakkeet

Revenio kasvaa vauhdilla, mutta ei lunasta analyytikoiden kovia tulosodotuksia

Lähde: Revenio Group.

Revenion tulosraportti oli odotetusti vahva, mutta ei tuloskehityksen osalta niin vahva kuin odotettiin.

Silmänpainemittareistaan tunnettu terveysteknologiayhtiö Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Lisäksi konsernin silmien hoidon ohjelmistoalusta Oculo yhdistää kliinisen viestinnän, etäterveydenhuollon, potilaan etäseurannan ja data-analytiikkaosaamisen.

Revenio on Helsingin pörssin kirkkaimpia tähtiyhtiöitä. Sen liikevaihto on kivunnut vuosina 2016 – 2020 23,4 miljoonasta eurosta yli 61 miljoonaan euroon. Liiketulos on noussut 7,1 miljoonasta eurosta 17,1 miljoonaan euroon.

Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli osoitus kasvun jatkumisesta.

Yhtiön liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa peräti 40,8 prosenttia edellisvuodesta 16,8 miljoonaan euroon. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-maaliskuussa oli vieläkin enemmän, 44,5 prosenttia.

Liiketoiminnan vahvaan kehitykseen vaikutti myynnin sujuminen hyvin kaikilla yhtiön keskeisillä markkinoilla. Myös kuvantamislaitteiden myynnin kehitys oli positiivista alkuvuoden aikana ja investointihalukkuutta on löytynyt myös suurempiin investointeihin.

Yritysoston 0,6 miljoonan euron kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa, ollen 31,3 prosenttia liikevaihdosta ja kasvaen lähes 117 prosenttia vertailukaudesta. Oikaistu liiketulos ylitti selvästi 4,5 miljoonan euron analyytikoiden konsensusennusteen.

Positiivinen tulosvaroitus lupaa edelleen väkevää myyntiä

Keskiviikkona Revenio julkisti positiivisen tulosvaroituksen ja päivitti taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2021. Torstaina yhtiö julkisti huhti-kesäkuun tulosraporttinsa.

Uuden ohjeistuksen muutos edelliseen ohjeistukseen on kuitenkin vain hiuksenhieno. Kyse on pienestä liikevaihtoa koskevasta sanamuodosta.

Yhtiö odottaa nyt valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä. Koronapandemia aiheuttaa kuitenkin edelleen markkinoihin liittyvää epävarmuutta.

Aiemmin huhtikuussa Revenio oli arvioinut, että koronapandemia aiheuttaa edelleen markkinoihin liittyvää epävarmuutta. Yhtiö odotti tuolloin valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Toisella vuosineljänneksellä vahva tuloskehitys jatkui.

Konsernin liikevaihto nousi lähes 38 prosenttia viime vuodesta 18,9 miljoonaan euroon. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 43 prosenttia. Liiketoiminnan vahvaan kehitykseen vaikutti myynnin sujuminen hyvin monilla keskeisillä markkinoilla. Kuvantamislaitteiden myynnin kehitys oli erittäin vahvaa toisella vuosineljänneksellä

Liiketulos nousi viime vuoden 3,4 miljoonasta eurosta 4,4 miljoonaan euroon. Tuloskasvu jäi kuitenkin odotuksista, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 5,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kertoo, että erityisesti Revenion silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti oli erittäin vahvaa edellisvuoden koronakevääseen verrattuna. Myös silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä oli vahvaa ja anturimyynti jatkoi kasvuaan.

”Keskeisillä markkinoillamme on sopeuduttu toimimaan Covid-19-pandemian sävyttämässä toimintaympäristössä, mikä näkyy kaikkien tuotteidemme kysynnän kasvuna”, Toijala toteaa.

Toijalan mukaan valuuttakurssit vaikuttivat toisella neljänneksellä lähes miljoona euroa liikevaihtoa alentavasti. Tulosta heikentävää vaikutusta tällä oli yli 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi toisen vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikuttivat poikkeuksellisen korkeat henkilöstökulut.

Pilvipohjaiset ohjelmistoratkaisut jatkossa keskeinen osa strategiaa

Revenio kertoi maaliskuussa ostavansa australialaisen CERA Technologies Pty Ltd:n eli Oculon koko osakekannan. Oculo on australialainen silmien hoidon ohjelmistoalusta, jossa yhdistyvät kliininen viestintä, etäterveydenhuolto, potilaan etäseuranta ja data-analytiikkaosaaminen.

Oculo on SaaS-pohjainen ohjelmistoalusta, joka muuttaa silmien hoitokäytäntöjä mahdollistamalla ja tehostamalla kliinistä yhteistyötä, yhdistämällä eri tietosiiloja tietojen ja kuvien jakamiseksi, sekä mahdollistamalla paremman ja kustannustehokkaamman potilaan silmien hoidon.

Oculo mahdollistaa kliinisen kuvantamisen, lähetteiden ja muun kliinisen viestinnän turvallisen ja reaaliaikaisen jakamisen terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Oculo-ohjelmistoa käyttää Australiassa jo yli 3 300 optometristiä ja 800 silmälääkäriä, jotka ovat prosessoineet ohjelmiston avulla yli miljoona potilasta.

Revenion mukaan yritysosto on keskeinen osa Revenion strategiaa ja sen myötä Revenio ottaa merkittävän askeleen kohti silmien hoidon integroituja ohjelmistoratkaisuja. Yritysosto tukee myös Revenion asemaa silmien kliinisen diagnostiikan kokonaisratkaisujen kärkiyhtiönä ja avaa yhtiölle uusia mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla silmien etäterveydenhuollon ja teknologiapohjaisten silmienhoitomallien alueilla.

Yritysosto tukee myös merkittävästi Revenion kasvustrategiaa, yhtiön edetessä tavoitteessaan parantaa silmien hoidon tuottavuutta ja laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla, sekä muuttaa kliinisiä hoitokäytäntöjä silmien hoitoon keskittyvillä ohjelmistoratkaisuilla.

Revenion tutkimus- ja kehitys- sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvien panostusten suhteellinen taso on vuosina 2021 ja 2022 jonkin verran vuotta 2020 korkeammalla tasolla. Oculolla on erittäin vähän muuttuvia kustannuksia, minkä Revenio odottaa parantavan konsernin myyntikatetta jatkossa.

SaaS-pohjaiseen Oculo-ohjelmistoratkaisuun liittyvä myynti kasvattaa jatkossa myös jatkuvalaskutteisen myynnin osuutta Revenion liikevaihdosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös