Markkinakommentit

Mitä historian perusteella on odotettavissa osakemarkkinoilla?

Osakemarkkinoiden arvostustaso on edelleen kalliimpi kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Kuluva vuosi on alkanut Yhdysvaltain osakemarkkinoilla heikoiten yli 50 vuoteen. Edellisen kerran yhtä heikko vuoden aloitus nähtiin vuonna 1970.

Maailman seuratuin osakeindeksi, S&P 500, on halventunut noin 16 prosenttia vuoden alusta. 

Kurssilasku on kohdistunut erityisesti teknologia-alaan. Teknologiaindeksi Nasdaq 100 on laskenut noin 25 prosenttia tänä vuonna.

Osakemarkkinoiden laskusta huolimatta osakkeiden arvostustaso ei ole vieläkään edullinen, jos sitä arvioidaan tulospohjaisesti. 

S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskerroin eli P/E-luku on tämän hetken analyytikoiden tulosennusteilla 16.8. Viimeisen 20 vuoden keskiarvo on 15,7. 

Suunta osakemarkkinoiden arvostuskertoimissa saattaa edelleenkin olla alaspäin, sillä tyypillisesti kertoimet laskevat, jos Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaa korkotasoa. Sitä vastoin arvostuskertoimet yleensä nousevat tilanteessa, jossa Fed elvyttää ja osakekurssit sen myötä kallistuvat. 

Rahapolitiikan kiristyminen heikentää yleensä myös yhtiöiden tuloskasvua. Huonommat tuloskasvuodotukset supistavat arvostuskertoimia. Sen vuoksi myös taantumassa arvostuskertoimet ovat yleensä matalampia.

Boston Partnersin Michael Mullaney kommentoi osamarkkinoiden nykytilannetta Wall Street Journalille. Hän arvioi, että osakemarkkina on tällä hetkellä neutraalisti hinnoiteltu suhteessa korkotasoon. Hän odottaa kuitenkin arvostustasojen jatkossa laskevan, koska Fed aikoo nostaa korkotasoa. 

Vuosituhannen alussa teknokuplan poksahdettua, S&P 500 -indeksin tulosennusteilla laskettu P/E-luku oli alimmillaan 14,2. Se oli vuonna 2002. 

Finanssikriisin ensimmäisenä vuonna 2008 tuloskertoimen pohja löytyi tasolta 8,8. Poikkeuksellisen matala taso johtui syvästä taantumasta.

P/E-luvun pohja saattaisi siis löytyä läheltä tasoa 15, jos Yhdysvaltoihin ei tule taantumaa. Sitä vastoin ”normaali” taantuma aiheuttaisi sen, että P/E-luku kenties laskisi vielä lisää ja olisi noin 13-15.

Yksittäisten yhtiöiden välillä on edelleen suuria eroja hinnoittelussa. Tulospohjaisesti kallein ”mega cap” on Tesla. Yhtiön P/E-luku tulosennusteilla oli viime vuoden lopulla 120. Nyt yhtiön osake treidaa 54 kertaa odotettu tulos. Teslan osakkeen P/E-luku on supistunut merkittävästi kurssilaskun seurauksena. Lisäksi tulosennusteiden nostoilla on ollut osuutensa.

Kuluvan vuoden tähtisektori tuottojen osalta on ollut energia. Sektorin yhtiöiden hinnoittelu on maltillinen verrattuna moniin muihin. Esimerkiksi öljyjätti Exxon Mobilin P/E-luku tulosennusteilla on 9.4. Viime vuoden lopulla se oli korkeampi, tarkemmin sanoen 10,5. Yhtiön osake on kallistunut vuoden alusta noin 40 prosenttia, mutta kerroin on siitä huolimatta supistunut. Se johtuu siitä, että tulosennusteet ovat kohonneet kurssinousua enemmän.

Jatkossa hinnoitteluerot todennäköisesti jatkavat tasaantumista. Korkotason nousu supistaa suhteellisesti enemmän kasvuyhtiöiden arvostuskertoimia. Edessä on siis kuoppainen tie kohti neutraalimpaa rahapolitiikkaa ja sen mukaista arvostustasoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös