Yritysuutiset

Terveystalo ei pysty vastaamaan kaikkeen vahvaan kysyntään

Terveystalon palveluille on kysyntää, mutta kasvun pullonkaulat rajoittavat kasvua.

Terveystalon liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 13,7 prosenttia vertailukaudesta 273 miljoonaan euroon.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 23,6 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli vertailukaudella 23,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen. Analyytikoiden konsensusennuste oikaistulle liikevoitolle oli 24,6 miljoonaa euroa, joten Terveystalo ei yltänyt odotuksiin.

”Erityisesti yksityisasiakkaiden vastaanottokäynnit jatkoivat kasvu-uralla. Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla myös työterveyden ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä julkisasiakkuuksissa”, kertoo Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

Ihon mukaan yrityksen digitaalisten vastaanottojen määrä jatkoi kasvuaan, mikä osoittaa etävastaanottojen jäävän osaksi asiakkaiden arkea myös jatkossa. Koronaan liittyvät palvelut kasvattivat edelleen liikevaihtoa testivolyymien säilyessä korkealla tasolla.

Palveluiden varausasteet korkealla

Feelgoodin Ruotsin liiketoiminta yhdisteltiin nyt Terveystgalon raportointiin ensimmäistä kertaa, ja sen liikevaihto oli noin 13,5 miljoonaa euroa, Iho kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen, kun taas kausiluonteisesti alhainen toimintavolyymi painoi Ruotsi ja muut -segmentin kannattavuutta.

Terveystalolla on nyt vaikeuksia vastata kasvavaan kysyntään.

”Kysynnän vahvistuessa tarjonnan pullonkaulat ovat tehneet paluun. Vastaanottojen varausasteet nousivat kolmannella neljänneksellä ennätystasolle, keskimäärin 96 prosenttiin. Näin korkea verkostonlaajuinen varausaste tarkoittaa, ettemme kykene vastaamaan aivan kaikkeen kysyntään”, Iho paljastaa.

Terveystalo on panostanut jo usean vuoden ajan tarjonnan ja kysynnän älykkääseen ohjaukseen parantaakseen palvelujen saatavuutta.

”Aktiivinen asiakasohjaus ja paikallista fyysistä palvelutarjontaa tukevat digipalvelut mahdollistavat koko verkoston toimimisen korkeammilla varausasteilla. Olemme lisäksi kyenneet nostamaan asioinnin itsepalveluastetta ja parantaneet sen konversiota. Jatkamme investointeja prosessiemme kehittämiseen ja älykkääseen alustaamme sillä potentiaalia on vielä paljon”, Iho toteaa.

Feelgoodin integraatio on edennyt toimitusjohtajan mukaan suunnitellusti. Yhdistyminen tuo skaalaetuja.

”Lähes kaksinkertaisella asiakaspohjalla ja toisiamme täydentävillä kyvykkyyksillä voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme sekä ammattilaisillemme ja parantaa toiminnan tehokkuutta”, Iho kertoo.

Ihon mukaan julkisessa terveydenhuollossa hoitojonot kasvavat koronapandemian jälkiaallossa.

”Yli lakisääteisen kuuden kuukauden jonotusaikoja on runsaasti etenkin leikkauksiin; kaihi- ja lonkkaleikkaukset ovat selvästi ruuhkautuneimpia. Suomen valtio on luvannut hoitovelan purkamiseen 450 miljoonan euron rahoituksen, mutta päätökset niiden käytöstä on vielä tekemättä.”

Ei numeerista arviota koko vuoden tuloksesta

Terveystalo toteaa näkymissään, että markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on vahvaa. Kysyntä kuitenkin vaihtelee palveluittain ja tarjonta saattaa rajoittaa sitä.

Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän yhtiö odottaa jatkuvan hyvällä tasolla, huolimatta volyymin laskusta aikaisemmista huippulukemista.

Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän Terveystalo odottaa kehittyvän positiivisesti. Yhtiö odottaa yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi.

Yhtiö odottaa julkisen sektorin kysynnän säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.

Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. 

Terveystalo ei edelleenkään anna numeerista arviota koko vuoden liikevaihdosta tai liikevoitosta.

Terveystalon heinä-syyskuu 2021 avainluvut

  • Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vertailukaudesta 273,1 (240,2) miljoonaan euroon.
  • Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 1,9 prosenttia 31,5 (30,9) miljoonaan euroon ja oli 11,5 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen.
  • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,3 (0,6) miljoonaa euroa
  • Kauden tulos oli 14,5 (16,1) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,11 (0,13) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 (8,6) miljoonaa euroa.
  • Feelgood Svenska AB yhdisteltiin ensimmäistä kertaa konsernin tulokseen. Liikevaihto (Ruotsi ja muut -segmentti) oli 13,5 miljoonaa euroa ja EBITA -1,6 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös