ETF-perusteet

Euroopan institutionaaliset sijoittajat aikovat lisätä ETF:ien käyttöä

BlackRockin tutkimuksen mukaan institutionaaliset sijoittajat uskovat ETF:ien ja etenkin korko- ja älybeetatuotteiden käytön kasvavan reippaasti Euroopassa.

Lähes puolella hankituista ETF:istä korvattiin johdannaisia.

BlackRockin tilaamaan ja Greenwich Associatesin toteuttamaan ”ETFs in the European Institutional Channel” -kyselyyn vastasi 123 eurooppalaista institutionaalista sijoittajaa, jotka edustavat eläkerahastoja, varainhoitajia ja vakuutusyhtiöitä. Haastattelujen perusteella ETF-tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan miltei viidenneksellä vuoden 2016 aikana Euroopassa.

Seuraavan 12 kuukauden aikana ETF:ien käyttö laajenee ja niihin sijoitettujen varojen määrä kasvaa. Noin 25 % Manner-Euroopan institutionaalisista sijoittajista käyttää jo ETF-tuotteita. 35 % sijoittajista suunnittelee lisäävänsä ETF-tuotteiden käyttöä seuraavan vuoden aikana.

Tällä hetkellä ETF-tuotteilla on noin vajaan kymmenyksen osuus (9,3 %) institutionaalisten sijoittajien salkuista, kun vuonna 2014 osuus oli 7,2 %. Varainhoitajat ovat innokkaimpia ETF-käyttäjiä – heistä noin 72 % on jo mukana ETF-markkinoilla.

Viisi syytä ETF:ien käytön kasvuun

Tutkimuksessa löydettiin viisi syytä institutionaalisten sijoittajien kasvaneeseen ETF:ien käyttöön Euroopassa:

1. Korko-ETF:t suosiossa: Kuusi kymmenestä ETF-sijoittajasta käyttää tuotteita sijoittaakseen korkomarkkinoille. Tärkeimmiksi syiksi nimettiin käytön helppous (72 %), likviditeetti (69 %) ja mahdollisuus hajauttaa varoja yhdellä sijoituksella (69 %). BlackRock ennustaa globaaleihin korko-ETF:iin sijoitettujen varojen ylittävän 2 biljoonan dollarin rajan vuoteen 2025 mennessä.

2. Strateginen käyttö kasvussa: ETF-sijoitukset jakautuvat tasaisesti strategisiin (51 %) ja taktisiin (49 %) sijoituksiin. Institutionaaliset sijoittajat käyttävät kuitenkin ETF:iä entistä enemmän sijoitusten tasapainottamisen kaltaisiin toimiin, mikä viittaa strategisen käytön kasvuun.

3. ETF:t korvaavat johdannaistuotteita: Lähes puolet kyselyn vastaajista on vaihtanut johdannaistuotteita ETF-tuotteisiin viimeisen vuoden aikana. 17 % heistä nimesi syyksi ETF:ien yksinkertaisuuden ja toiset 17 % niiden edullisuuden. 41 % institutionaalisista sijoittajista suunnittelee vaihtavansa osakefutuureja ETF-tuotteisiin ja 19 % aikoo tehdä näin myös korkotuotteissa. 11 % aikoo korvata hyödykesijoituksia ETF:illä.

4. Älybeeta-ETF:t hyvässä vedossa: Yli viidennes institutionaalisista sijoittajista ‒ erityisesti varainhoitajat ‒ sijoittaa älybeeta-ETF:iin. 57 % nykyisistä älybeetakäyttäjistä suunnittelee lisäävänsä niiden käyttöä tulevana vuonna. Puolet heistä suunnittelee lisäävänsä sijoituksia älybeeta-tuotteisiin 10 %:lla.

5. ETF:t hyötyvät eri omaisuuslajeihin sijoittavien tuotteiden (multi asset) kasvusta: Monia eri omaisuuslajeja sisältävien salkkujen suosio kasvaa nopeasti institutionaalisten sijoittajien parissa. 79 % varainhoitajista käyttää multi asset -sijoituksissaan ETF:iä ja yli viidennes (22 %) heidän hallitsemistaan varoista sijoitetaan ETF:ien kautta. Noin neljännes varainhoitajista aikoo todennäköisesti tarjota tulevaisuudessa strategioita, joissa käytetään ainoastaan tai enimmäkseen ETF:iä.

Fergus Slinger, BlackRockin iSharesin EMEA-alueen myyntijohtaja, kommentoi:

“ETF:t mullistavat institutionaalisten sijoittajien toimintaa. Muutos alkoi osake-ETF:istä, mutta on levinnyt muihin omaisuuslajeihin, ja ETF:istä on tullut vakiotuote pitkäaikaisessa sijoittamisessa. Uskomme ETF-tuotteiden käytön kasvavan räjähdysmäisesti Euroopassa, kun sijoittajat tottuvat niiden tarkkuuteen ja monipuolisuuteen.”

Voit lukea ETFs in the European Institutional Channel -raportin kokonaisuudessaan täältä.

Lähde: Cocomms Oy.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös