Indikaattorit

Tässäkö merkki inflaation taittumisesta? Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 9,5 prosenttia

Tuottajahintojen muutos on perinteisesti ennakoinut inflaation muutosta. Nyt tuottajahinnat ovat kääntyneet selvään laskuun.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 9,5 prosenttia vuoden 2022 kesäkuusta vuoden 2023 kesäkuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat laskivat 12,0 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa ”hintoja tehtaiden porteilla” eli Suomessa valmistettujen teollisuustavaroiden tuottajahintojen kehitystä. Indeksiin sisältyvät sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat. Tuottajahinta on yrityksen hyödykkeestään tai palvelustaan saama hinta.

Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden, perusmetallien, sähkön sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta, Tilastokeskus kertoo. Hintojen laskua hillitsi etenkin elintarvikkeiden sekä koneiden ja laitteiden kallistuminen vuodentakaisesta.

Sekä viennin- että tuonnin hinnat laskivat tarkalleen yhtä paljon. Vientihintaindeksi laski 11,9 prosenttia ja tuontihintaindeksi laski 11,9 prosenttia vuodessa.

Öljyn hinnanlasku avitti tuottajahintojen laskua

Tuontihintaindeksin laskuun vaikutti erityisesti raakaöljyn, perusmetallien, öljytuotteiden ja maakaasun halpeneminen. Tuontihintojen laskua hillitsi etenkin elintarvikkeiden sekä koneiden ja laitteiden kallistuminen.

Toukokuusta kesäkuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,3 prosenttia. Tuottajahintoja laski erityisesti perusmetallien sekä paperin ja paperituotteiden halpeneminen edelliseen kuukauteen verrattuna. Tuottajahintojen laskua hillitsi erityisesti sähkön ja öljytuotteiden kallistuminen edelliseen kuukauteen verrattuna.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 5,8 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille. Se sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Seuraavatko kuluttajahinnat perässä?

Tuottajahintaindeksin ja yleisemmin inflaation mittarin käytetyn kuluttajahintaindeksin välillä on historiallisesti ollut yhteys. Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä, ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Yleensä tuottajahintaindeksin muutokset ovat ennakoineet muutoksia myös kuluttajahinnoissa. Kun yritysten kustannukset muuttuvat, muuttuvat viiveellä myös yritysten myymien lopputuotteiden hinnat. Tuottajahintojen muutokset ovat kuitenkin olleet selvästi rajumpia kuin kuluttajahintojen.

Toisaalta tuottajahintoihin vaikuttaa voimakkaasti energian hintakehitys, minkä vuoksi ne eivät kerro palvelusektorin hintapaineista. Tavaroiden hintakehitykseen tuottajahinnoilla on sen sijaan vaikutusta.

Tällä hetkellä kuluttajahinnat kulkevat eri suuntaan kuin tuottajahinnat. Vaikka kuluttajahintojen muutos on hidastunut, nousevat kuluttajahinnat edelleen voimakkaasti.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa 6,3 prosenttia. Inflaatio oli kuitenkin laskussa, sillä toukokuussa inflaatio oli 6,8 prosenttia. Inflaation hidastuminen toukokuusta kesäkuulle johtui muun muassa bensiinin hinnan laskusta sekä sähkön hinnan lievemmästä noususta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös