Yritysuutiset

Varainhoitotalo eQ kasvatti tulostaan jo 31 kerran peräkkäin

Yhtiö on vahvassa vireessä ja uskoo vaihtoehtoisten tuotteiden kysyntään vuonna 2022.

Varainhoitoyhtiö jatkoi loka-joulukuussa vahvaa vetoa. Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 21,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 20,1 miljoonaa euroa.

eQ-konserni on kotimainen Helsingin pörssissä noteerattu varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,6 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 19,5 miljoonaa euroa, kuten vuotta aiemminkin. Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat selvästi, 0,7 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja oli 12,7 miljoonaa euroa, ja osakekohtainen tulos nousi 0,24 eurosta 0,26 euroon.

Koko vuonna 2021 eQ:n kasvu oli erittäin vahvaa – tulos on kasvanut jo 31 peräkkäistä neljännestä.

Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 78,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 47,7 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 39 prosenttia ja liikevoitto lähes 17 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 55 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies kertoo, että odotus korkojen noususta aiheutti hermostuneisuutta osakemarkkinoilla. Syksyllä lisähuolena oli puolestaan Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä, joka ajautui velkakriisiin ja heikensi koko kiinteistösektorin näkymiä.

Koko vuosi tarjosi silti muhkeita osaketuottoja.

”Vahvana jatkunut talouskasvu ja yritysten tulosten kasvu kuitenkin rauhoittivat markkinoita ja koko vuoden osalta osakkeiden tuotto oli erittäin hyvä. Eniten euroissa tuotti S&P 500, peräti 37,9 %. Eurooppalaiset osakkeet tuottivat MSCI:n indeksillä mitattuna 25,1 % ja suomalaiset osakkeet 25,3 %. Kehittyvien markkinoiden tuotto jäi 4,9 %:iin. Syynä tähän olivat etenkin koronarokotusten hitaus muualla kuin Kiinassa ja Kiinan osalta maan omat, eri sektoreihin kohdistetut sääntelytoimet”, Koskimies kiteyttää.

Vuoden 2021 korkotuotot olivat kuitenkin high yield -lainoja ja paikallisvaluuttamääräisiä kehittyvien maiden yrityslainoja lukuun ottamatta negatiivisia.

”Euro valtionlainaindeksin tuotto oli -3,4 %, Euro IG yrityslainaindeksin tuotto -1,0 % ja eurosuojattujen, kehittyvien yrityslainojen indeksin tuotto -2,2 %. High yield -lainojen indeksituotto oli 3,2 %”, Koskimies kertoo.

Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi koko viime vuonna 23 prosenttia 64,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 26 prosenttia ja yli kahdeksan miljoonaa euroa ollen katsauskaudella 40,3 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot, sekä tuottosidonnaiset palkkiot.

Varainhoitotalon sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli pakkasella 0,1 miljoonaa euroa. Aktiviteetin merkittävä lisääntyminen listaamattomien yhtiöiden yrityskaupoissa vaikutti positiivisesti salkun kassavirtaan, arvonmuutoksiin ja realisoituneisiin voittoihin.

eQ:n varainhoidon vuosi 2021 oli myynnillisesti erittäin hyvä. Yhtiön mukaan tammikuussa 2022 eQ PE XIV North ja eQ PE SF IV -pääomasijoitusrahastot keräsivät ennätyksellisesti rahastojen ensimmäisissä sulkemisissa yhteensä 281 miljoonaa euroa, ja eQ VC -rahasto kasvoi 56 miljoonaan dollariin.

Varainhoitotalo uskoo, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana vaihtoehtoisissa sijoitustuotteissa. Tulosta vahvistaa lisäksi se, että eQ alkaa vuodesta 2022 alkaen jaksottaa pääomarahastojen tuottosidonnaisen palkkion voitontasauksen osuutta tuloslaskelmaan.

Yhtiö ennakoi varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2022. eQ ei anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös