Rahastotietoa

Sijoitusrahastoja lopetetaan tiuhaan – varo eloonjäämisharhaa

Uusia sijoitusrahastoja syntyy, ja vanhoja lopetetaan suuria määriä. Kaikki syyt rahastojen häkellyttävän suurelle vaihtuvuudelle eivät ole rahastosijoittamisen kannalta mairittelevia.

Aktiivisesti hoidettuja sijoitusrahastoja markkinoidaan varsinkin piensijoittajille tyypillisesti pitkäaikaisina sijoituskohteina. Myös rahastojen hinnoittelumalli kannustaa pitkäaikaiseen sijoittamiseen – rahastojen aktiivisesta ostamisesta ja myymisestä seuraa luovutusvoittoverojen lisäksi ylimääräisiä merkintä- ja lunastusmaksuja (hallinnointipalkkion lisäksi).

Pitkäaikaissijoittaminen rahastoihin kuitenkin voi koitua vaikeaksi jos sijoittaja ei voi luottaa rahaston säilymiseen.

Tähän ongelmaan kiinnittää huomiota sijoitusrahastoja tutkiva Morningstar. Yhtiön tilastojen mukaan vuosina 2008 – 2012 on avattu yksistään Euroopassa lähes 13 000 uutta sijoitusrahastoa. Samalla ajanjaksolla rahastoja lopetettiin (joko yhdistelemällä toiseen rahastoon tai likvidoimalla) lähes 18 000 rahastoa.

Lopetettujen sijoitusrahastojen määrä on häkellyttävän suuri, se vastaa peräti 48 prosenttia koko sijoitusrahastokannasta, Morningstar kertoo.

Miksi siis rahastojen vaihtuvuus on näin valtava?

Uusia rahastoja perustetaan vastaamaan uudenlaiseen kysyntään. Sijoittajat hakevat jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joille he voivat vähentää sijoitussalkkunsa riskitasoa. Tähän tarkoitukseen sijoittajat etsivät usein sellaisia kohteita jotka korreloivat mahdollisimman vähän esimerkiksi osakkeiden ja osakeindeksien tuottojen kanssa.

Tähän kysyntään rahastoyhtiöt tietenkin vastaavat. Morningstarin tilastot osoittavat, että vaihtoehtoisia ja hyödykerahastoja perustettiin Euroopassa suhteessa eniten, 16 ja 14 prosenttia nykymäärään verrattuna.

Mutta rahastojen lyhyelle elinkaarelle on raadollisempikin selitys, nimittäin niin sanottu eloonjäämisharha.

Tällä tarkoitetaan ilmiotä, jonka mukaan sijoitusrahastojen keskimääräiset tuotot näyttävät todellista paremmilta siksi, että rahastoyhtiössä näyttäisi olevaa taipumusta lopettaa vähin äänin  huonosti menestyneitä rahastoja. Rahastojen tuottovertailuista siis puuttuvat useat heikosti menestyneet ja lopetetut rahastot. Kun tarkastellaan tällä hetkellä markkinoilla olevien rahastojen tuottoja, ovat heikosti menestyneet rahastot tarkastelun ulkopuolella.

Amerikkalaistutkijat Elton, Gruber ja Blake selvittivät vuonna 1996 eloonjäämisharhan suuruutta USA:n rahastomarkkinoilla. Tutkijat mittasivat harhaa vertaamalla elossa olevien rahastojen keskimääräisiä tuottoja kaikkien rahastojen (sisältäen siis myös lopetetut) tuottoihin. Tutkijoiden mukaan eloonjäämisharhan suuruus oli noin 0,9 prosenttia vuosittain.

Rahastojen korkea vaihtuvuus viittaa juuri siihen, että rahastoyhtiöt tuovat markkinoille kokeilumielessä uusia ”innovatiivisia” tuotteita. Jos uusi konsepti ei toimi, vedetään se vähin äänin pois markkinoilta.

Rahastotuottojen vääristymän lisäksi tällainen toiminta on tietenkin haitallista sijoittajien sijoitusstrategian toteutuksen kannalta. Rahaston lopettaminen voi tuottaa epämiellyttävän yllätyksen esimerkiksi silloin, kun se tapahtuu hetkellä jolloin sijoittajan kyseisen rahaston kokonaistuotto on tappiolla. Sijoittaja ehkä uskoo rahaston nousuun tulevaisuudessa, mutta joutuu realisoimaan tappiot vastoin tahtoaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös