Sijoittajan verotus

Henkilökohtainen sijoitusyhtiö voi tuoda merkittäviä verosäästöjä

Sijoitustoiminnan harjoittaminen oman henkilökohtaisen sijoitusyhtiön kautta voi tuoda monessa tilanteessa merkittäviä kustannussäästöjä verotukseen, kertoo veroasiantuntija.

Henkilökohtaisen sijoitusyhtiön hyöty syntyy yksityishenkilön pääomaverojen ja vastaavasta tulosta osakeyhtiön yhteisöverona maksettavien verojen välisestä erosta. ”Yksityishenkilön maksama veroprosentti on 10 tai jopa 13 prosenttiyksikköä suurempi kuin vastaavasta tulosta osakeyhtiön maksettavaksi määrättävä vero”, toteaa asianajotoimisto Borenius Oy:n asianajaja ja veroasiantuntija Sami Tuominen Viisas Raha -lehden artikkelissaan.

Ero syntyy siitä, että yksityishenkilön pääomaverokannat ovat 30 ja 33 prosenttia. Alle 30000 euron pääomatuloista maksetaan 30 prosentin vero ja sen ylittäviltä euroilta veroa menee 33 prosenttia.

Vastaavasti suomalaisen osakeyhtiö maksaa veronalaisista tuloistaan yhteisöveroa vain 20 prosenttia.

Ero on siis merkittävä. Tuominen huomauttaa kuitenkin, ettei osakeyhtiö voi hyödyntää luovutusvoittoverotuksessaan niin sanottua hankintameno-olettamaan. Yksityishenkilön veronalaista tuloa laskettaessa vähennetään luovutushinnasta aina vähintään 20 prosenttia tai jos luovutettava omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta 40 prosenttia.

Sijoitusyhtiötä suunnittelevan yksityissijoittajan on Tuomisen mukaan syytä ottaa huomioon myös osingonjako. Osakeyhtiön kautta saatu voitto on jaettava osinkoina yhtiön omistajille. Osinkoina jaetuista euroista menee veroa vähintään 7,5 prosenttia ja enimmillään kymmeniä prosentteja, jos jaettua osinkoa verotetaan niin sanottuna ansiotulo-osinkona.

Parhaan hyödyn sijoittaja siis saa sijoitusyhtiöstä Tuomisen mukaan silloin, kun sijoitetusta pääomasta saadut voitot sijoitetaan edelleen osingonmaksun sijasta.

Sijoitusyhtiötä harkitsevien sijoittajien kannattaa myös muistaa että sijoitusyhtiöstä syntyy jonkin verran hallinnollisia kustannuksia, ja oman sijoitusyhtiön omistaminen saattaa johtaa joidenkin etujen menettämiseen. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi ansiosidonnainen päiväraha, sijoitussuoja tai omistajina olevien lasten opintotuki.

Parhaan hyödyn sijoitusyhtiöstä voi Tuomisen mukaan saada silloin, kun sijoitussalkun koko ja volyymi kasvavat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös